Bucuriile suferintei I PREOT DIMITRIE BEJAN


CUPRINS
În loc de prefaţă...................................................... 3
De vorbă cu un grup de părinţi................................5
Raporturile Bisericii Ortodoxe cu
lumea Catolică şi Greco-Catolică . ...................... 49
De vorbă cu un grup de monahi........................... 60
De vorbă cu câţiva preoţi misionari..................... 67
O seară de veghe cu Părintele Dumitru ............... 85
De vorbă cu un grup de preoţi............................ 111
De vorbă cu un grup de studenţi..........................133
Alte sfaturi pastorale........................................... 147
De vorbă cu câţiva intelectuali............................ 158
De vorbă cu câţiva studenţi teologi..................... 176
De vorbă cu un grup de credincioşi .................. 202
La spovedanie..................................................... 211
Cuvânt al Părintelui Dumitru către părinţii din
Mănăstirea Sihăstria ........................................... 215
Răspunsul Părintelui Cleopa către Părintele
Dumitru .............................................................. 218
Crucea de la Oranki............................................ 221
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
3
ÎN LOC DE PREFAŢĂ
Această carte de familie, intitulată, pe drept cuvânt,
Bucuriile Suferinţei, este izvorâtă din inima curată şi smerită,
dar greu încercată, a preotului şi unchiului nostru, Dimitrie
Bejan, din Hârlău, ca o binecuvântare a lui Dumnezeu pentru
toţi cei ce iubesc pe Hristos şi vor să se mântuiască prin suferinţă.
în calitatea sa de preot militar pe frontul de Răsărit, la vârsta
de numai de 32 de ani, a suferit peste şapte ani ca prizonier în
lagărele din Rusia şi Siberia, până în toamna anului 1948. Apoi,
fiind scăpat prin minune de condamnare la moarte, pentru că
susţinea că Basarabia este pământ românesc, a fost trimis în ţară
şi condamnat la închisoare pe viaţă în puşcăriile de tristă
amintire din România.
Eliberat de la Aiud în 1964, primeşte cu multă greutate o
mică parohie în satul Ghindăoani - Neamţ, unde slujeşte ca preot
peste cinci ani, cu multă vocaţie şi suflet.
Afluenţa tot mai mare de credincioşi, care îl căutau de peste
tot, invidia şi ura diabolică ateistă, au făcut să fie judecat pe plan
local, pensionat şi trimis cu domiciliul obligatoriu la casa
părintească din Hârlău, în octombrie, 1970.
Aici a trăit în continuare frica şi umilinţa de la Aiud, timp de
încă 20 de ani, fiindu-i interzis să slujească ca preot la Altar şi să
se bucure de libertatea dată de Dumnezeu fiecărui om.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
4
Părăsit de colegi, ocolit de preoţi, cenzurat şi urmărit de
autorităţi, Părintele Dimitrie nu s-a deznădăjduit, nici nu s-a
întristat, ci a primit toate cu bucurie, ca din mâna Domnului,
asemenea lui Iov.
Singurii săi prieteni adevăraţi în aceşti ani erau credincioşii
din satele din jur şi unii preoţi şi călugări, care îl vizitau în mare
discreţie şi-i cereau staturi.
În ultimii ani, părintele, deşi are mai multă libertate, este tot
mai bolnav. După aproape 50 de ani de suferinţă, la cei peste 84
de ani, stă mai mult la pat în camera sa, ca într-o chilie
călugărească. Ziua dă sfaturi la credincioşi şi mângâie pe cei
care vin, iar noaptea se roagă singur la lumina candelei şi se
bucură în Hristos.
Cu binecuvântarea Sfinţiei Sale, am adunat în această carte
un număr de cuvinte de suflet, înregistrate ocazional pe bandă
magnetică, pe care le dăm la tipar, spre folos celor ce le vor citi.
Dacă Părintele Dimitrie va mai trăi şi se vor înregistra şi alte
cuvinte ziditoare de suflet, vom scoate şi al doilea volum.
Fie ca Bunul Dumnezeu să-i dea Părintelui Dimitrie răbdare,
sănătate şi bucurie în Hristos, până la capătul vieţii.
Hârlău — 1994
În numele familiei,
Cornelia Anichitei
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
5
DE VORBĂ
CU UN GRUP DE PĂRINŢI
Iubite Părinte Dumitru, în numele lui Iisus Hristos
şi spre lauda lui Dumnezeu, un grup de părinţi din
împrejurimi, vă rugăm să ne daţi câteva cuvinte de
folos şi sfaturi duhovniceşti, să ne fie tuturor un
îndemn pe calea mântuirii.
- Spuneţi-ne ce aţi învăţat mai mult în viaţă din
marea şcoală a suferinţei, din care aţi gustat atât de
mult?
- Problema este, că, dacă eşti în suferinţă, să
accepţi suferinţa ca mântuitoare, fiind rânduită de
Hristos. În felul acesta suferinţa este uşor de acceptat şi
chiar simplă şi-ţi aduce bucurie.
- Cum poate creştinul să rabde mai cu folos
suferinţa, boala, sărăcia, închisoarea, nedreptatea de tot
felul şi necazurile vieţii?
- Noi ştim că dintre toţi oamenii de pe pământ,
Mântuitorul nostru a fost cel mai drept, tară de păcat, şi
totuşi a acceptat suferinţa cea mai grea şi răstignirea. Şi
aceasta a adus mântuirea întregului neam omenesc.
Apostolii şi toţi sfinţii, urmându-L pe Mântuitorul, au
trecut prin moarte şi suferinţe amare; apoi li s-a deschis
uşa Raiului în mod sigur.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
6
- Ce virtuţi de bază îi trebuie creştinului, să poată
trece cu folos povara vieţii pe pământ?
- Întâi, să fie creştin ortodox; al doilea, să ştie că
suferinţa este indisolubil legată de viaţa omului pe
pământ; al treilea, să ştie că la capătul suferinţei, prin
care trece biruitor totdeauna cu ajutorul lui Hristos, i se
deschide mântuitor, Raiul.
- Ce rol hotărâtor are rugăciunea în viaţă şi mai ales
în suferinţă, în închisoare?
- Rugăciunea reprezintă legătura noastră permanentă
cu Dumnezeu. Plecăm de la "Doamne, ajutăne!",
până la Psalmul 50. La toate rugăciunile, mai
grele sau mai uşoare, să fie apartenenţa inimii în
totalitate la ceea ce spune graiul.
- Cum vă rugaţi în cei peste 20 de ani de puşcărie,
dacă acceptaţi să ne spuneţi această mare taină a
inimii?
- Rugăciunea noastră în puşcărie, ca şi în viaţa de
mai târziu, curgea limpede ca apa unui izvor, în care-i
spui lui Dumnezeu, direct, tot ce te doare. Simţeai
totdeauna că Dumnezeu aude şi te ajută să suporţi
greutatea.
- Aţi cunoscut oameni în închisoare care se rugau
mult, cu lacrimi?
- Da. Doi ţărani: Tudor Popescu de lângă Podu
Iloaei, Iaşi şi Ion Moldoveanul de lângă Cluj. Le
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
7
strălucea faţa când se rugau. De ce? Se predau total
rugăciunii şi prin ea lui Dumnezeu.
- Ca preot militar pe frontul de Est, ce misiune
ortodoxă mai deosebită aţi făcut?
- Am botezat foarte mulţi ruşi în urma frontului -
sute de mii, începând de la Prut până la Stalingrad. întro
singură zi, într-un sat de cazaci, aproape de Kiev, am
botezat peste 300 de ruşi într-un iaz, fără mirungere, că
nu aveam atunci la mine Sfântul şi marele Mir.
- Cum spovedeaţi şi împărtăşeaţi soldaţii şi răniţii
pe front?
- Răniţii, totdeauna individual; soldaţii, o singură
dată în masă; restul individual. În spatele frontului
ofiţerii şi soldaţii îşi spuneau cu multă încredere toate
păcatele, căci se temeau de moarte, fiind la ora aceea în
faţa morţii. Când eram în spatele frontului, slujeam
Sfânta Liturghie, căci eram dotaţi de Episcopia Militară
cu Altar portabil, o măsuţă cu vasele de slujbă, antimis,
vin, o pâine soldăţească şi cărţi. Cântăreţi erau destui.
Eram foarte bine dotaţi pentru slujbe.
Pe front, când era linişte, le duceam soldaţilor, chiar
în tranşee, agheasmă şi anaforă. Le primeau cu mare
atenţie şi bucurie, căci erau la un pas de moarte. Era
pregătirea lor să accepte moartea. Asta, de la general în
jos.
În Crimeea l-am împărtăşit pe Regele Mihai şi
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
8
altădată pe Mareşalul Antonescu. Şi ei erau în buza
tunului. Eu însumi am fost rănit la Vadul Nistrului, în
dreptul Chişinăului şi, având împărtăşania în buzunar,
imediat m-am împărtăşit. Apoi am leşinat şi m-am
trezit la spital.
- Cum puteaţi săvârşi Sfânta Liturghie pe câmp,
fiind stare de război?
- Numai când eram în rezervă, în spatele frontului,
pe cât se putea în pădure sau la un loc cât mai ferit de
aviaţia inamică, căci altfel era prăpăd.
- Dar pe cei ucişi pe front îi puteaţi îngropa
creştineşte?
- Da. în gropi comune, dacă erau mai mulţi,
punându-le o cruce la cap. în spatele frontului se afla o
companie sanitară cu doctori şi sanitari, care culegeau
răniţii şi morţii. Răniţii erau duşi la spitalul de
campanie ori în ţară, iar morţii erau înmormântaţi, fie
pe câmp la răscruce de drumuri, fie în cimitirele satelor
din apropiere, cu slujbele de rigoare. Uneori chiar cu
fast militar, chiar cu discursuri pentru cei ce asistau la
înmormântare.
- Cum pregăteaţi ostaşii creştineşte, înainte de a
merge pe front?
- În spatele frontului în fiecare Duminică se făcea
slujbă, Sfânta Liturghie ori Sfânta Agheasmă, cu
predică şi cu împărţire de anaforă şi agheasmă şi cu
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
9
broşuri religioase date nouă de Episcopia Militară. Mai
aproape de front făceam numai agheasmă şi aceasta
foarte prescurtată.
- Ce amintiri deosebite v-au rămas din marea
închisoare militară de la Mănăstirea Oranki? Ce momente
unice v-au rămas în memorie?
- Nu era închisoare militară, ci lagăr internaţional de
prizonieri, în acest lagăr situat în pădurile de pe Volga,
nu departe de oraşul Gorki, azi Nijni Novgorod, erau
adunaţi în trei lagăre 10-15000 de ofiţeri din toate
naţiile Europei, ba şi din Japonia. Eram organizaţi în
formaţii militare pentru muncă şi încartiruiţi în clădiri
şi bordeie, în Oranki a fost o mănăstire de călugări, toţi
de viţă nobilă, toţi intelectuali, cu bibliotecă, tipografie
şi viaţă de obşte. Tipăreau numai cărţi de mare preţ în
serviciul Bisericii.
Sovieticii au desfiinţat mănăstirea. Pe călugării şi
preoţii adunaţi de la mai multe mănăstiri şi schituri, în
număr de 11000, în fruntea cărora era un episcop, i-au
împuşcat mortal prin anii 1919-1920, şi i-au aruncat
unii peste alţii într-o văgăună din curtea mănăstirii,
acoperindu-i cu pământ.
Când am venit noi, românii, la Oranki, făcând nişte
săpături necesare lagărului, am dat peste nişte cadavre
descărnate - ca-n Profetul Ezechiel. Un lung şanţ plin
de moaşte. Toţi erau împuşcaţi în cap, pentru că, la
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
10
sfatul episcopului, n-au vrut să colaboreze cu ateii, în
mijlocul lor stătea pe un scaun, neputrezit, un arhiereu
ce purta la piept engolpion şi icoana Maicii Domnului.
Cu aprobarea conducerii lagărului i-am acoperit din
nou cu pământ, stropindu-i cu agheasmă sfinţită de
mine.
Apoi, cu aprobarea comandantului lagărului de la
Oranki, am scos moaştele întregi ale sfântului episcop
dintre miile de călugări martiri, le-am aşezat într-un
sicriu făcut de noi românii şi l-am îngropat lâng-o
fântână din incinta acelei mănăstiri, un izbuc; adică o
fântână unde izbucneşte apa în sus, după cum este de
curată viaţa aceluia ce vine să scoată apă, unde sunt şi
astăzi. Am văzut atunci o mare minune, că trupul
sfântului, s-a întins cu uşurinţă, ca şi cum abia ar fi
murit!
- Pot fi consideraţi sfinţi acei călugări martirizaţi
pentru Hristos? Dar ceilalţi creştini ucişi în diferite
feluri de atei, în timpul comunismului, pot fi socotiţi
sfinţi şi martiri?
- Da! Toţi, în masă! Cum sunt Sfinţii martiri, preoţi
şi călugări, de la Oranki". Căci ei au preferat moartea,
decât să cadă de la credinţă. Şi la noi, prin păduri şi
prin munţi au fost împuşcaţi preoţi, iar numele lor au
fost amintite prin diferite articole din ziare. Şi aceştia
pot fi socotiţi martiri naţionali şi martiri creştini.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
11
De curând doi cercetători moscoviţi, îndrumaţi de
mine, au făcut scurte cercetări şi au constatat adevărul
spus de mine. Dar autorităţile actuale nu le-au permis
mai mult, că mănăstirea Oranki este acum închisoare
de femei.
Un călugăr de la această mănăstire, numit Teodot,
devenit morar la o moară de apă în pădurile acelea, mia
dat toate aceste informaţii. Cercetătorii moscoviţi miau
spus că au stat şi ei de vorbă cu acest călugăr şi au
confirmat spusele mele.
În lagăr la început slujeam numai Sfânta Agheasmă,
cu plantoane puse la uşi, că nu era voie să ne rugăm
public. În rest fiecare se ruga la culcare şi la sculare,
cum ştia de la mama de acasă, dar toţi se rugau.
Moartea era în bordei: păduchi, ploşniţe, tifos, iar
dincolo de uşă era un ger cumplit şi munci neomeneşti.
Aceeaşi atmosferă a fost şi în lagărele din Siberia-
Karaganda, Arhanghelsk, de la Marea Albă, Borcuta şi
alte lagăre de pe tot cuprinsul rusesc. După ce s-a
terminat războiul, încet, ruşii de la comandă au devenit
concesivi. Ne-au lăsat să slujim după voia noastră în
bordeie. Mai târziu, vara, ieşeam pe un platou din
curtea mănăstirii, unde făceam rugăciuni publice şi, în
sărbători, Sfânta Liturghie.
Am reuşit să ne adunăm până la 23 de preoţi
ortodocşi români la Oranki, slujind toţi un fel de
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
12
liturghie fără epicleză, la început fără vase de slujbă ori
procoveţe. Ne confecţionaserăm toţi epitrahile din foi
de cort nemţeşti, cu desene de păduri sau de copaci.
Chiar la început am avut un epitrahil scăpat din război
şi adus în lagăr de preotul căpitan Constantin Popescu.
De la Piteşti.
La serviciile religioase făcute de noi, preoţii ortodocşi,
asistau şi celelalte naţionalităţi în frunte cu
preoţii lor. Aceştia erau încântaţi de psalmodierea
ortodoxă şi de corul bărbătesc - circa 100 de corişti -
sub bagheta profesorului de muzică Sima din
Bucureşti, de la biserica Sfântul Anton. *
* A se vedea pe larg în cartea mea de amintiri "Oranki",
care apare la Editura Tehnică din Bucureşti.
- Cum va rugaţi Duminica la Oranki, împreună cu
ceilalţi români?
- Aşa cum am spus mai sus. Ne adunam toţi pe acel
platou la Oranki, săvârşeam împreună Sfânta Liturghie,
ne împărtăşeam cu toţii, rosteam o predică vie, de
îmbărbătare, dădeam slavă lui Dumnezeu pentru toate
şi ne retrăgeam la masă şi în dormitoare.
- Prizonierii de alte confesiuni apreciau cultul
ortodox?
- Foarte mult. Luau parte în masă, împreună cu
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
13
preoţii lor catolici sau protestanţi la Liturghia noastră.
Erau vizibil încântaţi că slujba noastră era în totalitate
cântată şi nu recitată, ca la catolici sau protestanţi, şi
totdeauna cu predică.
- Am înţeles că tipăriţi câteva cărţi cu amintirile din
lagăre. Este adevărat că omul se roagă mai puternic în
suferinţă?
- Da. În condiţiile de acolo, omul nu a avut alt
sprijin decât pe Dumnezeu; iar contactul cu El, Căruia-
I ceri sprijin, se face prin "Doamne, ajută-mi!".
Şi Dumnezeu ne auzea. Altfel n-am trăi şi astăzi!
- Aţi cunoscut români în lagăre care se rugau foarte
mult?
- Toţi. Se rugau excepţional de mult seara sau
noaptea. chiar şi în paturile lor.
- Ce amintiri mai frumoase v-au rămas de la
poporul rus şi cum aţi caracteriza acest mare popor
creştin ortodox, chinuit mereu de extreme?
- Ruşii, în marea lor majoritate - cu toate persecuţiile
la care au fost supuşi arhiereii, preoţii şi
călugării rămaşi fără biserici şi fără preoţi -, au rămas
credincioşi Bisericii pravoslavnice, iar femeile au dus
mai departe tradiţia acestei mari Biserici. Acum Ortodoxia
renaşte în Rusia, în Ucraina, în Belorusia, în
Siberia şi Caucaz. Apar preoţi, se redeschid biserici şi
se construiesc altele.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
14
Apar episcopi eparhioţi şi mănăstiri de călugări şi
călugăriţe. Dar lucrătorii în via lui Dumnezeu încă sunt
puţini, pentru milioanele de creştini din Rusia şi pentru
imensele spaţii pravoslavnice. Dar vor trece încă ani
buni până ce această Biserică, care a dat atâţia martiri
din ierarhia bisericească, va renaşte total şi vom spune
răspicat: "Biserica Pravoslavnică a renăscut total, ca şi
pasărea Phoenix din propria cenuşă".
Biserica Rusă este o Biserică în totalitate martiră, de
la Patriarh până la ultimul dascăl. Noi am regretat
totdeauna că în puşcăriile româneşti sau în lagăre n-am
avut nici un ierarh român ortodox.
Toate păcatele se vor ierta oamenilor - dacă oamenii
se pocăiesc din inimă -, dar hula împotriva Duhului
Sfânt nu se va ierta, nici în veacul de acum, nici în cel
viitor.
- Credeţi că persecuţia ateistă, care a chinuit ţările
ortodoxe atâţia ani, a fost o pedeapsă de la Dumnezeu
pentru păcatele noastre sau o încercare de sus pentru a
ne întări şi a face milioane de sfinţi noi?
- Eu cred că a fost o încercare de la Dumnezeu.
Dacă mă gândesc la ţăranul român cinstit şi bun
creştin, nu concep ca Dumnezeu să-i fi pedepsit de
dragul pedepsei. La noi, mănăstirile şi femeile credincioase
au salvat credinţa ortodoxă! Tot meritul este al
lor.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
15
- Ce minuni deosebite aţi văzut şi aţi trăit în cei
peste 20 de ani de închisoare?
- Oamenii credincioşi, sătui de foame, de păduchi şi
tifos, şi condamnaţi la moarte, au supravieţuit ieşind la
timp din puşcărie cu fruntea sus, străluminaţi de
Dumnezeu. Au fost din toate păturile sociale cu preoţii
şi călugării umili în frunte. Cel mai bun între noi a
strălucit însă un ţăran, Tudor Popescu, de pe lângă
Podu Iloaei.
- În ce măsură puşcăria poate fi considerată un
canon de pocăinţă pentru păcatele fiecăruia şi ale
Neamului nostru?
- Sunt două probleme aici. Pentru păcatele mele şi
ale altora s-a dovedit a fi mântuitoare. Pentru păcatele
Neamului, jertfa noastră a fost insuficientă, căci n-a
rodit deplin. Poporul nostru încă orbecăie în întuneric
şi încă nu sesizează lumina, care pleacă către noi de la
Ierusalim. De altfel toată creştinătatea a uitat că
Mântuitorul nostru acolo a vieţuit, acolo a învăţat
oamenii, acolo ne-a mântuit prin jertfa de pe Golgota,
acolo a înviat a treia zi şi S-a înălţat la cer de pe
Muntele Eleonului.
Nu la Roma, nici la Londra, nici la New York.
Centrul întregului creştinism este la Ierusalim şi nu în
altă parte! Acest lucru trebuie afirmat şi în viitor.
Acolo trebuie să se întâlnească toate formele de
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
16
creştinism şi să-şi dea mâna frăţească, anume la
Mormântul lui Iisus şi nu în altă parte.
- Cum vi s-au părut închisorile din România, faţă de
cele din Rusia?
- Mult mai grele erau închisorile de la noi, decât
cele din Rusia! Eu am stat un an de zile într-o
închisoare. din Moscova şi era mai dulce regimul, mult
mai omenesc decât cel de la Aiud sau Jilava.
- Cu ce mari personalităţi aţi stat la închisorile din
ţară?
- Cu profesorul Nichifor Crainic, cu care am stat în
celulă singuri, izolaţi şase luni. El făcea poezii în gând,
căci nu avea pe ce să le scrie, iar eu mă închinam sau
meditam. Ar fi foarte multe de spus aici.
Am stat şi cu profesorul Ioan Petrovici - la secţia a
II-a, unde el, o iarnă întreagă ne-a ţinut, la cei 40 de
deţinuţi din celulă, un curs de filosofic. Eram la zarea
cu toţi generalii, miniştrii lui Antonescu, socialiştii lui
Titel Petrescu şi diverse organizaţii paramilitare, cu
Gabriel Ţepelea şi cu alţii.
- În ce împrejurări aţi fost trimis din Rusia în ţară,
în anul 1949?
- Mi-au găsit ruşii un manuscris copiat pe coajă de
mesteacăn la Oranki, numit Hotarul cu cetăţi. *
* Cartea, Hotarul cu cetăţi", apare la Bucureşti.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
17
Adică cetăţile Basarabiei de pe Nistru. Pentru acesta
am fost condamnat la moarte de un tribunal militar din
Moscova. Dar înainte de a mă împuşca, am strigat în
instanţă: "Sunt cetăţean român! Conform legilor
internaţionale, trebuie să fiu judecat în România!"
Între ultimii prizonieri români am venit şi eu cu un
dosar penal din care reieşea că eu am susţinut tot
timpul că Basarabia şi Bucovina de Nord sunt ţinuturi
româneşti. Chiar şi în scris susţineam aceste adevăruri.
Şi-am fost judecat în ţară, punându-mi-se în seamă alte
probleme minore. Doar Tribunalul Militar din
Bucureşti nu putea să se facă de râs şi să afirme că
Basarabia şi Bucovina sunt provincii ruseşti. Nici n-au
deschis vorba despre aceste probleme, care i-au usturat
atât de mult pe ruşi. Şi cei de la Bucureşti m-au
condamnat la închisoare la Jilava, apoi la Aiud şi în
lagărele de muncă, până în august, 1964.
- Putem considera numărul mare de oameni
nevinovaţi închişi la noi de comunişti, ca o jertfă de
iertare şi ispăşire naţională?
- Da. Am spus mai sus că jertfa noastră nu a fost
suficientă şi n-a rodit. Altfel cum s-ar putea explica
ameţeala de astăzi din societatea românească?
- Cum se rugau cei închişi prin puşcării pentru
Hristos? Puteaţi face în celule ceva slujbe ca preot,
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
18
cum ar fi Sfânta Liturghie, Spovedania sau să primiţi
Sfânta împărtăşanie?
- Nu. Aici în puşcăriile româneşti, nici
pomeneală. Părintele Calciu din America susţine că a
făcut Sfânta Liturghie cu Sfânta împărtăşanie în Aiud.
Eu nu cred. Făceam toţi rugăciuni comune, agheasmă
mică şi spovedanie. De altfel cu o spovedanie
completă, cu formula ei spusă corect, cu punerea
mâinilor pe capul penitentului credeam că Raiul ne este
deschis. Eu cred şi acum acelaşi lucru. Căci Sfânta
împărtăşanie este coroana Harului pe care-i poate primi
creştinul, dacă merită s-o primească. Acolo în puşcărie
n-a fost posibil.
- Ce mari personalităţi au rezistat mai bine în
puşcării şi au fost modele de urmat pentru toţi?
- Prea mulţi au fost. Şi buni şi corecţi. Aş greşi dacă
aş nominaliza pe cineva. Repet, totuşi, că eu m-am
minunat de puterea de credinţă a ţăranului Tudor
Popescu. Mai sus decât el nu cunosc să fi fost altul. Au
fost şi câţiva călugări buni şi credincioşi.
- Ce aţi învăţat, ca preot misionar, spre slava lui
Hristos, în cei aproape 24 de ani de închisoare şi
tortură?
- Cred că nu am învăţat nimic. Eu fusesem crescut
şi educat de părinţi, care se rugau puternic; de
profesorii de la Seminar şi de la teologie, care mi-au
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
19
crescut spaţiul credinţei şi simţeam o mare bucurie
sufletească, ca o îmbăiere, când puteam pune de acord
ceea ce spunea gura cu apartenenţa inimii la rugăciune.
Atât. Simţeam cum îngerul meu de lumină mă atingea
aprobativ cu aripa pe umărul drept.
- Când v-aţi eliberat şi cum aţi ajuns preot la
Ghindăoani, Neamţ, după eliberare?
- M-am eliberat în preajma zilei de 23 august,
1964, în urma unui decret de amnistie generală pentru
politici. Mai aveam de executat încă 18 ani de detenţie!
Am ieşit între ultimii cinci deţinuţi. Un miliţian ne-a
dus până la gară, ne-a scos bilete şi ni le-a dat la fiecare
în mână; ne-a salutat frumos, chiar prieteneşte, şi s-a
dus în treburile lui. Din gară am întors privirile spre
masiva închisoare de la Aiud. Era pustie, cum pustie
este şi astăzi.
Erau acolo părintele Ioan, profesorul Simionescu de
la Iaşi, ţăranul Tudor Popescu de la Podu Iloaei, un
băiat tânăr, Georgică, şi eu, subsemnatul. Ne-am
închinat frumos spre Răsărit şi am plecat cu toţii în
Moldova, cu trenul Cluj-Iaşi. Ne părea rău că am
părăsit puşcăria; ne învăţasem cu ea. Ne părea normală
viaţa de puşcăriaş cu greutăţile ei, dar şi cu bucuria
îmbăierilor spirituale pe care le-am cunoscut în
lagărele ruseşti şi puşcăriile româneşti.
Am fost numit, la cererea Ministerului de Interne
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
20
adresată Mitropoliei din Iaşi, ca preot paroh la biserica
din Ghindăoani, judeţul Neamţ. La l mai 1965 m-am
prezentat la parohie şi am rămas acolo timp de cinci ani
şi jumătate. La 6 octombrie, 1970, am fost scos din
serviciu de către securitate, partid şi mitropolie,
pensionat în 24 de ore şi trimis la Hârlău, unde stau şi
astăzi, în propria mea casă. Am stat aici cu domiciliul
obligatoriu până la 22 decembrie, 1989, când un trimis
al securităţii de la Iaşi mi-a comunicat că sunt liber ca
orice cetăţean din republică, şi-n această stare mă
găsesc şi acum.
- Ca preot misionar la Ghindăoani, ce momente
deosebite v-au rămas în memorie şi la inimă?
- Oamenii din Ghindăoani m-au primit cu mare
teamă. Au evitat orice contact cu mine. Numai preotul
pensionar Costică Ghiorghiescu m-a primit în casa lui
timp de o săptămână. După aceea am găsit o casă cu
chirie în apropiere de biserică, unde m-am şi instalat.
Aveam un pat, o masă, 2 scaune; la răsărit câteva
icoane şi o candelă dintr-un pahar. Pentru mine era tot
ce-mi doream. Masa o luam la moşul Gheorghe
Amariei, epitropul bisericii. Acolo am şi stat până ce
m-au scos din sat.
Oamenii m-au condus până deasupra Bălţăteştilor,
bocindu-mă ca pe un mort. Când am ajuns la şoseaua
Piatra Neamţ - Târgu Neamţ, trecea o maşină-cursă în
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
21
care m-am şi urcat, luându-mi rămas bun de la oamenii
care mă conduseseră; ne-am despărţit, făcându-le doar
din mână. Femeile şi bărbaţii plângeau. Eram mort
pentru ei. Am ajuns la Paşcani, cu altă cursă până la
Hârlău şi a doua zi la securitatea din Hârlău mi s-a
comunicat că rămân sub supravegherea politică a lor,
cu domiciliul obligatoriu, în casa mea şi a surorii mele.
Aşa am rămas până la revoluţia din 1989.
- Ce program de slujbe aveaţi la Ghindăoani şi de ce
vă căutau oamenii?
- Eu, neavând familie şi fiind dornic să slujesc lui
Hristos, mai întâi am săpat grădina şi am pus câteva
straturi de zarzavaturi. Apoi, liber de alte probleme, am
deschis biserica şi deschisă a fost tot timpul cât am stat
eu în Ghindăoani. Acasă n-aveam ce face.
Am chemat câteva femei la biserică, am scos din
biserică toate covoarele şi preşurile, veşmintele,
steagurile, cărţile, dulapurile, şervetele şi perdelele şi,
venind şi alţi credincioşi, s-au apucat de spălat şi călcat
cu multă tragere de inimă.
În Altar am făcut eu curăţenie, ajutat de moşul
Haralambie, care era paracliser şi cu alţi credincioşi.
Am chemat un meşter, care, ajutat de oameni, a şters
de fum şi de praf toată biserica, Altarul şi toate
icoanele. Duminica următoare, la 8 mai, 1965, când au
venit oamenii în masă la biserică, au rămas miraţi şi nu
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
22
le venea să creadă. Biserica strălucea de curăţenie, iar
în ogradă mai fumegau resturile de vechituri găsite prin
biserică.
Am început cu emoţie. Le-am spus oamenilor să nu
se teamă de mine că, deşi sunt de meserie puşcăriaş,
totuşi sunt şi preot; şi chiar am slujit prima Liturghie.
Ei s-au uitat la mine; m-au cântărit în tăcere. Aveam
bocancii peticiţi, pantalonii la fel, un pardesiu vechi,
dat de pomană de un preot din Bucureşti, iar pe cap o
bască. Când am ieşit din biserică prin dos, ei se uitau
ca la o altă arătare. Tăceau şi nu mi-au arătat nici o
simpatie. Mi-am văzut de treabă, în săptămâna
următoare am deschis uşa bisericii şi aşa a rămas până
la plecarea mea forţată.
Mi se făcuse un proces ţinut la Protoieria din Târgu
Neamţ, la care au participat aproape toţi preoţii din
judeţul Neamţ. Au vorbit împotriva mea profesorul
Risipeanu, secretar de partid al judeţului Neamţ, apoi
colonelul Popa, comandantul securităţii Neamţ,
consilierul administrativ de la Mitropolia din Iaşi, doi
protopopi un inspector bisericesc.
Dintre colegii mei de la Piatra Neamţ şi Târgu
Neamţ au vorbit în număr de 16. Toţi erau împotriva
mea, cerând să fiu dat afară pentru că eram creanga
uscată a Ortodoxiei româneşti, vaca băligată care
făcusem de râs cireada arătoasă a Ortodoxiei şi alte
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
23
cuvinte foarte apropiate de trivialitate. Eu stăteam în
fruntea lor pe un scaun, în spate un căpitan de
securitate iar în lateral alţi doi ofiţeri. Aveam un caiet
şi ceva de scris şi, fiind bun la desen, cât vorbeau, leam
făcut portretul fiecăruia dintre ei.
În spatele meu stăteau stareţii, stareţele, secretarii
mănăstirilor de la Neamţ, ba chiar şi unii din prietenii
mei; dar nimeni nu mi-a luat apărarea.
Am fost acuzat că îi aştept pe americani şi că am
ţinut tot timpul deschisă biserica din Ghindăoani, nu
numai în zilele de sărbătoare. Nimeni, dar absolut
nimeni nu mi-a luat apărarea. Absolut toţi au tăcut! Nu
m-au dus la Aiud; şi eu ştiam acest lucru, căci nu pot fi
arestaţi politic cei ce au vârsta peste 60 de ani. N-au
avut încotro şi, cum am spus mai sus, mi-au fixat
domiciliu obligatoriu la Hârlău. Mi s-a pus în vedere că
n-am voie să intru în nici un Altar. Eu, însă, fusesem
coleg cu mitropolitul Iustin şi am stat în bancă unul
lângă altul. El avea să devină Patriarh la Bucureşti, iar
eu, colegul lui, fără biserică, la Hârlău. Însă oamenii,
care, la Ghindăoani, veneau puhoi zilnic la biserică, mau
căutat şi la Hârlău şi mă caută şi astăzi.
Acuzaţiile aduse la proces erau perfect întemeiate.
Eu făceam misiune în biserica din Ghindăoani, iar
oamenii veneau la mine şi, vorba consilierului de la
mitropolia din Iaşi, "la biserica din Ghindăoani se face
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
24
pelerinaj". Neavând altceva de lucru, fără nici un fel de
gospodărie şi obligaţii, îi primeam acasă sau la biserică
pe toţi creştinii - fără alegere -, căci aveau nevoie de
preot. Se pare că la acea dată numai la Ghindăoani era
biserica deschisă în permanenţă şi preotul în Altar.
- Deci acesta a fost motivul că v-a scos din parohie!
- Da. Pentru că biserica din Ghindăoani era permanent
deschisă, iar oamenii mă căutau, ştiind, spre
surpriza lor plăcută, că aici este un preot care "mai-mai
s-ar culca în biserică". Chiar mă gândeam să-mi pun
vara un pat în clopotniţă.
Securitatea era permanent în biserică. Oameni
necunoscuţi, bine îmbrăcaţi, foarte atenţi la ce spun şi
la ce predic. Eu, însă, acolo făceam religie, spre
neplăcerea lor. Nu era nici o referire politică în ceea ce
predicam eu. Ştiam că sunt urmărit, însă nu mă feream
să mă întorc din nou la puşcărie. Simţeam chiar o
bucurie, aducându-mi aminte de Jilava, de Aiud şi de
alte locuri sfinţite prin suferinţă.
- Ce ispite mari aţi avut aici, ca preot? Este
adevărat că două femei rele au încercat să vă
otrăvească? Cum v-aţi vindecat atunci?
- Da, la uşa Altarului, într-o Duminică două temei
străine mi-au dat un pomelnic, o prescură şi un sfert de
vin cu care am făcut slujba în ziua aceea. Au spus că
sunt de la Suceava şi că au un proces a doua zi. De
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
25
aceea au plecat imediat. Eu însă voiam să le găzduiesc
la un credincios din apropiere. Ele au refuzat şi au
plecat. Unii spuneau că ele erau vrăjitoare şi voiau să
se răzbune pe mine, că femeile care veneau aici refuzau
farmecele lor. Alţii spuneau că erau trimise de
securitate ca să mă omoare.
Eu însă i-am iertat pe toţi. După slujbă, mi-am dat
seama că am fost otrăvit. Am căzut în Altar, bolnav.
Eram verde la faţă. Oamenii m-au dus acasă, m-au
întins pe pat iar femeile mă boceau. M-am închinat:
"Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne... ". Am văzut
ca o lumină puternică în faţa mea, am zâmbit căci mă
simţeam fericit. Şi atât.
M-am trezit la spitalul din Piatra Neamţ cu câţiva
doctori în jurul meu. Mi-au spus că în sticla de vin au
găsit urme de sodă caustică. Eram slăbit căci trecusem
prin moarte, însă faţa mea lumina. Mi-au spus câţiva
bolnavi din salon. Mă salvase Dumnezeu, căci El mai
avea treabă cu mine.
- Cum ar trebui să fie un preot bun astăzi în
parohie?
- Când eram mai tânăr am scris un articol cu titlul
Preotul care ne trebuie. Acest articol-conferinţă a fost
imediat publicat în presă. A fost găsit bun, căci
răspundea la întrebarea aceasta. Un preot bun trebuie
s ă fie mai întâi un om de rugăciune. Apoi să
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
26
săvârşească sfintele slujbe cu evlavie, să aibă o familie
model, să-şi iubească enoriaşii, să respecte cu sfinţenie
rânduiala şi canoanele Bisericii, să trăiască cu Hristos
în inimă şi să se jertfească pentru poporul lui
Dumnezeu.
- Poţi fi preot bun, în alte condiţii?
- În nici un caz. Prietenul meu Neculai Opriş, din
strana stângă, susţinea în celulă la Aiud, unde eram 12
preoţi, că este de ajuns să fii un bun profesionist al
Altarului; că aşa a învăţat el în "Mica Romă", adică la
Blaj. Eu n-am putut suferi această părere eronată şi, cu
voia lor, am abordat problema ca la Pastorală,
susţinând, cum o susţin şi astăzi, că preoţia este o
misiune, nu o funcţie. Alt răspuns nu cunosc.
- Cum v-aţi simţit duhovniceşte cu domiciliul forţat
acasă, în cei douăzeci de ani de urmărire? Cine vă
urmărea mai mult şi ce voia?
- Securitatea din Iaşi avea la Hârlău un maior,
Zaharia, care făcea politică de duplicitate. Ce raporta el
la Iaşi, nu puteam să ştiu. Nu ştiu de ce striga la mine,
mă înjura; dar tot el îmi făcea cu ochiul. Juca teatru. Nam
avut de suferit nimic de pe urma lui. Informatorii
de pe aici dădeau informaţii scrise. Au fost un preot şi
zece mireni.
M-am ferit de probleme politice, primind în casa
mea foarte mulţi creştini care mă căutau. Acelaşi lucru
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
27
îl fac şi astăzi. Opreliştea făcută de a sluji nu mi-a fost
ridicată nici astăzi. Mă închin în casa mea, iar pe
creştinii care vin în casa mea îi primesc şi cu ajutorul
lui Dumnezeu, îi ascult. Dar Bunul Dumnezeu îmi
şopteşte mereu: Unde sunt adunaţi doi sau trei în
numele Meu, acolo sunt şi Eu.
- Cum vă puteaţi ruga acasă singur, când toţi vă
evitau?
- Nu mă evitau decât preoţii. Creştinii veneau din
30 de sate cu nevoile lor. A fost un preot tânăr de la
Bivolari care nu s-a temut. Cinste lui. Este şi un teolog,
care, la fel, m-a vizitat foarte des şi mă vizitează şi
acum.
După revoluţie, mai ales în ultimul timp, sunt foarte
asaltat de părinţi călugări şi fraţi din mănăstiri, care mă
întreabă câte ceva. Sunt foarte mulţumit de vizitele lor.
într-o vară, în două rânduri, a fost şi părintele
Constantin Galeriu de la biserica Sfântul Silvestru din
Bucureşti, iar dintre ierarhi, Prea Sfinţitul Serafim de la
Sibiu a venit la mine de câteva ori. Acesta este cel mai
pur ierarh din Sinodul Bisericii Ortodoxe Române de
astăzi!
Apoi vin mulţi, foarte mulţi monahi şi fraţi de
mănăstiri, care, în modestia lor, strălucesc de credinţă;
caută cea mai bună cărare care-i poate duce în Rai. Noi
ştim că aceste cărări sunt foarte multe, dar toate, târâşPreot
Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
28
grăpiş, suind muntele Golgotei, sfârşesc prin a bate
puternic la uşa milostivirii lui Dumnezeu.
- Ce aţi învăţat în cei 20 de ani de "puşcărie" şi
urmărire la domiciliu, cât aţi stat în casa părintească?;
- Corect, n-am învăţat nimic. Se pare că am destulă
experienţă de viaţă, nu de preoţie şi nici de activitate
pastorală. Mie şi acum mi se pare că, fără suferinţă
fizică sau morală, nu se poate ajunge la Rai. Aud că
sunt oameni care au credinţă curată şi dreaptă şi prin
fapte de milostenie, la capătul vieţii, sunt primiţi în
Rai. Aşa şi trebuie să fie, după judecăţile lui
Dumnezeu.
Creştinul pe care l-am numit de vreo două ori în
această anchetă, nu este altul decât Tudor Popescu,
care strălucea prin credinţă şi prin fapte bune. Cu o
firimitură de pâine din porţia lui, dar mai ales prin
răspunsurile de neaşteptat de la el, vindeca şi însenina
pe cei din celulă. Cunosc un preot de la Aiud care în
fiecare zi trimitea la un deţinut bătrân, de la secţia a IIa,
porţia lui de turtoi, iar el se hrănea numai cu ceaiul
din gamelă. Turtoiul îl trimitea, cum am spus, în
fiecare zi basarabeanului Gherman Pântea, fost
"sfătulist" de la Chişinău.
- Aţi urât vreodată pe cei care vă păzeau, vă
persecutau sau vă urmăreau pe ascuns?
- Nu i-am urât niciodată. Dimpotrivă, ştiindu-i
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
29
căzuţi, i-am ajutat. Chiar şi astăzi foştilor informatori ai
securităţii le adresez cuvinte frumoase, căci eu nu pot
să urăsc decât păcatul, nu pe oameni.
- Acum, la capătul vieţii pământeşti, ce sfaturi ne
daţi nouă celor care n-am fost în suferinţă pentru
credinţă, pentru Hristos? Ne putem noi mântui fără
suferinţă?
- Da. Am spus întotdeauna că suferinţa este
mântuitoare, numai dacă o accepţi fără murmur. Dar
căile care duc la mântuire sunt multiple şi sunt arătate
în toate cărţile noastre sfinte, faptele milei trupeşti şi
faptele milei sufleteşti. Dacă nu 1 alungi de la poarta ta
pe cel sărac şi-i dai o bucată de pâine sau bani şi dacă îl
înveţi pe cel căzut drumul cel bun, ca să se ridice din
mocirlă, încet-încet unii ajung până acolo să-şi
iubească şi vrăjmaşii.
Mai mult decât aceasta nu i se poate cere bietului
om. Iar cea mai puternică dovadă a iubirii stă în faptul
că îţi pui viaţa ta în primejdie, pentru salvarea vieţii
fratelui tău.
Asta am încercat noi să facem, uneori cu opinteli şi
cu murmurare de protest, pentru care astăzi îmi dau
seama la capătul efortului meu, că jertfa noastră nu a
rodit pentru că a fost insuficientă. Vor mai fi necesare
şi alte jertfe pe viitor, ştiind noi toţi, că o cetate poate fi
mântuită, dacă în mijlocul ei se află 50 de drepţi. Dar,
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
30
atunci la Sodoma unul a fost găsit drept - Lot. De aceea
cetatea a pierit în flăcări.
Mă întreb: "Oare câţi drepţi se găsesc în mijlocul
poporului român? Şi cât atârnă în cumpăna dreptăţii
divine comportarea lor morală şi omenia? Poate fi
salvat oare poporul român de la nimicire prin numărul
de drepţi din mijlocul mulţimii de strâmbi?
Deocamdată observ că Bunul Dumnezeu stă în
cumpănă! Până când?
- Ce virtuţi principale ne trebuie astăzi, ca să ne
putem mântui?
- Aceleaşi, tuturor. Se văd în orice tratat de morală
creştină. Călugării au, însă, avantajul că se izolează de
lume şi că sunt mai apăraţi de ispite, în schimb,
artileria grea a satanei trage necontenit în mănăstiri cu
obuze de calibru greu.
Cred şi acum că ierarhi, monahi sau simpli credincioşi
se pot mântui prin credinţă dreaptă şi prin
bunătate faptică. În timp de pace, asta este singura cale
arătată de Dumnezeu.
- De ce anume au mai multă nevoie mănăstirile
noastre azi, ca să poată slăvi pe Dumnezeu şi să ajute la
mântuirea oamenilor?
- Mănăstirile să se întoarcă total la observarea
integrală a canoanelor Sfântului Vasile cel Mare. Toţi
monahii merg la desăvârşire, lăsând în urma lor toate
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
31
problemele din viaţa socială. Au o singură lucrare şi un
singur drum: stăruinţa de a ajunge luminoşi la poarta
Raiului.
Ceilalţi se luptă cu nevoile şi cu poftele din greu. Şi
aceştia pot ajunge în Rai prin credinţă bună şi cât mai
multă omenie.
Este nevoie de pus ordine în viaţa monahală, în
ultimul timp au bătut şi bat la poarta mănăstirilor tineri
şi tinere, buni în credinţă dar total nepregătiţi pentru
viaţa monahală, care înseamnă rupere de lume şi de
ispitele ei.
Aici, în mănăstire omul - cioban sau profesor -,
devine frate cu celălalt. La fel ciobanul ca şi înţeleptul
pot bate la poarta Raiului, să intre şi să stea pe scaun de
egalitate, căci alta este judecata şi aprecierea lui
Dumnezeu. Noi aşteptăm de la mănăstiri o foarte
puternică trezire de credinţă faptică.
Mănăstirile au fost, sunt şi vor fi principalele focare
pentru renaşterea spiritului creştin ortodox, în spatele
lor se orânduiesc preoţii de mir şi creştinii. Dar,
deasupra tuturor este Dumnezeu, Care nu doarme
niciodată şi le poartă de. grijă, popoarelor creştine mai
ales.
De cele mai multe ori, ca în Vechiul Testament,
apare un om trimis de sus, care arde pentru credinţă şi
lumea se ia după el. Sunt mulţi călugări buni, ştiuţi mai
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
32
ales de Dumnezeu, ştiuţi chiar şi de mine. Aş nota aici
pe Părinţii Cleopa şi Paisie de la Sfânta Mănăstire
Sihăstria. Au strălucit şi strălucesc în credinţă, dar
păcătuiesc fiindcă nu au creat în jurul lor o armată de
ucenici. Ce se va întâmpla oare? Oare se va pustii
Sihăstria după moartea lor? "Să nu fie!", zic ca Sfântul
Apostol Pavel. Eu ştiu că Bunul Dumnezeu poate
ridica şi din pietre ucenici.
Mănăstirea Sihăstria rămâne mănăstire bună şi la
locul ei pe cât se poate omeneşte de curată. Dar părinţii
de la conducere să se hotărască, până nu-i târziu, să
organizeze o Sihăstrie reală cu câţiva monahi sihastri,
mai în fundul pădurilor; mai netulburaţi de pelerini.
Poate că greşesc în aprecieri, dar nu văd altă ieşire.
Căci la drept vorbind, ce sihăstrie este asta de la
Sihăstria?
Este o mănăstire vizitată, poate cea mai vizitată, dar
şi cea mai tulburată de pelerini, care vin aici cu
moravuri şi cu goliciune, smintind cu trupurile lor
golaşe mai ales pe tinerii călugări. Ce-i de făcut? Poate
ştiţi voi vreo altă ieşire! Căci transformarea
duhovnicească în credinţă şi morală pleacă de la noi,
preoţii, şi de la călugări, cu condiţia să ardem păcatele,
să aprindem candele fecioarelor înţelepte. Se pare ca-n
Oltenia, la Mănăstirea Frăsinei, lucrurile stau altfel.
Femeile, ca şi la Sfântul Munte, n-au acces deloc acolo
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
33
în mănăstire.
- Cum ar putea ajuta mai mult mănăstirile la
întărirea credinţei ortodoxe în sate şi oraşe, împotriva
prozelitismului sectar?
- Este foarte simplu din cuvânt, dar greu de realizat
faptic. Renaşterea în Duh a creştinismului ortodox se
face mai întâi prin mănăstirile vii, al doilea prin preoţii
de vocaţie, al treilea prin credincioşii buni. Mai ales la
sate şi la periferiile oraşelor.
Eu cred că este foarte necesar ca în fiecare centru
universitar să se creeze câte o catedră despre Iisus
Hristos şi învăţăturile Lui, mai ales astăzi când tinerii îl
caută pe Hristos.
Pentru intelectualul român, care merge de la
învăţător până la academician, sunt necesari preoţi
foarte culţi, pătrunşi de credinţă, dar şi de cunoştinţe
laice.
Prozelitismul este de suprafaţă şi nu lasă urme de
nevindecat, ştiind noi, că orice preot de mănăstire sau
de mir caută să fie misionar în Altarul sau în obştea pe
care o conduce. Este necesar ca cei ce fac parte din
conducerea bisericească să organizeze un corp
misionar, care să lucreze mai ales în parohiile
contaminate de microbi. Misionari de talia părinţilor
Toma Gherasimescu, Toma Chiricuţă de la Zlătari şi
Petru Chirica din Iaşi nu mai sunt acum în ţara noastră.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
34
Insă este absolut sigur că se vor mai găsi monahi şi
preoţi de mir care să-şi asume această misiune.
- Care este rolul major al duhovnicilor din
mănăstiri, mai ales astăzi?
- A fost dat ca exemplu de duhovnic priceput
Părintele Paisie Olaru de la Sihăstria, despre care au
vorbit foarte frumos poetul Ioan Alexandru şi toată
lumea.
Duhovnici buni până acum de curând au fost şi încă
mai sunt: Părintele Cleopa, cei de la Mănăstirea Antim
din Bucureşti, părintele Ilarion Argatu de la Cernica,
Arsenic Papacioc de la Techirghiol şi alţii foarte
pricepuţi pe care eu nu-i cunosc. În genere, mai toţi
preoţii în vârstă sunt buni duhovnici şi sunt căutaţi de
credincioşi, care se folosesc de ei.
- Ce să facem, că ne lipsesc duhovnicii şi monahii
de rugăciune în majoritatea mănăstirilor din ţară? Cum
vedeţi o reînnoire a monahismului românesc astăzi?
- Am vorbit mai sus că, cea mai mare nădejde a
noastră stă în puritatea sufletească a credincioşilor şi în
mănăstiri.
Însuşi prin faptul că părinţii monahi au renunţat la
viaţă, la poftele ei, iradiind în alt sistem de viaţă, ei
sunt exemple vii în care omul se poate realiza. Este un
drum greu care te duce la Rai. însă, dacă noi, oamenii
Bisericii, am recomanda tuturor monahismul mântuitor
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
35
şi dacă oamenii ne-ar asculta, s-ar pustii pământul şi
am putea face - matematic vorbind -, calculul
sfârşitului vieţii pe pământ.
Mântuitorul a spus doar: Cine vrea, s ă vină după
Mine. Nu poţi să fii monah fără triplu jurământ; nu poţi
să fii preot fără har şi fără călcătură de preot, adică fără
trăire în Hristos. Este necesar să ne întoarcem cu traiul
la exemplul monahilor din pustia Tebaidei, de la Stanţa
Ecaterina de pe Muntele Sinai, de la Sfântul Munte şi
de la Sihăstria veche şi înţeleaptă.
- Ce amintiri sfinte aveţi de la Mănăstirea
Sihăstria?
- Două amintiri sfinte.
Am văzut acolo, într-o vară, prin anul 1966-67,
după slujba de noapte, după ce s-au stins lumânările, că
a rămas în pridvor numai călugărul de rând, care citea
în gând Psaltirea. Alţi doi călugări foarte bătrâni, au
rămas în biserică, adânciţi în rugăciune până au ieşit
toţi creştinii de la Utrenie şi se închinau cu mâinile
până la pământ. Ardea o candelă în Altar iar alta la
strana Maicii Domnului. Ei au îngenunchiat şi s-au
lungit cu faţa la pământ, cap lângă cap şi picioare lângă
picioare, rugându-se uşor, şoptit.
Eu eram în ultima strană, în semiîntuneric, neobservat
de ei sau neglijat, cu capul în mâini, spunându-i
Bunului Dumnezeu ce mă doare. Printre degete am
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
36
văzut o lumină care izvora din capul celor doi călugări
bătrâni, ce se găseau lungiţi pe pământ unul lângă altul
aproape de mine. Ştiau ei sau nu ştiau?
Deasupra capetelor lor, la o înălţime de 10 cm
pâlpâia o lumină verzuie care juca. Se stingea şi iar se
aprindea, într-o tăcere totală mă uitam la ei şi nu-mi
venea să cred. M-am închinat uşor ca în faţa unei
minuni. Apoi cei doi călugări s-au ridicat în! acelaşi
timp, s-au închinat, au trecut pe lângă mine, parcă mă
mustrau, şi s-au dus la chiliile lor; stăteau lângă
trapeză.
A doua amintire sfântă. Era cu o zi înainte de
Sfântul Dumitru. Venisem la Mănăstirea Sihăstria de
cu seară. Dimineaţă, înainte de a pleca acasă, aşteptând
cursa de şase care duce la Târgu Neamţ, am intrat în
biserică şi m-am închinat uşurel. Apoi m-am retras în
ultimul rând de străni şi mă gândeam. Afară era
semiîntuneric şi ploua urât ca la munte, toamna târziu.
-În Altar, Părintele Cleopa - fiind de rând -,
pregătea Sfânta Proscomidie. în faţa lui ardea o candelă
şi pe masa proscomidiei era cartea şi sfeşnicul cu o
singură lumânare, în biserică, la Maica Domnului, o
candelă aprinsă cu lumina roşiatică.
Eu, cum am spus, fiind în ultima strană, în
semiîntuneric cu capul în mâini, mă rugam liniştit. La
un moment dat am auzit că a intrat cineva în biserică.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
37
M-am uitat fără interes. Intrase o femeie. Slujba încă
nu începuse; Părintele Cleopa îşi vedea liniştit de
proscomidie.
Femeia care intrase, mergea încet-încet, având un
suman şi broboadă neagră şi opinci în picioare. A
îngenunchiat şi a sărutat liniştită icoanele, stând mai
mult la strana Maicii Domnului, căreia i-a sărutat
mâna. Apoi a venit în mijlocul bisericii şi se ruga:
"Doamne, ajută-mă!", "Doamne nu mă lăsa!". Mai
tăcea, mai repeta această rugăciune de talia Sfântului
Petru. Când tăcea cred că se ruga profund, că la un
moment dat a apărut deasupra capului ei, la o distanţă
tot de 10 cm, o coroană ca arama la culoare care juca în
jurul capului. Eu m-am temut, tot aşa cum mă temusem
când văzusem lumina în jurul capului celor doi călugări
pe care o văzusem de trei ori.
La un moment dat părintele Cleopa, întorcându-se
cu faţa spre biserică, a văzut lumina. Nu-i venea să
creadă. S-a închinat adânc, dând din cap Ia vederea
luminii sub formă de coroană şi a început să plângă...
În acest timp femeia s-a ridicat, s-a înclinat şi, uşor,
fără să supere sfinţii, a ieşit afară din biserică. Am mers
în acelaşi autobuz. Era femeie în vârstă, şi ofta mereu.
Cine ştie ce necazuri avea. Mai târziu, părintele
Ioanichie a scris într-o carte această întâmplare
povestită de Părintele Cleopa şi văzută de mine, la care
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
38
a exclamat: "Ai văzut, Părinte Ioanichie, că sunt mireni
care se roagă mai adânc şi mai frumos decât
călugării?".
Eu cred acum că femeia de pe valea Bistriţei era
egală în credinţă cu călugării bătrâni ca vremea. Toţi
trei urcau acelaşi munte, dar miruiţi de Duhul Sfânt.
- Ce doriţi astăzi mănăstirilor noastre?
- Mănăstirile sunt toate bune şi harnice şi lucrative.
Cred că sunt suprapopulate, iar tinerii ucenici nu au
unde să se adăpostească, nu au unde să facă ucenicie,
pentru că sunt puţini duhovnici bătrâni, şi nu are cine-i
forma. Socotesc că noul contingent de ucenici trebuie
şcolit duhovniceşte, să cunoască bine ce înseamnă
voturile călugăreşti şi să fie primiţi în tagma
călugărească mult mai târziu, la 30 de ani. Nu-i o
treabă bună cu călugări la 20 de ani şi ieromonahi la
vârstă fragedă. Mănăstirile să se întoarcă la canoane, pe
care să le respecte cu foarte multă stricteţe.
Cu cât sunt mai mulţi monahi într-o mănăstire, cu
atât scade viaţa duhovnicească. Celor ce cresc le
trebuie cunoştinţe dogmatice, morale şi cunoştinţe
despre viaţa îmbunătăţită a marilor monahi din toată
istoria, cu profunde exemplificări, cu foarte multe
îngenuncheri, care omoară poftele, şi cu cât mai multe
rugăciuni de taină. Cei nou veniţi au căpătat
cunoştinţele de la cursuri, dar viaţa monahală în sine o
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
39
deprind de la duhovnicii pe lângă care convieţuiesc.
Aşa se cunosc canoanele şi se practică viaţa
călugărească.
Cât despre viaţa din Mănăstirea Sihăstria ce pot să
spun? Doar că aici se încearcă mai mult decât în altă
parte. Se încearcă să se trăiască faptic comunitarismul
creştin şi acesta-i mare lucru.
Toate mănăstirile din ţara noastră şi din toată
Ortodoxia se află în profundă renaştere morală. Noi
ştim că monahismul este armata de geniu a creştinismului,
a bisericii lui Hristos. Dacă mănăstirile
strălucesc de viaţă curată şi de credinţă nepătată,
străluceşte şi ţara.
Binele şi virtutea se exemplifică prin puterea de a
trăi creştineşte. Una este să crezi puternic, alta este să
trăieşti profund şi faptic creştinismul, Evanghelia lui
Hristos. Drumul este greu, dar posibil de realizat. Mă
gândesc şi la Biserica rusă şi la monahismul rusesc.
Acolo-i greu războiul, dar Mântuitorul nostru Iisus
Hristos este prezent şi la noi şi acolo. El ne-a spus
tuturor: îndrăzniţi, căci Eu am biruit lumea!
Fiecare în dreptul său să lucreze chiar mai mult
decât i se cere, şi într-un veac de om lumea creştină -
mai ales cea ortodoxă -, va lumina puternic şi pentru
ceilalţi care lenevesc spiritual sau care n-au auzit până
acum de Iisus Hristos, căci totuşi, nu oricum, lumina
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
40
lui Hristos vine de la Răsărit! De la Sfântul Mormânt,
cel dătător de viaţă.
- Ce cuvânt duhovnicesc transmiteţi Părintelui
Cleopa?
- E greu să lauzi pe un călugăr îmbunătăţit, fără să-i
ştirbeşti modestia. Multă lume I-a căutat şi-i caută pe
Părintele Cleopa. El a învăţat creştinismul şi
duhovnicia, ciobănind la oile mănăstirii. Se vede cât
colo că a citit mult, fără dascăli. Cunoaşte mai mult
decât toţi călugării viaţa marilor monahi, iar credinţa o
trăieşte sentimental.
Este sigur că la Dumnezeu ajung mai uşor cei curaţi
la inimă. Se bucură de mult har şi de o vădită putere de
convingere. Aceste daruri îl apropie foarte mult de cei
care pun întrebări. La Dumnezeu este mult, ca un talant
să-i faci doi; ca cinci talanţi să-i faci zece. Părintele
Cleopa îi întoarce Bunului Dumnezeu, la capătul vieţii
sale, cei unsprezece talanţi!
Părintele Ioanichie are de la Dumnezeu darul
vorbirii, dar mai ales al scrisului bisericesc. Să scrie
mereu, cât mai corect posibil şi să nu se oprească din
scris, decât când va avea vârsta mea, 86 de ani! Scrisul,
ca şi vorbitul, sunt în slujba lui Dumnezeu.
Cred eu, în nepriceperea mea, că-i necesar să-şi
aleagă organizat 50 sau 100 de subiecte puse în ordine:
învăţătură, morală, exemplificare de viaţă creştină şi la
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
41
capătul acestei munci duhovniceşti să se trezească cu o
bibliotecă de 100 de subiecte care să lămurească toată
viaţa creştină. Este foarte necesară organizarea
scriiturii. Bunul Dumnezeu i-a dat harul de a scrie
cursiv şi uşor pe înţelesul tuturor şi acest talent este
obligat să-i urmeze neabătut toată viaţa.
Căci scrisul este o lumină care pleacă din altă
lumină; de la o inimă creştină la mai multe inimi
creştine. Şi aşa lucrează harismele Sfântului Duh.
- Ce doriţi să rânduiască Dumnezeu României
Ortodoxe, poporului nostru binecredincios şi smerit şi
lumii creştine în general?
- Ţara noastră este, prin excelenţă, ţară de credinţă
creştin-ortodoxă. Noi aşa am apărut în istorie, în
aceeaşi viziune născuţi ca români şi botezaţi drept
creştini. Sămânţa creştinismului a fost adusă la noi de
Sfântul Apostol Andrei, în Dobrogea, în sudul
Moldovei, în sudul Basarabiei şi în ţinuturile Sciţilor
de la nordul Mării Negre.
Creştinismul a fost apoi adus prin ostaşii romani şi
prin călătorii şi negustorii greci. Mai târziu, din părţile
munteneşti, pleacă la Sinodul I ecumenic un episcop de
la Tomis. Urmează în toată istoria răsăritului Europei
un veac de frământări în care istoria nu a adus încă
lumină.
Când ne-am organizat în cele trei state româneşti
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
42
noi eram toţi buni români şi buni creştini. Se vorbeşte
de Sfântul Nichita - episcop de Remesiana că a fost
apostol dacic. Sigur că aşa a fost. Se găseşte şi o poezie
a episcopului Paulin de Nola, care era prieten cu
Sfântul Nichita şi face aprecieri laudative la adresa
Sfântului Niceta de Remesiana, numindu-l "Apostol al
Dacilor". Dar el nu a predicat la Nord de Dunăre, ci
dacilor aduşi de împăratul Aurelian, la 271 după
Hristos, când şi-a retras legiunile la sud de Dunăre.
Atunci au trecut Dunărea şi o parte din dacii mai
bogaţi, punându-se la adăpostul legiunilor romane
dincolo de graniţa Dunării.
Dacii sărăciţi în marea lor masă, au rămas în toată
Ţara Românească şi s-au bătut cum au putut cu hunii şi
cu goţii şi cu toate popoarele barbare pentru existenţa
lor. Trebuie să recunoaştem că s-au bătut frumos,
neorganizat, însă pe căprarii, 1000 de ani.
Când apar popoarele slave la sud de Dunăre, ei
împing mai la sud, în Munţii Balcani, pe dacii
romanizaţi, care vor apare în istorie mai târziu sub
numele de aromâni în Balcani şi în Pind. Ei sunt
aromânii de azi.
Iugoslavii se aşează în Sudul Dunării în veacul al
VI-lea şi bulgarii în veacul al IX-lea, acceptaţi de
împăraţii de la Constantinopol ca buni agricultori,
crescători de vite şi buni legumicultori, între noi cei
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
43
rămaşi în Dacia, şi românii din Munţii Balcani şi Pind
se interpun două popoare slave - iugoslavii şi bulgarii.
La întemeierea Ţărilor Române, odată cu noi apar în
istorie cehoslovacii, polonii şi ruşii. Noi la ora aceea
eram români, toţi creştinaţi. Tot atunci se creştinează
cehoslovacii, polonii, Ţările Baltice, Finlanda şi
cnezatele ruseşti. Toate aceste popoare au apostolii lor.
Se ştie anul creştinării şi cine anume i-a creştinat. Noi,
corect vorbind, în afară de Sfântul Andrei nu ştim pe
altcineva care să ne fi creştinat. Clar! Apărem în istorie
în aceeaşi zi de întemeiere ca stat, ca români şi creştini
ortodocşi, ţinând spiritual de Patriarhia din
Constantinopol. Şi aşa am rămas până astăzi. N-avem
nici un motiv să ne schimbăm identitatea.
Sectanţilor care, acum după revoluţia din ţară, au
venit puhoi să ne creştineze, socotindu-ne păgâni, leam
arătat bisericile şi mănăstirile noastre pline de
creştini, închinându-se. Şi toţi "apostolii Apusului":
evanghelişti, iehovişti, baptişti etc, au dat înapoi. Căci
noi stăm adânc zidiţi, de 2000 de ani, pe credinţa în
Iisus Hristos, pe care o ţinem de la Sfântul Apostol
Andrei. Iar centrul religios al tuturor creştinilor este
Ierusalimul, unde a trăit, a activat, a fost crucificat şi
îngropat şi de unde a înviat Iisus Hristos, Mântuitorul
nostru.
Mormântul lui Hristos se află în biserica cea mare
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
44
din Ierusalim, nu la Roma, nu în America de unde au
venit şi vin peste noi sectele, ca o ploaie acidă care a
încercat să ne usuce sufletele de creştini ortodocşi.
După 2000 de ani de viaţă creştină, sfânta noastră
credinţă dăinuie şi mereu l-am biruit pe satana.
Vânturile pustiitoare de suflete ale amărâţilor de
"evanghelişti" sau sectanţi ai veacului XX n-au avut şi
nu au ce căuta la un popor care trăieşte de 2000 de ani
în lumina Ierusalimului şi a învierii.
Acolo este locul care i-a plăcut lui Dumnezeu, acolo
a venit Fiul lui Dumnezeu în lume, acolo a trăit şi a
activat 33 ani. Acolo a fost răstignit pentru păcatele
"evangheliştilor" de azi şi de acolo S-a înălţat la cer.
Iar la sfârşitul veacurilor tot acolo va veni să judece
toate popoarele, nu numai pe cel evreiesc, ci toate
popoarele creştinate şi necreştinate, având mandat de la
Tatăl ceresc, să ne judece pe noi pământenii, pe toţi
creştinii din toată lumea, indiferent cât de corect cred
sau cât au strâmbat credinţa. Creştinismul acolo este,
nu în Munţii Cordilieri, nici în Alpi, nici pe Himalaia,
ci la Ierusalim. Nouă ne-ar plăcea ca judecata
obştească să fie în România, iar Domnul nostru Iisus
Hristos să-Şi aşeze scaunul de judecată pe Ceahlău. Şi
eu îi spuneam unui preot catolic într-un lagăr din
Rusia, că aş fi fost încântat dacă Blândul Copil Iisus
Hristos S-ar fi născut la Hârlău. Însă Bunul Dumnezeu
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
45
a decis cu mii de ani înainte, că Pruncul Iisus se va
naşte din Sfânta Fecioară Măria într-o peşteră din
Betleem. Şi aşa a fost. Poporul român să rămână în
veac bun şi creştin ortodox.
- Speraţi într-o unire ortodoxă a tuturor
Bisericilor creştine?
- Pe cât se pare, după schisma creştină din 1054, şi
creştinii din Răsărit şi cei din Apus au tânjit, nu le-a
priit această ruptură, şi în decurs de aproape o mie de
ani s-au făcut multe încercări de reunire. Apoi, apare în
secolul XVI reforma dintre creştinismul mediteranean
şi creştinismul nordic. În acest timp creştinismul
răsăritean ortodox străluceşte în Rusia pravoslavnică
până la revoluţia din 1918, iar Ortodoxia din Balcani,
Asia Mică, Nordul Africii intră sub crunta dominaţie
turcească.
După 1918, tot Răsăritul Europei trece prin persecuţia
ateistă, în 1988 - 1989, popoarele se scutură de
sub tutela comunistă şi se organizează sub forma de
democraţie apuseană. Creştinismul devine liber şi se
organizează încet, dar sigur pe vechile dogme şi
canoane statornicite şi experimentate în aproape două
mii de ani. În această lume dezrobită, creştinismul se
găseşte într-un mare reviriment moral-creştin, mai cu
seamă ortodox.
Ortodoxia martiră prinde aripi noi şi, deocamdată,
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
46
se reorganizează pe vechile temelii. Nimic nu-i stă în
cale. Şi în viitor, în decurs de zece ani, Ortodoxia va
străluci în fruntea creştinătăţii cu nişte creştini care şiau
dovedit credinţa, au suferit material şi tot felul de
greutăţi politice, dar cu ajutorul lui Iisus Hristos se văd
triumfători.
Mai departe depinde de noi, de lucrul nostru, căci
Sfântul Apostol Pavel ne spune: Lucrul tău fă-ţi-l
deplin. Şi dacă noi, oamenii Bisericii, vom pricepe
acest îndemn, toată Ortodoxia va triumfa, va străluci
prin trăire ortodoxă.
Cei din Apus de pe acum întrevăd o renaştere
răsăriteană care-i va trezi şi pe ei din marasmul în care
se complac, şi îi va sili să se gândească, să se întoarcă
la creştinismul primar, care a predicat credinţa prin
faptă, prin suferinţă, prin închisori şi moarte şi nu prin
enciclici. Va trebui să ne informăm despre viaţa celor
martirizaţi şi a celor care au trecut prin suferinţă, ca,
după cum spune Sfântul Apostol Pavel, dacă se va
simţi nevoia, să ne urmăm credinţa stăruitoare, care a
mers până la închisoare şi chiar până la moarte.
În această luptă epocală, Ortodoxia a dus un război
foarte greu, cu mulţi morţi şi răniţi, dar a triumfat.
Oricine poate să vadă că Ortodoxia este de două ori
martiră: sub turci, 500 de ani, iar sub comunişti, 70 de
ani. însă a renăscut curată şi luminoasă precum pasărea
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
47
Phoenix din propria-i cenuşă.
În istoria creştinismului au fost zece persecuţii mari
anticreştine. Sub ochii noştri şi-a manifestat satana
vrăjmăşia tot în Răsăritul Europei pentru a unsprezecea
oară pe Altarul Mănăstirii Oranki, unde se află 11000
preoţi şi călugări ucişi prin împuşcare de ateismul
comunist rusesc, prin anul 1920. În mijlocul lor era un
arhiereu care n-a intrat în putrefacţie. Se poate oare
aşeza pe acelaşi piedestal moral şi de luptă eroică
Apusul cu Răsăritul, cu Biserica martiră a Răsăritului?
Niciodată!
Vine vremea să se umple calendarele cu numele
celor morţi pentru credinţa creştină, în acest timp cele
două Biserici ale Apusului, catolici şi protestanţi, n-au
ridicat nici un deget în sprijinul celor închişi sau
omorâţi pentru credinţă. Au trăit lumeşte, îmbrăcaţi în
vison şi purpură, mâncând la mese bogate şi, din când
în când, jelindu-ne pe noi.
Bine ar fi fost dacă cei din Apus ar fi strigat tare în
apărarea Ortodoxiei! Dar n-au făcut-o. S-au făcut că naud
gemetele celor din închisori şi a celor ce-au fost
siliţi să-şi pună capul pe butuc. Au predicat tot timpul
mila şi dragostea, dar ei n-au întins nici o mână de
ajutor celor flămânzi, celor zilnic bătuţi, celor
împuşcaţi. Pe toţi ne va judeca Bunul Dumnezeu după
credinţă şi după faptă.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
48
Noi toţi să nu ne temeni decât de judecata lui
Dumnezeu. Căci El este Cel care ne va răsplăti
fiecăruia la arătare. Căci lucrătorul trebuie să fie
vrednic de plata Lui. Amin.
Aşa să fie! Amin. Amin. Amin.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
49
RAPORTURILE BISERICII
ORTODOXE
CU LUMEA CATOLICĂ ŞI
GRECO - CATOLICĂ
RAPORTUL CU CATOLICII
Am intrat prea repede în "Mişcarea Ecumenică". Nu
s-a studiat problema în fond. Mişcarea Ecumenică este
iniţiată de lumea protestantă, care, şi pentru noi şi
pentru catolici, constituie erezia lumii germanice
ridicată împotriva Papalităţii şi a Catolicismului dar, în
fond, şi împotriva Ortodoxiei, care reprezintă tradiţia,
prin excelenţă, a Bisericii creştine condusă în lume.
astăzi, fără de nici o alterare. Şi am greşit când, la
chemarea lor, am întins o mână şi binevoitoare şi
protectoare.
Reformaţii reprezintă perimetrul nordic al Europei
şi al Nordului Americii. Catolicii, nici până astăzi, n-au
aderat la această Mişcare Ecumenică. Trimit la diverse
congrese ecumenice doar observatori. Noi ne-am
predat cu arme şi muniţii lumii germanice. Şi stăm aşa:
Ortodocşii în Răsărit, Catolicii în bazinul apusean al
Mării Mediterane şi-n America de Sud. Reformaţii ţin
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
50
de popoarele germanice şi anglo-saxone şi se plasează
în Nordul Europei, al S.U.A. şi Canada.
în genere, creştinii sunt împărţiţi aşa: Răsăritul este
ortodox, de la Triest până la Vladivostok, cu centrul la
Constantinopol; Catolicismul se întinde din Italia până
la Oceanul Atlantic, iar în America, din Mexic până la
Ţara de Foc. Nordul Europei şi al Americii este
protestant.
Ortodoxia şi Catolicismul se sprijină pe Sfânta
Scriptură şi pe Sfânta Tradiţie, primită de la Domnul
nostru Iisus Hristos şi de la Apostoli. Ortodoxia ţine
direct de Ierusalim, unde a activat Mântuitorul nostru
Iisus Hristos, unde a murit şi a înviat. Iar Mormântul
Lui nu este la Roma, nici în Anglia sau Germania, nici
în America de Nord, ci la Ierusalim. Noi toţi creştinii
ne mântuim prin Harul care vine de la Iisus Hristos.
Catolicii ţin de Roma, unde a predicat Sfântul Apostol
Petru.
Catolicii au făcut-o pe Maica Domnului părtaşă la
mântuire, iar pe Sfântul Petru un vicar al lui Iisus. Papa
de la Roma nu poate greşi când emite un adevăr - "Ex
cathedra" -, iar sinodul episcopilor catolici este fără
putere dogmatică şi morală. Tot Harul divin este
concentrat în mâinile "marelui preot" de la Vatican.
Ortodoxia ţine de Constantinopol şi păstrează cu
sfinţenie Dogmele, Tradiţia şi Canoanele. În cuprinsul
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
51
ei are ca zestre Sfântul Mormânt. Catolicismul are ca
zestre moaştele Sfântului Petru.
Protestanţii, nerecunoscând Tradiţia, admit
numai Sfânta Scriptură, pe care o interpretează de cele
mai multe ori foarte personal şi tot pe atât de arbitrar.
Într-o discuţie cu doctorul Costi, pastor calvin, eu
am făcut următoarea reclamă: Ortodoxia reprezintă
laptele proaspăt, muls de la vaci; Catolicismul îl pune
la prins şi-l declară chişleag; Reformaţii, zic ei, aleg
untul şi merg la esenţă. Eu le-am spus la Aiud puţinilor
preoţi greco-catolici, care au fost în puşcărie, că ei sunt
"chişleag" şi s-au supărat foarte tare pe mine. Adevărul
totdeauna ustură.
Cât despre protestanţi, ei sunt 103 formaţii, care
străbat ţari şi mări ca să facă un prozelit. Acesta nu se
mântuieşte, după cum toţi protestanţii nu se mântuiesc,
deoarece au călcat în picioare toate hotărârile
Sinoadelor Ecumenice şi toată Tradiţia a două milenii
de viaţă creştină, în învăţătura lor afirmă că omul se
mântuieşte "Sola fide", numai prin credinţă.
În general, te duci în Rai dacă eşti destinat de
Dumnezeu să ajungi acolo. Dacă nu, orice ai face, tot
în iad ajungi. Aşa zic protestanţii. Au fost virulenţi şi
chiar violenţi. Cât despre neoprotestanţi, cultivă, fie
ignoranţa, fie interpretarea personală a Sfintei
Scripturi.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
52
Aşa că s-au înmulţit sectele ca ciupercile după
ploaie. Chiar şi în ultimii ani s-au repezit în ţările din
Răsărit cu surle şi cărţi să ne "creştineze" pe noi
ortodocşii, pe care ne-au socotit "ţări misionare". Nici
până astăzi n-au aflat cum că Creştinismul a început de
la Ierusalim şi a tot mers spre Apus. Abia acum şi-au
dat seama că Biserica Ortodoxă reprezintă tot
Creştinismul bimilenar. Şi s-au mai potolit, renunţând
la întâlnirile de pe stadioane şi la apariţia de noi
"evanghelişti".
Noi ortodocşii, ca şi catolicii, ştim că în- lumea
noastră sunt patru evanghelişti: Matei, Marcu, Luca şi
Ioan. Pe ceilalţi "evanghelişti" apăruţi după revoluţie,
n-avem nici un motiv să-i cultivăm şi să-i acceptăm.
Pot să se ducă cu misiune în Africa, la popoarele
primitive, la popoarele mahomedane, la evreii din
Israel, la indieni, chinezi şi japonezi.
Cât despre noi românii, apărem în istorie
totodată născuţi români şi creştini. Şi anume,
creştinismul îl avem de la Sfântul Apostol Andrei, de la
negustorii greci şi de la colonii latini veniţi în Dacia.
Totdeauna am ţinut de capitala imperiului Bizantin,
Constantinopol. Izvorul nostru însă este la Ierusalim.
Adevăratul centru al întregii creştinătăţi acolo
trebuie instaurat. Acolo a trăit, a învăţat, a pătimit şi
murit pentru noi Iisus Hristos. Tot de acolo S-a înălţat
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
53
la cer, de pe Muntele Eleonului, şi credem că El va
veni şi va judeca popoarele, stând pe scaun de
judecător suprem în Valea lui Iosafat.
Toate popoarele creştine sunt nevoite să se întoarcă
la izvorul vieţii din Ierusalim, unde se află în Biserica
cea mare Mormântul Domnului. Cei 12 Apostoli, ca şi
Sfântul Apostol Pavel şi ucenicii lor, au plecat în
călătorii misionare; împărţindu-şi în douăsprezece felii
pământul şi, prin tragere la sorţi, fiecare din cei 12
Apostoli au plecat în misiune la popoarele de pe
porţiunea lor de teren. Să se ştie că Evanghelia lui
Hristos a plecat de la Ierusalim, a trecut prin Bizanţ,
apoi până la Roma, în Spania şi în toată lumea.
În Nordul Europei popoarele s-au creştinat mai
târziu, iar în America, după ce aceste pământuri noi au
fost descoperite.
Ochii tuturor creştinilor, ca şi inimile lor, să
înţeleagă că Soarele vieţii răsare pentru toţi de la
Ierusalim.
Când se va ajunge la unitate între ţările creştine,
marele Sinod al Creştinismului îşi va aşeza scaunele
lângă Mormântul Mântuitorului. Nici la Londra, nici la
New York. Aşa cum mozaismul îşi are vatra tot la
Ierusalim, iar mahomedanismul, la mormântul lui
Mahomed de la Mecca.
Aşa că, să stăm bine, să stăm cu frică şi să strigăm
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
54
în cor: "Bucură-te, Noule Ierusalime, că toată
sfinţenia Mântuitorului nostru Iisus Hristos va veni şi a
doua oară, izvorând din Mormântul Domnului".
Altfel nu se poate. Amin!
RAPORTUL CU GRECO-CATOLICII
Cât despre greco-catolicii din România, fraţii noştri
din strana stângă, ne acuză că noi i-am silit să se treacă
la Ortodoxie. Nu-i aşa. Stalin i-a silit pe greco-catolicii
din Ucraina să treacă la Ortodoxie şi când a ajuns cu
politica la Bucureşti, i-au silit şi pe greco-catolicii de
aici. să treacă la Ortodoxie, ca o luptă împotriva
Papalităţii din partea comunismului. Iar ei au trecut
masiv la Ortodoxie, căci nu era nici o deosebire între
greco-catolici şi ortodocşi.
Se ştie doar că la 1700, o parte din românii ortodocşi
din Ardeal au trecut la un fel de catolicism, la
porunca împăratului Leopold de la Viena. Noi i-am
protejat, iar greco-catolicii au trecut în totalitate a
Ortodoxie. Episcopii greco-catolici au trăit şi au murit,
fiind exilaţi de securitatea comunistă. Singurii din toată
Biserica greco-catolică care şi-au păstrat credinţa lor
sunt episcopii. Preoţii lor au trecut în masă la
Ortodoxie, slujind mai departe Biserica şi enoriaşii lor.
Foarte puţini preoţi dintre ei au ajuns la Aiud şi
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
55
unul la Sighet. Oameni modeşti care au suferit alături
de noi, mâncând la fel aceeaşi pită. Şi dacă în 1948 au
venit la Ortodoxie un milion jumătate de credincioşi,
după revoluţie - după cum se vede din
recensământul populaţiei făcut în anul 1991 -, în toată
libertatea s-au întors înapoi la bisericile lor în jur de
200000 de credincioşi cu o mică parte din preoţii
greco-catolici, cu episcopatele pe care le-au avut mai
înainte, iar restul de 87% au rămas ca ortodocşi.
Părintele Alexandru Todea, onorat de Scaunul Papal
cu titlul de cardinal, făcea propuneri ca Biserica
Ortodoxă să treacă în totalitate la greco-catolicism, iar
Patriarhul Teoctist să fie Cardinal al Bisericilor
Ortodoxe.
Slabă gândire şi simţire românească! Ortodoxia nu
are nici un motiv să renunţe la 2000 de ani de viaţă
creştină, să părăsească Ierusalimul şi să sărute pantoful
Papei de la Roma. Să nu fie! Părintele Alexandru
Toader, este drept că a fost măturător pe la uşile
deţinuţilor de la Sighet.
Tot acolo se afla încarcerat şi Iuliu Maniu. Pe acest
bărbat de stat român, cel mai aspru pedepsit şi mort la
Sighet, eu, preotul Dumitru Bejan din Hârlău, ortodox
100%, l-aş propune spre canonizare, ca martir,
Părintelui Papă de la Roma. Căci Iuliu
Maniu - "Domnul Preşedinte", cum îi spuneau arPreot
Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
56
delenii -, a trăit ca un puritan şi a murit chinuit ca un
martir. Nu i se cunoaşte precis mormântul la Sighet.
Ştiu că a fost de o moralitate excesivă. Eu l-am auzit
vorbind adesea în Parlament. Era foarte precis şi la
obiect, cu problema discutată acolo; fără ifose şi fără
grandilocinţă.
Când se supăra pe regele Carol al II-lea, pleca la
Bădăcini şi trăia acolo, ducând o viaţă
semicălugărească lângă surorile lui. Nu putea să nu
ajungă în puşcărie sub comunişti. Nu I-au iertat ei,
pentru că a fost un bun român şi un bun creştin.
Cât despre părintele cardinal Alexandru Todea, nam
văzut un prelat creştin să-şi manifeste sentimentele
duşmănoase mai circumscen faţă de Biserica Ortodoxă.
Când s-a publicat rezultatul recensământului din 1991
din populaţia existentă şi a citit că s-au declarat grecocatolici
numai un procent aşa de mic, s-a îmbolnăvit de
nervi şi acum este bolnav în satul lui. Căci el nu cultiva
respectul şi credinţa; ci ura care vine de la necuratul.
Nu-i de mirare că s-a îmbolnăvit. Numai Bunul
Dumnezeu are dreptul să judece popoarele şi credinţa
lor. Ne pare rău, absolut rău pentru că a suferit în
puşcărie la fel ca noi, dar n-a ieşit de acolo cu inima
curată sau fruntea curată. S-au întors în satele lor
preoţii greco-catolici în frunte cu Nicolae Opriş şi cu
Părintele Ioan Mereu de la Răchitele de pe valea
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
57
Bârgăului - de sub gheţarul Scărişoara.
Alături de mine, stând în aceeaşi casă, într-un sat
părăsit de bănăţenii deportaţi, duminica am cântat
amândoi la aceeaşi strană în rit bizantin - eu, făcândumi
cruce cu trei degete şi el făcându-şi cruce. cu toată
mâna dreaptă, mare cât o lopată. Când m-am întors de
la puşcărie, el mă bocea şi plângea pe umărul meu şi
spunea mereu: "Măi frate peline, oare ne vom mai
vedea pe această lume?" Şi nu ne-am mai văzut. A
murit.
În timp ce părintele cardinal Alexandru este
duşmănos pe noi preoţii ortodocşi, că i-am păstorit
credincioşii şi i-am păstrat bisericile frumoase şi i leam
dat înapoi, mai bine de un milion n-au vrut să se
întoarcă la uniaţie şi au rămas lipiţi de Ortodoxie.
Credincioşii n-au văzut nici o deosebire între ortodoxia
românească şi greco-catolicism. Doar că noi
spuneam Sfântul Duh şi ei spuneau Sfântul Spirit. Nici
un preot de-al lor nu-i pomenea pe Părintele Papa, ci
doar mitropolitul de la Blaj îl pomenea la slujbe pe
Papa de Ia Roma, precum preoţii ortodocşi îl pomenesc
pe episcopul locului, iar Patriarhul de la Bucureşti, pe
Patriarhul Ecumenic de la Constantinopol.
Părintele cardinal Alexandru Todea a uitat total că
Mântuitorul Iisus Hristos ne-a poruncit să ne iubim
unul pe altul ca fraţii, ba chiar să iubim şi pe vrăjmaşii
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
58
noştri. Doar nu care cumva ierarhia superioară grecocatolică
L-a corijat pe Iisus Hristos? "Să nu fie!",
spune Sfântul Apostol Pavel şi cu asta am încheiat.
Personal îmi pare rău pentru suferinţele părintelui
cardinal Todea şi cred că a măturat coridoarele de la
Sighet, după cum eu şi Nichifor Crainic şi alţii am
curăţat closetele de la Aiud!
Eu făcusem practică în Rusia Sovietică, curăţind
alături de alţi preoţi ortodocşi closetele de prin lagăr şi
chiar din canalele de scurgere de la Moscova. Dar,
mulţumim lui Dumnezeu, am stat tot timpul cu fruntea
sus şi am ieşit din puşcărie tot cu fruntea sus. Părintele
cardinal, din măturător de puşcărie, a ajuns cardinal.
Eu, măturător de la Aiud, n-am putut să mă menţin nici
ca preot paroh la Ghindăoani, judeţul Neamţ.
Aceasta este principala deosebire între mine şi un
cardinal. Mie nu mi s-a permis să slujesc în vreun Altar
ortodox, iar părintele Todea a slujit şi-n marea biserică
a Sfântului Petru de la Roma. Şi atunci mă întreb: Cine
a suferit mai mult? Părintele cardinal, ori preotul Bejan
de la Hârlău? Şi, ca mine au suferit încă 1200 preoţi
ortodocşi.
Eu, în toată lunga mea detenţie, nu am întâlnit în
puşcărie decât 36 preoţi greco-catolici şi un episcop
foarte tânăr, de 23 de ani, hirotonisit în clandestinitate,
şi care, fiind prea crud şi fără opinie, n-a suferit cu
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
59
nimic mai mult decât preoţii greco-catolici, Ion Mereu
sau Neculai Opriş. Nu-i necesar să aşteptăm gloria de
la oameni, ci să aşteptăm răsplata de la Dumnezeu.
Părintelui Cardinal Alexandru Todea îi lipseşte tiara de
la Papă. Eu nu mă laud, dar 25 de ani, din 1970, n-am
liturghisit nici într-o biserică. M-am închinat lui
Dumnezeu privind spre răsărit, doar în casa mea din
Hârlău. Şi la uşa mea au bătut mulţi, foarte mulţi
creştini care aveau nevoie de mângâiere. Şi cu asta, o
problemă care pare dificilă socot că-i lămurită. Mai
mult, nu se poate.
Aş putea să vorbesc de 12 preoţi ortodocşi omorâţi
prin împuşcare de securitate. Nu cunosc nici un preot
greco-catolic sau catolic să fi fost omorât prin
împuşcare. Toţi preoţii catolici au fost în puşcării, în
frunte cu Mitropolitul Martin Aron, pentru spionaj în
favoarea Sfântului Scaun, a Italiei. Dar s-au purtat
foarte corect în puşcărie.
Şi atunci, în timp ce catolicii tac şi-şi văd de oficiile
lor, un român ajuns la grad arhieresc foarte sus, critică
pe ortodocşi. Mă întreb: "De unde şi-a însuşit
vrăjmăşia cu care atacă duşmănos pe ortodocşi? înclin
a crede că vrăjmăşia vine de acolo că greco-catolicii, în
număr de un milion jumătate, au devenit, şi au declarat
şi se menţin membri buni şi credincioşi ai Bisericii
Ortodoxe. Un alt motiv nu se poate.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
60
DE VORBĂ CU UN GRUP DE MONAHI
- Cum vedeţi o reînnoire duhovnicească a
monahismului ortodox astăzi?
- Se începe totdeauna lucrul cu rugăciunea, ştiind
noi toţi că Dumnezeu a spus: Fără de Mine nu puteţi f
ace nimic.
Toate mănăstirile ortodoxe din întreaga ţară, toate
mănăstirile şi Bisericile din Rusia, Balcani, Grecia,
Constantinopolul şi Ierusalimul, se găsesc în plină şi
normală evoluţie înspre mai bine. Mănăstirilor, din tot
Răsăritul ortodox nu li se poate pune în cârcă nici un
impediment. Toate sunt lucrative.
Un monah chiar dacă ar spune numai Tatăl nostru
ori Psalmul 50 înseamnă lucru de adâncime în sufletele
credincioşilor. Căci noi slugile lui Dumnezeu arăm şi
semănăm, dar ploaia care rodeşte holdele este Duhul
lui Dumnezeu şi rezultatele se văd. Dacă un creştin
vizitează o mănăstire, îşi începe pelerinajul cu
îngenuncherea de la poarta mănăstirii, iar inima-i
psalmodiază Psalmul 50 şi alte rugăciuni. Cu drept
cuvânt, cine deschide poarta unei mănăstiri, lasă
părăsită afară toată grija cea lumească şi ajunge ca la
miez de noapte, chiar cel mai aspru dintre suflete să se
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
61
înmoaie în lacrimile pocăinţei şi să se bată în piept ca
vameşul, implorând mila lui Dumnezeu. Aşa lucrează
Duhul lui Dumnezeu prin intermediul Mănăstirilor.
Dar nu numai prin mănăstiri ci şi prin bisericile de
mir, prin preoţii satelor şi ai cartierelor şi mai ales prin
îngenuncherile creştinilor.
Nu le putem pretinde mănăstirilor şi bisericilor de la
ţară mai mult. Iar Duhul lui Dumnezeu bate de unde
voieşte şi sporeşte credinţa acolo unde omul face
începutul mântuirii.
Mănăstirile să nu renunţe sub nici o formă la
întreaga rânduiala a slujbelor, de la binecuvântări până
la otpust. Să nu scurteze pe temeiul: "Cum vrea cel mai
mare"; căci peste mănăstiri şi biserici Bunul Dumnezeu
este cel mai mare.
Să nu se uite că chinezii bogaţi îşi pun pe crestele
caselor câte o morişcă, care vâjâie necontenit - zic ei -,
în rugăciuni şi cereri din lovirea vântului. La noi, să
simtă inima tot ce spune gura. Abia atunci ne aude
Dumnezeu!
Mănăstirile să observe întru totul canoanele liturgice.
Fiecărui credincios să i se acorde cu largheţe
asistenţă spirituală. Creştinul vine la mănăstire, ştiind
că locul de închinare este mai curat decât în altă parte;
a pământului. Una este să te închini în Ierusalim, la,
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
62
Mormântul Sfânt, şi alta, la altarul unei mănăstiri.
Sfinţirea locului vine de la Cel Care a sângerat pe
dealul Golgotei şi de la Mormântul din care S-a ridicat
la viaţă, Iisus, Biruitorul morţii.
Desigur, lui Dumnezeu trebuie să te închini în duh
şi în adevăr. Dar nu-i tot una să-ţi razemi fruntea de
Mormântul Mântuitorului şi de icoana Maicii Domnului.
Mulţi, foarte mulţi au sărutat urmele paşilor lui
Iisus, ştiind că Iisus este Fiul Iui Dumnezeu.
Eu am dat mâna în viaţă cu doi regi şi un mareşal.
Tatăl meu, care era "ţăran plouat", mi-a spus că-i bine
să nu mă mai spăl pe mâini, că m-am atins de unsul lui
Dumnezeu. Iar un preot din Basarabia, în ziua în care
am fost decorat de rege, mi-a spus că nici să nu-mi ud
mâinile, după ce am atins mâna regelui.
Dar dacă te atinge Dumnezeu pe umărul drept, ce
atitudine vei lua?
- Cum se pot împăca Marta cu Măria în viaţa
monahală, ştiind că tinerii care intră în mănăstiri doresc
să se roage mai mult?
- Trebuie ca în mănăstiri să se pună mai mare accent
pe sfintele slujbe de zi şi de noapte şi pe neîncetata
rugăciune personală. Sunt mănăstiri unde călugării se
roagă mai mult şi sunt nelipsiţi de la Utrenie şi Sfânta
Liturghie şi sunt mănăstiri mai slab organizate, unde
călugării se roagă mai puţin. Asta depinde în special de
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
63
stareţii şi duhovnicii mănăstirilor respective. Cu cât
aceştia vor fi mai duhovniceşti, cu atât viaţa monahală
va fi mai înaltă şi călugării mai uniţi cu Hristos.
Mănăstirile cu foarte puţine bunuri materiale pe
vremuri erau înzestrate de voievozi şi de boieri. Acum
câmpul s-a împuţinat şi vitele trebuiesc hrănite, ca să te
foloseşti de ele.
Tuturor monahilor, şi mai ales celor tineri, li se cere
să poarte pe umăr coasa şi sapa, căci vieţuitorii
mănăstirilor s-au înmulţit în ultimul timp şi toţi trebuie
să mănânce măcar de două ori pe zi. Ofrandele pe care
le aduc acum credincioşii sunt puţine în comparaţie cu
monahii, care, ca să dea rezultate în munca lor, trebuie
să mănânce. Dar de unde să iei suficiente alimente?
Din donaţii benevole şi din pieţe?
Prin rugăciune şi prin muncă activă se pot înmulţi
pâinile şi îmbogăţi oalele cu fasole, iar monahii, fie din
Apus, fie din Răsărit, trebuie să se conducă în
rugăciune şi ascultare. Altfel nu se poate! Apoi prin
munca activă se potolesc instinctele oarbe şi se stăpânesc
ispitele.
Pe deasupra tuturor lucrurilor stă Duhul lui Dumnezeu,
Care pe toate le împlineşte!
- Peste tot este o mare lipsă de duhovnici cu
experienţă. Cum se poate forma o nouă generaţie de
duhovnici buni pentru viitor?
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
64
- Eu am întâlnit chiar la Sihăstria preoţi foarte tineri,
având şi duhovnicia pe umerii lor. Desigur, duhovnicia
în plinul ei se câştigă cu timpul.
Este absolut necesar ca duhovnicii în vârstă, cei mai
căutaţi, să-şi facă ucenici, pe care să-i înveţe şi să-i
pună în faţa Canoanelor! Numai aşa să se urmeze
creşterea duhovnicilor. Iar duhovnicul tânăr să înveţe
de la cel mai în vârstă. Apoi să ştie că Bunul
Dumnezeu scoate duhovnici buni şi bine lucrativi
dintre oameni şi chiar din pietre, cum spune Hristos.
Duhovnicia este o artă prin care cântă Sfântul Duh.
- Ce relaţii duhovniceşti trebuie să existe între
mănăstiri şi parohii?
- Dacă credincioşii au nemulţumiri cu preoţii
parohi, mănăstirile sunt datoare să-i primească şi să le
asculte păsurile. Cu toate că, canonul spune: "Creştinul
să nu umble din duhovnic în duhovnic".
În general, vine un timp când oamenii îmbătrânesc
şi se pregătesc de moarte. Abia atunci îşi mărturisesc
cele mai intime dintre păcate şi aşteaptă iertarea lui
Dumnezeu.
Duhovnicul de la mănăstire are mai multă practică
duhovnicească şi credincioşii au mai mare încredere în
aceşti părinţi călugări. Mănăstirile n-au dreptul să-i
refuze. Trebuie să-i asculte cu mare atenţie şi să le
prescrie medicaţia cea mai aspră, căci cei mai mulţi
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
65
credincioşi se împărtăşesc cu nevrednicie.
Vine un ceas când omul îşi spune sieşi: "Până când
să-mi amăgesc conştiinţa? Până când voi încerca să-L
duc în eroare chiar pe Bunul Dumnezeu?". Şi-şi zice:
"A venit timpul să nu-L mai supăr pe Dumnezeu! A
venit ceasul când trebuie să-mi curăţ conştiinţa!".
Abia atunci mărturisirea este corectă şi vei simţi
amândouă mâinile lui Dumnezeu pe capul tău.
- Cum vedeţi o reînnoire duhovnicească a
teologiei româneşti?
- Teologia este susţinută de Duhul Sfânt, Care
dirijează Biserica, şi de preoţii cucernici care
aprofundează cunoştinţele teologale. După cum se
înţelege, este o perfectă colaborare între Duhul Sfânt şi
Biserica conducătoare.
În aceste condiţii, Biserica nu poate greşi. Deoarece
în veci Biserica, în totalitatea ei, este condusă în timp
de puterea lui Dumnezeu, "Care pretutindeni este şi
toate le împlineşte". Totdeauna teologia este activă,
cunoştinţele rămân aceleaşi şi nealterate în esenţa lor.
Când omul se suprapune Duhului Sfânt şi o ia după
capul său, neascultând de Biserică şi de Sfinţii Părinţi,
apar sectele, care, la început sunt foarte violente. Apoi
se cuminţesc şi se numără printre cele 103 feluri de
grupări creştine.
În Ortodoxie toate problemele de credinţă şi de
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
66
morală sunt aşezate cu timpul şi nu se mai simte nevoia
de vreo inovaţie. De 2000 de ani noi stăm pe aceleaşi
principii de doctrină şi de morală şi nu simţim nevoia
de inovaţii.
Noi stăm tari şi neclintiţi pe cele 20 de veacuri, care
înseamnă în permanenţă hrana nealterată a Ortodoxiei
universale, în aceasta stă tăria Bisericii Ortodoxe!
Nu se simte nevoia de dogme noi. Se simte nevoia
să-i cântăm lui Dumnezeu, recitativ, Simbolul Credinţei
şi psalmodierea rugăciunii Tatăl Nostru. Iar
versul Bisericii Ortodoxe este rectiliniu şi ne duce
hotărât la poarta Raiului, însăşi închinarea noastră
seara şi dimineaţa, la mese, când plecăm la drum, este
cea mai activă predică spre lauda Bunului Dumnezeu.
Sfântul Petru a scăpat de înec, strigând către
Dumnezeu: "Doamne, ajută-mă!". Iar mâna lui Dumnezeu
l-a scos din valuri şi l-a ajutat să călătorească pe
fruntea încreţită a unui val. Şi atunci este îndreptăţită
apostrofa lui Hristos: "Fricosule, pentru ce te-ai îndoit?
Oare nu ţi-a întins Bunul Dumnezeu o mână
salvatoare? Iar tu ce-ai făcut? Cobori rapid, surd şi
orb!"
Nu se află alt drum spre Hristos, decât să te arunci
cu Petru la picioarele Lui!
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
67
DE VORBĂ CU CÂŢIVA PREOŢI MISIONARI
- Ce măsuri de contracarare a prozelitismului sectar
din zilele noastre le consideraţi mai utile?
- Este necesar să se înfiinţeze de mare urgenţă un
corp de misionari interni, foarte bine informaţi, buni
vorbitori şi să strălucească de credinţă.
Rostul lor va fi misiunea internă. Perfect organizaţi
în frunte cu un Episcop misionar şi foarte activi în
parohiile contaminate de sectari, în fruntea lor să stea
un tânăr preot foarte activ care să ajute pe episcop.
Aceşti misionari e bine să fie celibi sau monahi.
Bine instruiţi şi buni cunoscători în felul cum sectanţii
pun problemele de dogmă şi de viaţă creştină. Printre
ei, o mână de monahi tineri organizaţi şi patronaţi de
Sfântul Vasile cel Mare, vor fi trimişi pe o perioadă
mai lungă de timp în parohiile contaminate.
În locul preoţilor modeşti, să fie avansaţi preoţi
adevăraţi misionari - buni pentru misiunea internă şi să
stea în parohia bolnavă până când o vor vindeca de
lepră.
Vor trece din casă în casă, având asupra lor suficient
material misionar. Vor antrena în lucrarea lor
parohii locale. Iar dacă va fi cazul, vor fi aduşi chiar
preoţi misionari în parohiile contaminate şi vor activa
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
68
până când parohia respectivă se va însănătoşi.
Ca atare, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române trebuie să înfiinţeze acest corp de preoţi
pricepuţi pentru misiunea internă. Acestora li se vor
asigura mijloacele materiale necesare acestei lucrări,
care trebuie făcută cu timp şi fără timp - numaidecât.
S-a încercat la noi acest sistem, între cele două
războaie mondiale, în Ardealul de vest şi în Basarabia.
Cu bune rezultate, îl dăm ca exemplu pe preotul Toma
Gherasimescu, care prin activitatea sa voluntară a
acoperit toată ţara.
- Acum în ultima vreme se construiesc un număr
mare de case de adunare, în timp ce noi ortodocşii, din
lipsă de fonduri, cu greu zidim lăcaşurile de cult. Ce
părere aveţi în această privinţă?
- Noi ştim că în ţara noastră, în ultimii 50 de ani sau
construit oraşe noi sau cartiere noi, însă lipsite de
biserici. Este mai simplu să construieşti o casă de
adunare baptistă decât o biserică ortodoxă rezistentă în
materiale şi plină de artă arhitectonică picturală şi
intimă.
Pentru o biserică ortodoxă sunt necesare multe
materiale rezistente, dar foarte costisitoare. De aceea în
cea mai mare parte se construiesc din darul creştinilor,
a credincioşilor din parohii.
Sectarii vin cu fonduri materiale şi propagandistice
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
69
de peste ocean. Centrala lor este în America de Nord,
iar în Europa, în Apusul protestant, între ortodocşi
aceşti misionari străini nu se bucură de credit.
Propaganda lor este respinsă pe temeiul credinţei pe
care o cultivăm noi românii aici la noi de 2000 de ani.
Este un fel de vârtej de moment cu multă ameţeală,
care însă se duce pe locuri pustii, iar noi, românii
rămânem tari pe temeiul că "aşa au trăit părinţii şi
bunicii noştri şi noi mergem pe urmele lor".
Înclin a crede că teama noastră de sectanţi este
exagerată. Şi apoi să nu-i excludem pe Dumnezeu şi
ajutorul Lui pe care ni-l dă cu prisosinţă de 2000 de
ani.
- Cum am putea evita participarea copiilor ortodocşi
la şcolile neoprotestante, prin care se vânează tineretul
nostru?
- Este o modă a timpului. Neoprotestanţii,
evangheliştii de astăzi au plecat la drum bine plătiţi şi
bine echipaţi cu material didactic de către cei din
America care doresc să împrăştie creştinii şi în felul
acesta să-i domine. Ţăranul român însă trăieşte după
tradiţie, aşa cum am apucat de la mama şi de la tata!
Credinţa ortodoxă nu şi-o schimbă cum şi-ar schimba
Duminica dimineaţa cămaşa. Orice român nu poate să
fie decât ortodox. Aceasta este confesiunea noastră
naţională; după cum spaniolii sunt catolici prin
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
70
excelenţă.
Doar ici-colo câte un suflet slab de înger sau plin de
păcate îşi vinde sufletul pe 100 de dolari.
- Cum putem izbăvi tineretul şi intelectualii noştri
de practicile budiste asiatice, ca yoga şi altele, care
amăgesc pe cei slabi în credinţă?
- Noi, cei care am stat mulţi ani în detenţie, am
constatat că sunt foarte credincioşi şi sunt puternic în
tradiţie ţăranii, apoi masele intelectualilor care au
priceput că noi, românii, reprezentăm cu multă onoare
şi devotament Ortodoxia de 2000 de ani, nu avem nici
un temei ca să o părăsim. De la asiatici am împrumutat
gimnastica şi unele exerciţii. Dar aceste exerciţii
aparţin de 2000 de ani Bisericii Ortodoxe, în această
atitudine stă toată tăria Ortodoxiei.
Noi nu teoretizăm învăţătura creştină, ci o trăim
realmente. Ea ne este proprie nouă şi pentru viaţa
aceasta sentimental creştină; sectele nu ne pot oferi
nimic. Oricând şi oriunde ar fi, le refuzăm ispitele. Am
observat din contactul cu şefii sectari că sunt foarte
slabi pregătiţi scripturistic şi ne urăsc foarte tare pentru
statornicia în credinţa strămoşească.
Succesul lor de prin mahalale nu lasă urme. De la o
vreme termină banii care sunt trimişi din America.
Ispitele sunt foarte scumpe şi tac. Sectele nu pot ajunge
la izvorul nesecat al credinţei Ortodoxe româneşti.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
71
Chiar la ultimul recensământ al populaţiei, 87% s-a
declarat ortodoxă, nesilită de nimeni. Se pare că
aceasta-i un vânt străin care trece şi peste ţara noastră
şi rupe câteva frunze din stejarul românesc. Dar
stejarul, primăvara îşi înnoieşte total frunzele.
- Cum putem atrage elevii şi studenţii la o trăire
ortodoxă autentică?
- Foarte curând se va introduce studiul religiei şi în
cursul liceal, iar spre cinstea lui, Părintele Galeriu din
Bucureşti ţine un curs de creştinism studenţilor de la
politehnică. Trebuiesc înmulţite catedrele despre Iisus
Hristos şi învăţătura Lui, iar în centrele universitare,
Sfântul Sinod să le dea studenţilor biserica lor cu preoţi
tineri, pregătiţi, ca să facă misiune locală. Această
situaţie a fost până la al doilea război mondial şi s-a
dovedit foarte eficace. Aş merge cu propunerea ca la
orice facultate din ţară să existe o catedră intitulată
"Iisus Hristos" şi acolo să predea un preot valoros şi
drept.
- O bună parte din tineretul nostru este decepţionat
în faţa realităţilor crude ale societăţii de astăzi. Cum
pot fi vindecaţi?
- Această problemă este general umană; este
obligatorie pentru toate popoarele care trec prin
războaie sau revoluţii, de la un regim la altul.
Tineretul este generos şi el este acela care a făcut
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
72
revoluţia, ieşind în stradă, aşteptând mai binele, care,
dacă n-a venit, tinerii se găsesc obligaţi să se retragă.
Să înveţe şi să tacă. Să părăsească scena politică.
Nu au ce aştepta de la conducerea ţării. Tineretul
devine blazat şi-şi găseşte satisfacţii la învăţătură, fie în
amor liber, în bani, destrăbălări, desfrâu, beţii, din
care-l poate trezi numai Biserica. Nu există altă cale,
altă instituţie mai bună ca Biserica. Să se creeze în
facultăţi catedra "Iisus Hristos". Nu despre Moise şi
mozaism, cum făceau în trecut unii, la propunerea
Cahalului.
- Ce măsuri trebuie luate împotriva prostituţiei,
pornografiei, filmelor şi muzicii decadente de astăzi?
- Este o problemă general umană; aceeaşi la New
York, ca şi la Iaşi. In spatele propagandei despre
sexualitate stă bine organizat Cahalul, cu intenţia lui
fermă de a-i întoarce pe creştini la animalitate. Toate
actele de cultură contemporană sunt încărcate de
sexualitate. Biserica are dreptul şi obligaţia să intervină
la stat, la guvern pentru reducerea izvoarelor
pornografice (filme, cărţi, muzică etc.) Acestea pot fi
atacate din faţa Sfintelor Altare; se cere doar ca preoţii
să fie foarte activi în combaterea acestor infecţii.
Bineînţeles că această luptă se dă şi la catedră de
religie, în tot timpul, şi în tot locul trebuie combătută
puternic sexualitatea.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
73
- Ce măsuri mai potrivite se pot lua de Biserică
împotriva alcoolismului, desfrâului şi divorţului care
îmbolnăvesc societatea creştină?
- Această problemă este de domeniul public, dar
mai ales particular. De oriunde să se combată beţia şi
desfrâul, dar mai ales de către preotul de parohie, care
este misionarul parohiei lui. Să îndrăznească să meargă
la familiile cu probleme de beţie şi desfrâu însoţit
totdeauna de unul sau doi consilieri bisericeşti şi să
încerce prin orice mijloace împăcarea între soţi.
Să nu uităm totuşi că Mântuitorul aprobă divorţul
pe tema de desfrâu sau bătăi.
- Ce sfaturi daţi tinerilor care nu pot realiza o
căsnicie creştină?
- Căsătoria este pornită de instinctul de conservare a
fiinţei umane, lăsată de Dumnezeu. Există o vârstă
când băieţii şi fetele amorezaţi unii de alţii pun la cale
cununia lor. Acesta este un fenomen foarte natural şi
bun. Se întâmplă că după războaie sau după revoluţii să
se producă deficit numeric între băieţi şi fete. După
recensământul din 1991-1992 s-a constatat că în
România fetele sunt cu 600000 mai multe decât băieţii.
Aceste fete nu se pot căsători legal niciodată. Un
număr infim se călugăresc, celelalte îmbătrânesc pe
prispa casei părinteşti. Până când şi în China a fost
desfiinţată de foarte curând poligamia. Echilibrul între
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
74
sexe, după sociologi, se stabilizează din 25 în 25 de
ani. Asta-i aşa de la Adam şi Eva.
- Cum vedeţi o înduhovnicire mai profundă a
mănăstirilor noastre?
- Întâi de toate monahul, chiar prin faptul că apare
în uniformă de preot, face misiune. Toată lumea i se dă
din cale şi-i sărută mâna. În al doilea rând toţi creştinii
sunt curioşi să vadă cum trăiesc şi cum se închină
monahii din mănăstiri. Deci constituie un exemplu plin
de veneraţie, în al treilea rând monahii se roagă în faţa
altarului şi mărturisesc pe Hristos prin predicile pe care
le fac.
Ar mai fi un mijloc foarte puternic de propagandă
creştină. Un grup unit de tineri călugări studioşi să
scoată o revistă săptămânală, cam cum era pe vremuri
Glasul monahilor, care se vindeau prin toate locurile:
pieţe, tramvaie, tren, magazine chiar de călugării tineri.
Era o treabă foarte bună şi toată lumea o cumpăra din
zbor. Era şi foarte ieftină. Aceste ziare cuprindeau texte
din Evanghelii şi sfaturi creştine. Toată lumea le citea.
Toţi monahii din Mănăstirea Sihăstria să se adune şi
să aleagă o sută de subiecte de creştinism. Să
alcătuiască broşuri cu preţ minim şi să fie difuzate
peste tot de fraţii călugări, în afară de acest săptămânal
să se tipărească pe patru pagini Evanghelia
săptămânală cu explicaţia ei şi pe pagina a patra
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
75
diferite pilde din viaţa creştină.
- Biserica are o mare lipsă de duhovnici iscusiţi şi în
special mănăstirile. Cum pot fi formaţi în condiţiile de
azi?
- Da. A fost o scăpare din vedere a mănăstirilor.
Toţi pelerinii doresc o spovedanie la un călugăr bătrân
cu experienţă, însă nimeni nu a avut grijă să-i formeze
duhovnici. Numai pe ici, pe colo apare câte un călugăr
bătrân înduhovnicit. Dar este prea puţin. Eu recunosc
că adesea am spus părinţilor Cleopa şi Ioanichie: "Să
vă faceţi ucenici, că dacă dispăreţi amândoi se pustieşte
Mănăstirea Sihăstria!" Acum, vedeţi că chiar Sihăstria
n-are duhovnici destui şi poate le vine în ajutor
Dumnezeu acum în ceasul al 12-lea. Altfel, se vor găsi
călugări să pască vacile şi oile, să cosească, să
zidească, să se roage frumos personal, dar fără putere
de convingere în masa pelerinilor. Mănăstire fără
duhovnici nu poate fi mănăstire!
Omul vine să se limpezească de păcate şi are totală
încredere în călugări. Se spovedeşte şi la preotul din sat
dar se sfieşte să-i spună lucruri, păcate foarte intime,
să-i divulge păcatele grele. Dar la duhovnicii călugări
este mai simplu - se mărturiseşte şi trebuie să i se dea
canon şi apoi să-i împărtăşească.
În toată literatura mare rusească întâlneşti câte un
vestit duhovnic, pe care îl caută până în Siberia şi nu
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
76
pleacă de la casa duhovnicului până nu-i spovedeşte. Şi
la noi, la Mănăstirea Neamţ, strălucea Cuviosul Paisie
Stareţul, iar la Mănăstirea Sihăstria era până acum
recent Părintele Paisie Olaru.
Oamenii zic: "Mergem la Mănăstirea Sihăstria, dar
degeaba căci părintele Cleopa nu mai poate sluji este
bătrân şi bolnav; iar părintele Ioanichie este până peste
cap ocupat!
Şi atunci unde să se ducă? Tocmai la Cernica la
părintele Ilarion Argatu. Şi cam atât!
- Ce cărţi sfinte mai deosebite recomandaţi
credincioşilor noştri?
- Întâi, "Mica Biblie". Apoi, un catehism clar şi,
mai presus de toate, "Vieţile Sfinţilor", începând cu
sfinţii români.
- Cum putem împăca pe cei învrăjbiţi, mai ales în
viaţa de familie?
- Este foarte simplu; Mântuitorul a spus: "Dacă
cineva ţi-a greşit, mergi şi te împacă". Dacă ai reuşit
acest fapt ai câştigat un suflet. Dacă n-ai reuşit, acel
cineva să-ţi fie ţie ca un "păgân şi ca un vameş". Adică
te fereşti din calea lui.
- Ce măsuri mai potrivite pot fi luate împotriva
decadenţei morale de astăzi?
- Totdeauna la o anumită vârstă a tinereţii, băieţi şi
fete trec prin prefaceri hormonale care-i tulbură şi
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
77
socotesc că prin contactul sexual starea de lucru se
îmbunătăţeşte. Medical lucrurile aşa stau. Numai că
Biserica socoteşte că libertatea sexuală trebuie
precedată de căsătorie cu cununie religioasă.
Asta, bineînţeles, în afară de părinţii monahi care
depun un jurământ de castitate. Pe tânăr — orice creştin
mai în vârstă, orice preot îl va sfătui să se cunune -
chiar de tânăr. Regula este aşa: Orice bărbat să-şi aibă
soţia lui şi orice femeie să-şi aibă soţul ei. Dar cum am
spus mai sus rămâne jumătate de milion de fete fără să
aibă parte de cununie. Rămân cele urâte, sacrificate.
Alt sfat nu există, decât numai prin legalitate şi
sfinţirea dragostei.
- De ce ne temem de moarte? Frica de moarte este
un păcat sau urmarea firească a nepocăinţei?
- Eu cred că toată lumea se teme de moarte, deşi
este un fenomen tot atât de natural ca şi naşterea. Chiar
Mântuitorul, umanizându-Se, a trebuit să moară, chiar
dacă Dumnezeu Tatăl L-a înviat, El a murit real şi a
fost înmormântat. S-a constatat că a fost mort
înfigându-i-Se suliţa în inimă de către un militar
roman. Când moare omul se despart elementele - apă şi
sânge.
- Ce cuvinte testament doriţi să lăsaţi după moarte
celor ce vă iubesc?
- Sfântul Ioan Teologul la bătrâneţile sale atât le
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
78
spunea ucenicilor lui: "Fiilor, iubiţi-vă unul pe altul,
căci iubirea poate totul!" Amin.
- Cum putem folosi mai mult pe aproapele şi
totodată să ne zidim sufleteşte şi pe noi?
- Tocmai această golire sufletească de sine, spre
folosul altora, înseamnă fapta cea mai bună pe care o
poate face un preot sau un călugăr. Se dăruieşte
complet lui Dumnezeu - se goleşte. Se dăruieşte fără
economie aproapelui său din dragoste. Un astfel de om
devine sărac cu duhul şi desigur cetăţean al Raiului,
pentru că este fiu al iubirii şi al lui Dumnezeu.
- Ce recomandaţi între viaţa de linişte şi cea
misionară?
- Perfect egal, în amândouă cazurile. Cei care
doresc singurătatea, vor fi mereu în ucenicie lui
Dumnezeu. Cei care fac lucrare creştinească în popor,
prin această activitate sunt ucenicii Mântuitorului. Noi
însă ne naştem cu calităţi şi defecte moştenite de la
părinţi şi strămoşi şi ne urmăm senini destinul pe care
ni l-a trasat Milostivul Dumnezeu. Iar pentru partea
personală vom da seamă lui Dumnezeu la scaunul de
judecată.
- Cum ar trebui să fie un preot ideal astăzi? Dar un
călugăr? Dar un duhovnic?
- Preotul de astăzi şi de totdeauna este sluga
credincioasă lui Dumnezeu, îmbrăcată haric pentru a-i
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
79
sluji Lui, în numele unui grup de creştini. Are puterea
harică de a conduce, de a învăţa turma şi de a o sfinţi în
toate activităţile mari omeneşti, generale sau de
familie. Preotul tuturor timpurilor se cade să fie om de
vocaţie şi nu un profesionist în slujba lui Dumnezeu.
Mai ales în preoţie se cade să fie total dăruit în slujba
lui Dumnezeu şi pentru creştinii încredinţaţi de episcop
preotului ca să fie conduşi la mântuire. Plenitudinea
harului preoţesc o are Episcopul prin filiaţie de la
Sfinţii Apostoli, iar preotul este un delegat al
Episcopului şi nu are toată plenitudinea harului
preoţesc.
În totalitatea sa harul divin curge în Biserică prin
Episcopii săi. În principiu multiple unităţi - parohii -
primesc prin Episcopii locului delegaţi ai săi pentru
serviciile divine şi pentru conducerea parohiilor, ca
unităţi religioase.
Ca atare, preoţii sunt delegaţi ai Episcopilor locului
şi fără îngăduinţa lui nu pot săvârşi cele sfinte, deci
preoţii parohiilor se cade să rămână supuşi la
unitatea conducătoare a Bisericii. Este vorba aici de o
hotărâre sinodală veche de când este creştinismul pe
pământ. Cine iese din ordinea canonică a Bisericii se
exclude singur din preoţie. Cine rămâne ascultător în
ordinea Bisericii va, fi socotit slugă bună şi
credincioasă Mântuitorului Hristos. Căci împărăţia
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
80
cerurilor este împărăţia ordinii divine, iar noi, creştinii
ne luptăm pe pământ să vină ordinea lui Dumnezeu,
Precum în cer, aşa şi pe pământ.
Cândva se va instaura şi pe pământ împărăţia lui
Dumnezeu. Oricum am fi noi, oamenii, toţi suntem fiii
Tatălui Ceresc, Care se întristează pentru păcatele
omeneşti şi Care se bucură pentru virtuţile omeneşti.
Iar noi, oamenii, care năzuim la ceruri ne rugăm
necontenit: "Să vie împărăţia Ta, Doamne! Precum în
cer, aşa şi pe pământ".
Acum însă satana îşi face de cap! Până când? Până
când va fi legat de Bunul Dumnezeu pe o mie de ani.
Abia în acele timpuri va triumfa credinţa pe pământ.
Iar noi suntem datori să păstrăm puritatea credinţei şi
să luptăm victorioşi cu păcatul şi cu stăpânul veacului
acestuia - satana.
Duhovnicul este egal - fie preot de mir, fie călugăr
ca viaţă îmbunătăţită. Mai întâi să fie dotat cu bunătate
sufletească. Şi foarte atent, dar fără răutate
la păcatele omeneşti, căci acela care îl iartă pe penitent
este Bunul Dumnezeu. Duhovnicul consfinţeşte
bunătatea lui Dumnezeu, iertându-l pe cel păcătos, iar
pe cel greşit, îndreptându-l la Sfânta împărtăşanie.
Harul iertător vine de la Bunul Dumnezeu atunci
când părintele duhovnic pronunţă formula de iertare.
De spovedanie poate uza orice creştin şi cât mai des.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
81
Sfânta împărtăşanie, care este cununa harului divin,
se acordă creştinului mai rar - de obicei în cele patru
posturi, la boală, ori pe patul de moarte — când i se
acordă ultima împărtăşanie, după o totală şi sinceră
mărturisire.
Acest creştin în clipa morţii este sigur că va deveni
cetăţean al Raiului. Pentru marii păcătoşi, ca o
mângâiere, este sfânta aghiasmă de la Bobotează. Pe
patul de moarte duhovnicul îl va împărtăşi chiar şi pe
cel mai mare păcătos, căci pe tot omul îl va judeca
numai Bunul Dumnezeu, în cazul acesta, ca şi în alte
cazuri, duhovnicul este instrumentul prin care lucrează
Bunul Dumnezeu în sufletul omului. Iar preotul este, în
toate actele cultice, instrumentul prin care vorbeşte
omului sau oamenilor Bunul Dumnezeu.
Harul lui Dumnezeu se coboară la om direct şi
iertător, fiind la voinţa lui Dumnezeu. Harul divin se
coboară la om prin slujbele divine şi prin Sfintele
Taine îngăduite de Dumnezeu omului dotat cu harul
preoţiei.
Aşteptăm smeriţi şi credincioşi victoria totală a lui
Dumnezeu împotriva diavolului şi a ispitelor lui. Căci
Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne spune nouă cum lea
spus mai întâi Apostolilor: îndrăzniţi, căci Eu am
biruit lumea!
- Spuneţi-mi şi mie un cuvânt, Părinte Dumitru, şi
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
82
daţi-mi o binecuvântare!
- Părinte, eu pun mare nădejde în preacuvioşia ta, că
văd că L-ai găsit pe Hristos şi-L cauţi şi vrei mai mult.
Cu cât ştii mai mult, cu atât vei fi bătut mai mult. Cine
ştie puţin, se bate puţin. Adică vreau să spun că cine
caută şi cunoaşte mult, este egal cu acela care este
călugăr la oi, la Mănăstirea Sihăstria.
Părintele Cleopa a fost întâi cioban! Nu? Şi a ajuns
să vorbească la societatea "Anastasia" din Bucureşti.
Fostul cioban de la Sihăstria a ajuns să ţină un fel de
conferinţe duhovniceşti. Şi-s bune. Sunt foarte înţelese.
Nu le ştie el pe toate. Dar pe multe le ştie cu adâncime
şi are experienţă şi o raţiune nativă cu care judecă
faptele. El a crescut ucenici buni şi a călăuzit spre
Hristos multe mii de suflete. Eu l-am ascultat adesea
cum vorbeşte la popor, la oameni, pe înţelesul lor. Pune
câte o problemă pe înţelesul oamenilor şi oamenii
pleacă foarte mulţumiţi: "L-am ascultat pe Părintele
Cleopa". Vezi! Au şi girul unui
bărbat care L-a căutat şi L-a găsit pe Dumnezeu. Au
girul ăsta!
Părintele Cleopa, după părerea mea, poate exagerez
şi cred că sigur exagerez, este cel mai bun călugăr din
ţara noastră. Dar eu v-am spus: am văzut doi călugări
bătrâni, închinându-se noaptea la Mănăstirea Sihăstria
şi deasupra capetelor lor a apărut la fiecare câte o rază
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
83
de lumină verzuie. Care-i mai bun? Părintele Cleopa
sau aceia? Aceia!
- Mai trăiesc astăzi? Nu ştiţi cumva cum îi chema?
- Nu mai trăiesc. Mă uitam numai la dânşii. De
două, trei ori am surprins lucrul acesta. Nu sufereau să
rămână cineva după Utrenie în biserică. Tot se
uitau întrebător la mine de ce stau. Mă închinam!
- În ce an a fost asta?
- Păi, dacă a fost de mai multe ori! În orice caz sunt
cel puţin 20 ani de atunci. Am mai fost, dar nu i-am
mai văzut. Veneau amândoi, plecau odată.
Parcă erau conjugaţi. Lucrul ăsta nu l-am văzut la
părintele Cleopa, nici la părintele Ioanichie, cu atât mai
puţin la mine. Dar l-am văzut la aceşti doi
călugări! Ei, care erau mai buni? Vezi? Stai tu unul în
strană şi vezi cum apare lumina asta divină, care joacă
deasupra capului lor! Nu-i Dumnezeu acolo? Nu le era
primită rugăciunea?
Aşa de frumos se închinau, cum se închină
călugării, frumos, în patru părţi şi plecau amândoi
încet-încet... Plecau la chiliile lor. Erau foarte bătrâni
amândoi, albi la păr şi la barbă, înalţi şi slabi. Eu m-am
temut! N-am întrebat nimic. M-am uitat şi cu
curiozitate şi cu teamă. Asta era noaptea, la Utrenie.
Dar după ce se termina Utrenia, rămâneau în urma
altora şi eu rămâneam la urmă, că-i foarte plăcut să te
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
84
închini la miezul nopţii, ori la Sihăstria,
ori la altă biserică. Adică simţeam că-s plin, că mă pot
ruga. Da! De asta rămâneam. Ei nici nu mă observau.
Ştii că la biserică rămâne aprinsă numai o candelă şi în
pridvor era o altă candelă şi o lumânare şi un călugăr
care citea Psaltirea, în gând, încet. Acolo, Psaltirea se
citeşte permanent.
Am văzut lumina aceasta şi la femeia aceea de care
ţi-am povestit data trecută. La aceea lumina era încă
mai puternică. Ca o coroană de sfinţi. Ca o
coroană de sfinţi, care-i juca deasupra capului. Cu
drept cuvânt a spus părintele Cleopa lui părintele
Ioanichie: "Iată creştini care se roagă tot aşa de
frumos ca un călugăr!" Dar poate şi mai mult, mai din
inimă. Eu am văzut lumina şi la femeia aceea şi am
văzut şi la călugări. Erau egali. Adică era apartenenţa
inimii la rugăciune.
Nu spunea rugăciunea numai din gură, cum spun eu
la miezul nopţii. Ea atât spunea: "Doamne, nu mă
lăsa!" Atât auzeam eu. Dar Dumnezeu ştia de ce
spunea femeia: "Doamne, nu mă lăsa!" Ştia. Mai mult
n-a spus. Tot timpul atâta spunea. Cred că şi plângea
atunci!
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
85
O SEARĂ DE VEGHE
CU PĂRINTELE DUMITRU
- Binecuvântaţi-ne, iubite Părinte Dumitru, că din
nou vă vizităm!
- Părinţilor, am ştiut că veniţi! Mă miram de ce nu
mai ajungeţi! De aceea am ieşit la portiţă să vă
întâmpin.
- Dăm slavă lui Dumnezeu că vă găsim mai bine!
- Vă mulţumesc pentru noaptea aceea, pe care aţi
pierdut-o pentru mine. Eu sunt absolut sigur că
rugăciunile sfinţiilor voastre şi ale celor trei măicuţe
m-au rupt din gura morţii. Chiar doctoriţa mi-a spus:
"Părinte, n-am văzut în viaţa mea trei maici, în trei
colţuri de cameră, făcând rugăciune! N-am văzut!".
- Ea este credincioasă. Stă cu bolnavii. N-a mai fost
prin mănăstiri să vadă cum se roagă.
- Maica Măria s-a rugat şi ea, sau nu?
- S-a rugat, că am văzut-o chiar asupra mea. Din
când în când eram conştient.
- Vă durea ceva?
- Totul. Totul. După părerea mea, trebuia să mor
atunci şi eram fericit. Se pare curios că spun asta.
- Ba nu. De ce? Sunt şi călugări care se bucură mult
în ceasul morţii. Am apucat şi eu un călugăr la
Sihăstria şi când să moară a început să cânte
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
86
Apărătoare Doamnă şi cântând, şi-a dat duhul!
- Şi eu am cântat Apărătoare Doamnă de trei ori şi
Tatăl nostru de trei ori în noaptea aceea. Nu dovedeam
să spun Tatăl nostru. Mă oprisem la "...şi ne iartă nouă
greşalele noastre..." Aşa eram de tulburat de durere,
încât atât spuneam şi nu mai ajungeam la capăt. Şi iar o
luam de la început, şi iar o luam de la capăt.
- Aşa este. Este greu când vine durerea. Boala este
grea!
- Eram epuizat şi uneori nu mă durea nimic. Nu mă
durea nimic, părinte. Stai să-ţi spun, omule! Aş fi murit
foarte uşor, că am mare nădejde în Dumnezeu!
- Însă este mare taina aceasta, a despărţirii sufletului
de trup!
- Nu simţeam că se rupe ceva din mine. Simţeam
aşa, ca o căldură. Atât. Din când în când îmi fulgera pe
dinainte o lumină. Şi mă tot uitam: De unde vine
lumina aceasta?
- Îngerul păzitor nu a avut poruncă să vă ia.
- Nu, îngerul morţii!
- Eu cred că îngerul păzitor! Vine şi al morţii, dar
vine şi îngerul păzitor trimis de Dumnezeu, care zice:
"Mai trimite vreo doi îngeri să-i ajute pe el".
- A mai venit cineva. Au venit trei măicuţe.
Puternice rugăciuni au avut cele trei măicuţe. Puternice
rugăciuni! Am stat până în zori şi m-am gândit: Mult
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
87
poate rugăciunea dreptului care se face. Mult poate
rugăciunea dreptului care se face cu credinţă, din
inimă!
- Sunt şi ele suflete smerite, care au intrat în
nevoinţa aceasta duhovnicească. Dacă ei, călugării, au
ceva mai bun pentru Hristos, poate atât: cât îşi pot păzi
mintea nerobită de gânduri, trupul curat de patimi şi
inima plină de iubire pentru Hristos şi pentru toată
zidirea.
- Eu cred că cel mai greu este să-ţi păzeşti mintea!
Mintea este mai greu de păzit decât firea! Fuge aiurea...
- Dar şi firea contează foarte mult.
- Firea călugărului trebuie să fie educată până la ora
actuală şi stăpânită. Am să-ţi spun un secret, părinte: eu
n-am nici un merit că sunt lipsit acum de
păcatul desfrânării!
- Nu ştim noi ce faptă bună este mai grea sau mai
uşoară la Dumnezeu!
- Dar nu am nici un merit. Nu mai am pasiunea asta.
Vine o vreme când ori te laşi de păcate, ori te lasă
păcatele!
- Era Părintele Nicodim Sachelarie. Un om cu viaţă
sfântă, profesor şi diriginte la Seminarul de la Neamţ,
prin anii 1950-1956. El zicea elevilor: "Măi,
eu nu ştiu ce înseamnă războiul ăsta trupesc! Aşa m-a
făcut Dumnezeu. Dar îl înţeleg. Mă chinuiesc să-i
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
88
înţeleg şi să-i înţeleg pe băieţii aceştia!"
- Ei! De ce nu scrii despre ei?
- Am scris cât am putut. L-am întâlnit odată la
Patriarhie, la Căminul Preoţesc şi-i puneam întrebări.
Iar el mi-a răspuns foarte frumos. Acest dialog este
scris în Convorbiri duhovniceşti, volumul I. Atât am
salvat, cât am putut culege atunci! Pe urmă s-a dus ca
preot în satul natal din judeţul Bacău, comuna Dealu
Morii. Iar când s-a îmbolnăvit, rudele voiau să-i ducă
la spital şi el a zis: "Ajunge! Am trăit destul! Lăsaţi-mă
în drumul meu! Mă duc la Hristos!" A mai trăit puţin şi
s-a dus la Domnul.
- Aşa i-am spus şi eu doctoriţei aseară: "Mi-e
destul, doamnă!" "Mai trăieşti!" zicea ea. "Simt că mie
destul". Simţeam, părinte, că tare ar fi bine ca în
momentul acela să plec.
Un moment de pace interioară... Te simţi în braţele
lui Hristos, că El te ocroteşte. Ţi-aduce o pace cerească
în gânduri... Aşa vine o linişte asupra omului!
Vezi totul frumos, totul în roz; câmpii frumoase, munţi
frumoşi, păduri şi munţi până în vârful cerului; nori,
zăpezi albe, frumoase şi tu eşti singur, fericit cu
Hristos!
- În Paradis.
- Nu ştiu dacă în Paradis este zăpadă! Paradisul,
cred eu după părerea mea, că este o grădină.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
89
- Aşa se şi tâlcuieşte.
- De două ori am văzut o grădină a Raiului. Odată
am văzut-o pe mama, care era habotnică. Măria o
chema. Da. Era o femeie, ţi-am spus şi o repet acum, îi
sfârâia gâtul când se ruga! Sfârâia! Noi, copiii, în jurul
ei, ne temeam când se ruga mama!
- Vedeţi că aţi semănat mamei mai mult?
- Mamele creştine! Mamele ajung în Rai crescând
copii buni! Ce mare rol au mamele! Însă acum s-a luat
moda asta cu un copil, doi. Văd că în China s-a luat
măsura asta de stat. Nu mai încap. Ei sunt bucuroşi că
le-au asigurat hrana în fiecare zi. Nouă în fiecare zi ne
dădea o pâine, de un kg. Deci dacă chinezii scot la
luptă 10 milioane de chinezi, este nimic pe lângă un
popor de un miliard! Dar de unde să iei 10 milioane de
pâini? Ei nu pot ieşi din ţara lor, pentru că nu au ce
mânca, n-au ce pune în raniţă! Aşa că graniţa dinspre
dânşii este perfect asigurată!
Tata era şi el foarte credincios. Ah! Ce om! Tata era
considerat aici la Hârlău, prost de cinstit ce era! Dar
mama se ruga mai frumos!.
- Cu mai multă afecţiune.
- Aşa ridica mâinile, se uita într-o parte, punea
mâinile pe capetele a doi copii şi spunea ce avea de
spus lui Dumnezeu, în afară de rugăciunile obişnuite
spunea: "Doamne, băiatul ăsta al meu este cam bolnav.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
90
Ai grijă de el. ăstălalt este cam obraznic, Doamne! Ce
mă fac cu el?" Spunea aşa, ca şi cum ar fi stat de vorbă
cu un bunic, cu cineva! Şi dădea din cap şi spunea. Eu
sunt sigur că Dumnezeu o asculta şi-i răspundea!
- Ea vorbea. Era în dialog cu Domnul!
- Şi mie mi s-a întâmplat, părinte, să nu-mi fie a mă
lăuda decât în Crucea Domnului, să stau de vorbă cu
Dumnezeu. Mi s-a întâmplat să stau direct de
vorbă cu Dumnezeu. Mi s-a întâmplat şi m-am speriat.
Mi s-a întâmplat să stau direct de vorbă cu Dumnezeu
şi să primesc răspuns.
- Mare lucru!
- Numai noaptea, când eram singur. O trimit pe
nepoata la culcare şi mai rămân o oră. Apoi vin să mă
culc aici, că este mai mult aer. Am stat destul de des cu
Dumnezeu! Dar după aceea mă tem, părinte. Aşa mă
tem şi cad în genunchi, cu capul la pământ şi-i cer
iertare că am îndrăznit să-i pun probleme direct.
- Lui Dumnezeu!
- Ca şi cum ar fi o ispitire a lui Dumnezeu. Dar
după aceea, după ce îmi revărs părerea de rău, simt o
bucurie interioară. Este bine să ţii minte aceasta!
- Acesta este semnul de la Dumnezeu. Bucuria care
rămâne!
- Simt o bucurie, care nu ştiu de unde vine şi cât
ţine!
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
91
- Acesta este semnul că-i de la Dumnezeu. Când
simţi frică, este de la demon!
- Şi de câte ori am simţit o lumină! Eu am o
candelă noaptea...
- O rază de lumină, sau cum?
- Raze de lumină puternice, foarte puternice.
Aproape că-mi luau ochii, încât tresar în faţa ei şi stă
lumina. Stă. Vreau să spun ceva: să ştii că se poate lua
contact cu Dumnezeu. Noi,, preoţii, luăm contact cu
Dumnezeu prin toate rugăciunile pe care le facem, mai
ales la Sfântul Altar. Mai ales! Dar şi în chilia ta. Cele
mai pline rugăciuni ale unui preot sau
călugăr sau creştin le simţi când eşti singur cu
Dumnezeu, la miezul nopţii, când este linişte totală şi
simţi că eşti tu cu Dumnezeu.
- Vine o pace şi o bucurie de sus.
- Tot timpul eşti într-un fel de îmbăiere. Tot timpul
simt un fel de căldură, care trece prin sufletul meu.
Simt o îmbăiere.
- Asta-i mâna Domnului.
- Seara când nepoata se duce la culcare, eu rămân în
cealaltă cameră, oleacă mai întunecoasă, mai spaţioasă,
şi apoi vin aici. Acolo îmi fac rugăciunile... îl simt...
- Mare lucru. Domnul vă mângâie!
- Da. Mă culc cu inima plină. Aici trebuie să
ajungem totuşi fiecare creştin, în afară de pravilă, zic
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
92
rugăciunea inimii. Trebuie să prinzi un pic de curaj s-o
spui. Pe urmă te obişnuieşti s-o spui mereu. Apoi vezi
că te ascultă Dumnezeu. Simţi că te ascultă Dumnezeu.
Eu am o grămadă de pomelnice. Noaptea le pomenesc.
Simt că-s primite. Simt. Când am pronunţat: "Doamne,
mâine ăsta are un proces cu o soră. Eu nu ştiu care-i
adevărul, care-i nedreptatea. Adă pace între ei şi fă
dreptate! Apoi las capul în jos şi mă închin până la
pământ.
- Şi Dumnezeu hotărăşte.
- Asta El hotărăşte. Este aşa de frumos să te închini
direct lui Dumnezeu! Este aşa de apropiat! Atunci eşti
exact fiu al lui Dumnezeu! Eşti ca omul dezbrăcat în
faţa lui Dumnezeu.
- Gol de toate grijile lumii!
- Absolut. Eu, când termin rugăciunea şi vin aici,
simt că-s total schimbat. Umblu, beau apă, mă uit pe
geam, mă uit pe-afară, fac cruce în patru părţi în
cameră aici; închin perna, închin pătura şi după aceea
mă bag dedesubt şi mai stau o oră sau două în gând.
Astă-noapte am adormit pe la ora patru. Nici n-am
simţit, părinte. Am avut ce gândi.
- Aţi avut o lucrare duhovnicească!
- Şi nici nu m-am simţit obosit a doua zi, când mam
sculat.
- Aşa-i când te uneşti cu Hristos!
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
93
- Şi eram perfect sănătos, perfect echilibrat.
- Cine se roagă din interior nu mai are nevoie de
somn mult. Are odihnă interioară...
- Nu-i de mirare că sunt călugări, care dorm numai
două ore. Nu-i de mirare deloc, îi înţeleg perfect. Adică
este atât de dulce şi de profund somnul acela de două
sau trei ore după rugăciune, încât compensează
mulţimea orelor.
- Slavă lui Dumnezeu pentru toate!
- Să n-o faci pe fudulul în rugăciune... Tot timpul să
te umileşti. "Ăsta sunt, Doamne!" Gol. Eu tot timpul îi
spun lui Dumnezeu. Abia astăzi I-am spus ceva
deosebit: "Doamne, traista mea este goală". Azi, de
faţă cu nepoata mea, am umplut-o. Nu total, dar am
umplut-o.
- Cu rugăciuni.
- Şi fapte. Că nu poţi, când vine cineva şi-ţi spune la
uşă: "Mi-e foame, părinte!", tu să-i zici: "Du-te, frate şi
mănâncă!"
- Trebuie să-i dai. Mai aveţi ce da la săraci?
- Este frumos îndemnul. Să zicem că din cinci
femei bătrâne una dă câte zece lei. Nu asta-i problema.
Eu am ajuns la capătul efortului material. Ai
să ajungi, când ai să fii de 85 de ani.
- Este bine că nu vă încurcă materia.
- Nu. Mulţumesc lui Dumnezeu!
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
94
- Asta vă eliberează.
- Mie mi-a dat Dumnezeu şi ajutor în viaţă. Nu te
uita că am făcut puşcărie. Vezi casa asta? Este
frumoasă, mare. Nu mă costat nici un leu. Când am
venit din puşcărie, îmi spunea sora mea care stătea aici:
"Noi suntem oameni săraci". Tata avea 90 de ani, sora
mea era bătrână, o vacă chioară, un purcel şchiop, un
câine ribigit şi eu cu 30 de petice la pantaloni!
- Moldovean, ca Ion Creangă.
- Da, absolut!
- L-aţi apucat pe tata în viaţă când aţi venit?
- Da. A mai trăit trei ani. Iar mama era plecată la
Dumnezeu. Ea murise. Tata a murit în 1968. A fost un
creştin bun.
- Bine că v-a mai văzut o dată în viaţă.
- Nu m-a cunoscut când am venit acasă!
- Ce-o fi zis: "De unde-i străinul acesta?".
- Eu i-am zis: "Eu sunt, tată, feciorul matale!". El
stătea într-o cameră mai mare ca asta şi desfăcea nişte
grăunţe pentru moară. Venisem de la Aiud. Eu am
umplut o găleată cu apă, am încălzit-o, am pus-o întrun
poloboc, şi m-am spălat. Ce să fac? Venisem de la
Aiud!
- Şi el nu vă cunoştea?
- Nu. Tot se uita la mine şi mă întreba: "Ce străin
eşti?" Eu i-am zis că sunt feciorul lui. "Nu, nu.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
95
Feciorul meu îi mort!" Am văzut că nu mă recunoaşte,
am tăcut, m-am spălat frumos, m-am îmbrăcat, mi-am
tăiat unghiile. El a zis: "Eşti străin. Uite, am fasole".
Era într-o vineri. "Mănânci fasole?" Şi am mâncat
amândoi. A făcut el o mămăligă. Credea că sunt un
străin pe care îl primeşti la masă.
Să vă spun un secret, părinţilor. Tatăl meu în fiecare
zi ieşea la poartă şi oprea câte un ţăran, care îi părea
mai sărac şi-i spunea: "Stai oleacă". "Da ce-i, bădie?".
"Hai şi-i mânca!". Totdeauna era unul sau doi la masă.
Mama uneori se mai oţăra. Trebuia să mai pună câte o
cană de apă clocotită în borş. Eram copii mulţi.
- Câţi fraţi aţi fost?
- Şase. Tata chema oameni de pe drum la masă, ca
patriarhul Avraam! Totdeauna. Stătea la poartă, se uita
frumos şi chema. Nu pe oricine. Care avea boii mai
slabi, carul mai ponosit. Şi zicea: "Stai oleacă! Trage
colea". El întreba: "Ce vrei, bădie?". "Ţi-e foame?"
"Mai întrebi?". Venea, mânca frumos, zice;
bogdaproste şi se ducea în treburile lui.
- Deci v-a luat ca străin, când aţi mâncat în vinerea
aceea?
- Da, eram străin! Am mâncat fasole cu dânsul, am
discutat o grămadă de lucruri. Tot se uita întrebător la
mine. Şi a venit sora mea de la Iaşi şi ea m-a
recunoscut. Eleonora o chema. Şi s-a convins tata că
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
96
sunt eu. Şi aşa m-a bocit! Tata m-a bocit!
- Dar Eleonora, a plâns şi ea?
- Da, a plâns. Ea a plâns şi că o arestaseră în ziua
aceea.
- De ce?
- Au fost nişte alegeri în ţară, în vara anului 1964, şi
ea a scris pe buletin: "Duceţi-vă dracului de
comunişti!". O lună de zile au căutat, până au găsit că a
scris sora mea. Şi când eu am venit acasă, ea era luată
la securitate la Iaşi. Tocmai se dăduse decretul acela de
amnistie generală. Şi au bătut-o, au suduit-o şi i-au dat
drumul acasă. A venit cu o pâine subsuoară.
Săraca, ce mai plângea!
- După câţi ani v-aţi întors în casa părintească?
- După 25 de ani. Casa era ponosită. Fusese
bombardată de ruşi, căci aici era frontul. Ruşii erau la
Flămânzi, iar nemţii şi cu românii la Cotnari. Dar
am refăcut-o noi. Pe urmă m-am dus la Iaşi să-mi dea o
parohie pe undeva. Era Mitropolitul Iustin Moisescu,
care îmi fusese coleg de bancă.
Mitropolitul mi-a spus: "Ţie nu am voie să-ţi dau
parohie! Du-te prin Ardeal, pe undeva". Şi eram gata
să mă duc în Ardeal.
Pe urmă m-a trimis la o parohie mică, Nisipitu, la
graniţa cu Rusia, în Bucovina. M-am dus până acolo.
Ce mi-e Nistru, ce mi-e Nisipitu! Eram singur. M-am
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
97
dus acolo. Graniţa trecea chiar prin mijlocul satului. Mam
prezentat la comandamentul grănicerilor. Mi-au
cerut actele şi mi-au spus: "Nu te putem primi. Trebuie
să-ţi pună o viză".
Am stat iarna aceea la Hârlău cu sora mea şi cu tata.
Nu-mi dădea nicăieri parohie. M-am dus iar la
Bucureşti, la Patriarhul Iustinian, care mi-a spus prin
consilierul lui: "Dacă eşti din Moldova, du-te acolo!"
M-am întors acasă frumos şi-am stat toată iarna aici.
Iar preoţii din Hârlău toţi mi-au spus: "Am primit ordin
să nu te primim în Altar". "Dacă nu mă primiţi în
Altar, unde mă primiţi?" "Te primim ca pe orice
creştin, în biserică".
M-am dus de vreo două-trei ori într-una din biserici,
Duminica, şi mai era acolo un preot bun, de la
Mitropolie, care venise şi el de la puşcărie,
Arhimandritul Vartolomeu Dolhan. Un om minunat.
Stăteam mai în spatele bisericii şi cântam şi noi
cântările Sfintei Liturghii. Cântam cu toată lumea.
Cântau frumos şi câteva călugăriţe date afară din
mănăstire. Făceau curăţenie în biserică. Era o plăcere
să faci slujbă în astfel de biserici. Un preot bătrân,
foarte bun, m-a sărutat când m-a văzut şi mi-a spus:
"Iartă-mă, dar nu te pot primi în Altar. Aşa am primit
ordin". "Nu-i nimic. Stau în biserică".
De la o vreme mi-a dat o mână de ajutor un preot de
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
98
la Bucureşti, Dumitru Manta. Era preotul bisericii
Caşin din Bucureşti. Cu banii daţi de el m-am
îmbrăcat.
Am iernat la Hârlău. Mergeam la biserică şi stăteam
cu credincioşii. Partea proastă era că mereu mă
întrebau: "Ce-aţi făcut? De ce v-au condamnat?" Ce să
justifici? Ai făcut? Ai făcut. Gata!
Pastele anului 1965 l-am făcut la Patriarhie. Pe
urmă am intrat într-o echipă de zugravi de bloc în
Bucureşti. Toţi eram puşcăriaşi. Eu stăteam la sora mea
din Colentina. Plecam dimineaţa la şase, mă întorceam
seara la şase; aveam unde să mă spăl, unde să mănânc.
Sora mea era foarte bună gospodină. Nicăieri în viaţă
n-am mâncat mai bine ca la sora mea.
Mă trezesc într-o zi cu doi miliţieni: "Căutăm pe
preotul Dumitru Bejan!" "Eu sunt, domnilor!" Stăteam
pe scaun afară sub un copac. "Avem ordin de la
Ministerul de Interne să te ducem la Iaşi!" "Dar ce-am
mai făcut, domnule?" "N-ai făcut nimic. Citeşte". Şimi
dă un ordin în care se spunea: "Preotul Dumitru
Bejan trebuie ridicat din brigada de vopsitori şi trimis
la Iaşi să primească un post de preot!" Iar mai jos scria:
"Cetăţeanul Bejan Dumitru va fi imediat încadrat ca
preot în Mitropolia Moldovei, dacă se poate chiar în
Hârlău!".
Peste o săptămână, adică la l mai, 1965, am fost
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
99
numit preot paroh la Ghindăoani, un sat din judeţul
Neamţ. Asta a fost epopeea mea.
Când m-am dus, oamenii erau să nu mă primească.
Cineva le-a spus dinainte că sunt un fost puşcăriaş şi
altele.
- Şi v-a primit frumos lumea?
- Am sosit la biserică într-o zi de Duminică
dimineaţă. Era un preot ieşit la pensie, foarte bun,
foarte cuminte. M-am dus la uşa Altarului, i-am
sărutat mâna frumos şi i-am spus: "Bine v-am găsit,
părinte! Eu sunt preotul nou venit în locul sfinţiei
voastre". "Te aştept de trei luni, a zis el. Vei sta la
mine până ce-ţi voi găsi gazdă!"
M-a luat la dânsul; era numai el şi preoteasa.
Oameni peste 70 de ani. Mi-a dat o cameră acolo,
curată, cu de toate. La dânsul am mâncat, la dânsul
am dormit o săptămână, până când am pus la punct o
casă foarte bună, ca o chilie, cu două camere.
- Este un sat bun acolo, cu lume evlavioasă şi
oameni smeriţi.
- Foarte bună!
- Eu nu ştiam altă parohie, pentru că asta mi-a fost
singura parohie în viaţă. Toţi erau creştini buni.
La Ghindăoani am făcut slujbă Duminica aceea. Mam
prezentat singur. M-a recomandat preotul locului.
Lumea s-a uitat cam întrebător la mine. M-a
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
100
măsurat, m-a cântărit în toate felurile. Nu făceam de ei.
Era plină biserica.
A fost un preot al locului, al satului. Foarte bun
părinte, legat de popor. Şi tatăl lui şi străbunicul lui au
fost preoţi în Ghindăoani, din neamul lui Conta.
- Mai trăieşte bătrânul?
- Nu, a murit. Îl chema Constantin Gheorghiescu.
Am plâns mult la moartea lui şi a plâns tot satul.
- A fost tata vreodată la Ghindăoani să vă vadă
preot?
- A fost. Şi soră-mea. A plâns tata!
- De ce a plâns? De dor că v-a văzut?
- Mort am fost şi-am înviat. Şi oamenii aşa l-au
îmbrăţişat! N-a plecat din sat o săptămână. Nu dovedea
să stea de vorbă cu oamenii fiindcă era sfătos, tata.
- Aţi scris o carte cu lagărul de la Mănăstirea
Oranki?
- Am scris; este sub tipar. Se va chema Oranki.
- Va fi o noutate duhovnicească. Suferinţele de
acolo au transformat iadul în bucurie!
- A fost crucea bucuriei! Asta vreau să scriu.
Cine primeşte suferinţa ca din mâna lui Dumnezeu,
crucea vieţii se transformă în bucurie. Bucuria
mântuirii!
O să vă trimit nişte Sfinte Vase cu care slujeam pe
front şi în lagăr. Toate vi le trimit, părinţilor. O să vă
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
101
miraţi în ce-am făcut noi Sfintele Taine. Ceva ca-n
biserica primară.
- Mi-a plăcut de politrucul evreu care v-aducea la
Oranki vin de Tokay pentru Sfânta Liturghie!
- Ce vin încă! Mi-a fost coleg de şcoală primară la
Hârlău.
- L-a pus Dumnezeu în slujba creştinilor.
- Ai văzut ce frumos lucra evreul? Dar el lucra
politic.
- El politic, noi ecleziastic. Asta-i taina!
- Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe
Dumnezeu.
- Şi cum înţelegeţi "curat cu inima"? Că n-are
vicleşug, n-are răutate, n-are invidie, n-are în el nici o
patimă?
- Ai şi spus!
- Fără gânduri pătimaşe, fără cugete pătimaşe.
- Cei mai eremiţi dintre eremiţi nu-s scutiţi de
gânduri păcătoase.
- Luptăm. Pe pământ suntem pe front! Aici
neîncetat luptăm cu gândurile, cu imaginaţia, cu
simţurile, cu trupul şi cu diavolii. Chiar părinţii
schivnici. Ei n-au lupte omeneşti; au lupte cu diavolul,
prin gânduri de hulă cel mai tare.
- Şi crezi că-i puţin? Este mai greu. Nu-i vorba de
gândurile trupeşti. Este vorba de lupta cu săgeţile de
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
102
geniu ale satanei. Îţi dă gândul chiar că nu există
Dumnezeu. Eu nu ştiam, părinţilor, de aceste ispite, că
eram tânăr. Dar părintele Teodot de la moară, de pe
Volga inferioară, mi-a spus: "Părinte, războiul
diavolilor este cu noi călugării mai întâi. În permanenţă
bate artileria în noi!" Părintele Teodot stătea în plină
pădure, mai sus de Oranki.
- Vorbiţi de părintele Teodot, care v-a spus cum au
omorât ateii pe cei 11000 de călugări?
- Da, de el.
- Cum o fi scăpat el din Mănăstirea Oranki, în
timpul măcelului acela?
- A scăpat rănit. Au tras într-însul şi n-a murit şi
până să-i acopere cu pământ, el a fugit. Aşa a rânduit
pronia divină!
- Dumnezeu I-a scăpat ca să spună taina
martiriului. Altfel se uita definitiv!
- Da. A fost lumea de pe lume, adusă anume, şi a
asistat la această ucidere în masă! Călugărul s-a
şurubuit, să zicem aşa, s-a ascuns, că era pădurea
aproape.
- Era departe moara lui Teodot de mănăstire?
- Cel puţin 20 de kilometri mai jos. Totdeauna
trebuie să fie unul care să scape şi să le spună celorlalţi
ce a fost acolo!
- Şi eu cred că de asta a scăpat.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
103
- Părinte, încă acum când am fost prizonier în
Rusia, prin păduri erau sihastri ascunşi. Odată, trecând
printr-o parcelă, am dat peste un schit de călugări. Se
chema Schitul Serghei. Ei nu ştiau ce-i în lume, în
Siberia. Nu ştiau că s-a schimbat ţara. Fără nici un tel
de publicitate, cu cărţile de slujbă. Atâta făceau: se
rugau!
- Se rugau şi mâncau bureţi de pădure.
- Nu ajungeau oamenii pe acolo. Mâncau bureţi, da.
- Ani crezut că erau rupţi total de lume.
- Am să-ţi spun ceva, părinte. Partea de sud a
Siberiei îi foarte bogată. Se face grâu cât lumea şi
porumb. E cald ca la noi.
- Sfinţia voastră aţi salvat taina martirilor de la
Oranki împreună cu Teodot. A fost o pronie divină.
- Am simţit nevoia, părinţilor. Tot am plâns pe
capul episcopului sau mitropolitului aceluia! Ce vrei?
Era ger cumplit, era viscol şi eu plângeam pe umerele
mitropolitului al cărui trup era întreg. Sfinte moaşte!
Parcă era viu! Aici în frunte avea o gaură până dincolo.
Toţi fuseseră împuşcaţi în cap. Şi mă gândeam: ce aş fi
făcut eu în locul lui?
- Ai văzut? Atâţia călugări martiri ucişi pentru
Hristos în Rusia! Mare jertfă!
- Toţi erau cu faţa-n jos în acel şanţ!
- Nu mai există în lumea întreagă, în secolul nostru,
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
104
un martiriu aşa de mare ca la Oranki —11000 de martiri
odată.
- Părinţilor, nu vă daţi seama ce înseamnă Rusia!
Au mai fost, aşa, în timpul persecuţiilor romane. Ştim
despre cei 20000 de mucenici de la Nicomidia, pe care
i-au ars de vii în biserică la începutul secolului IV,
păgânul împărat Maximian.
- Sunt foarte rare cazurile acestea. De la romani,
până la ateii comunişti din zilele noastre, n-a mai fost
un asemenea martiraj.
- Au fost foarte mulţi martiri în istoria
creştinismului, dar nu aşa în masă. Părinţilor, vă rog să
ţineţi minte, eu mă duc la Dumnezeu şi nu mai are cine
să spună lucrurile acestea: la Oranki au adus pe toţi
oamenii de valoare ai Bisericii Ruse şi i-au ucis! Eu
sunt sigur că au mai fost şi alţi arhierei în lungul gropii
aceleia. Doar noi n-am dezgropat-o toată, că era
imposibil. Iţi trebuia un regiment de oameni ca să sape
acolo!
Era o râpă întreagă plină cu martiri, acoperiţi cu
puţin pământ. Iar pe mal, sus, era casa ţarului Nicolae
al II-lea. Şi el venea acolo. Era mănăstire de nobili. La
Paşti ţarul ruşilor, de la Petru I încoace, făcea Paştile la
Oranki, între nobili. Şi Dimitrie Cantemir a făcut de
câteva ori Paştile acolo. Şi a stat ostracizat în mănăstire
acolo. Şi fata lui Dimitrie Cantemir, Măria, amanta lui
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
105
Petru cel Mare, a stat într-un turn hexagonal tot acolo
şi i-a făcut şi un copil lui Petru cel Mare. Dar adevărata
împărăteasă l-a omorât. L-a drăgostit prea tare şi l-a
omorât! Acela trebuia să fie viitorul ţar al ruşilor. Dar
împărăteasa legitimă era şi ea gravidă şi era un pericol
pentru băiatul ei. De aceea l-a strâns cu atâta dragoste
la piept, de i-a ieşit sufletul!
- Legendă sau istorie?
- Istorie. Şi prinţesa Măria Cantemir, care era foarte
deşteaptă, stătuse la Istambul 20 de ani; şi nu numai
atât. Dar Cantemir era în relaţie cu toţi. Era
un mare învăţat al Europei, la ora aceea. Academician
recunoscut.
Astfel, fata lui Cantemir îl depăşea din punct de
vedere cultural pe Petru I. Avea şi el şcoala de marină
din Haga, Olanda. Dar Măria Cantemir a şi trăit tot
timpul cu dânsul şi, foarte curios, au murit toţi în
acelaşi an: Petru I, Dimitrie Cantemir şi fiica lui, Măria
Cantemirovna. Petru I a fost înmormântat într-o
mănăstire la Petrograd, iar Dimitrie Cantemir a murit la
Moscova, care avea pe timpul lui de 400 ori câte patru
mănăstiri şi schituri, adică 1600 de biserici şi mănăstiri.
Împăratul, care îl luase pe Cantemir cu el, îi
garantase ereditatea asupra tronului Moldovei. Dimitrie
Cantemir şi cu fiica lui Măria Cantemirovna au fost
îngropaţi în aceeaşi biserică din Moscova.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
106
Iar în anul 1935, Nicolae Iorga s-a dus acolo cu un
profesor de teologie de la Chişinău, Ciobanu, care ştia
foarte bine ruseşte, dar bun român şi bun
profesor de Istoria Bisericii, şi s-au dus într-o comisie
oarecare. Şi întâi s-au oprit la Kiev şi au căutat
mormântul mitropolitului Petru Movilă, principalul
mitropolit pe care l-au avut kieviţii, frate cu domnul
Moldovei, Ieremia Movilă - şi nu l-au găsit. Apoi s-au
dus la Moscova şi au găsit intacte, neumblate, sigilate
frumos, mormintele tuturor Cantemirilor.
Cantemir a avut copii. A avut şi un nepot, Antioh,
care a fost primul poet satiric rus şi ministrul ruşilor la
Paris. Şi el tot acolo este înmormântat. Pe Antioh, l-a
lăsat Iorga la Moscova şi a luat numai pe Dimitrie
Cantemir şi l-au înmormântat la biserica Trei Ierarhi, la
Iaşi. Trebuie să-i aprindeţi o lumânare când vă duceţi
pe acolo. A fost un uriaş, Dimitrie Cantemir. A fost
singurul moldovean academician de drept, la Academia
din Berlin.
- L-am avut şi pe Milescu.
- Nicolae Milescu a întemeiat Universitatea şi
Academia rusească de la Moscova, dar nu era de
mărimea lui Dimitrie Cantemir.
- La Zlătari Bucureşti era un preot foarte bun, Toma
Chiricuţă, de la Iaşi, botoşănean, care predica foarte
frumos. Predica numai pentru intelectuali.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
107
- A deşteptat Bucureştiul, cum face Părintele
Galeriu acum.
- Atunci avea nişte preoţi misionari care-i ajutau. El
era un mare predicator. Eu n-am auzit în viaţa mea un
predicator mai desăvârşit decât părintele Toma
Chiricuţă. Şi cânta foarte frumos. Cânta desăvârşit de
frumos. Era un adevărat artist. Toată intelectualitatea
era acolo. Se oprea circulaţia pe Calea Victoriei
Duminica.
El a scos şi o revistă lunară, numită "Fântâna
darurilor". Era cea mai bună revistă religioasă. Cât a
trăit, n-a lipsit nici un număr.
Preotul Toma Gherasimescu din Bacău era şi el
misionar unic. Mergea din sat în sat, din oraş în oraş.
Stătea până lămurea problema. Avea maşina lui,
tipografia lui, câţiva ucenici după el. El tipărea cărţi şi
era uns şi pe barbă şi pe faţă cu cerneală. Eu eram
foarte bun prieten cu el şi i-am luat şi în închisoare
apărarea, că îl atacau greco-catolicii şi aşa l-am apărat
de i-am pus la punct: "Acestui părinte nu sunteţi
vrednici să-i legaţi cureaua sandalelor, voi, ăştia,
patrupezii. Acesta este cel mai mare misionar pe care
l-a dat Biserica Ortodoxă Română până la ora actuală,
aici la noi. Până şi pe voi v-a furat şi v-a dus la
Ortodoxie". Pe la Arad a făcut multă misiune printre
greco-catolici.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
108
- Şi Părintele Nicodim Măndiţă a făcut o misiune
ortodoxă foarte frumoasă şi unică, prin spovedanie şi
prin sutele de cărţi scrise de el.
- Foarte frumoasă, dar între ei era distanţă mare.
- Părintele Nicodim era cu poporul şi Părintele
Toma era cu intelectualii. Era om de mare cultură
teologică şi filosofică. Era doctor în teologie şi
filosofic, nu era un intrus.
- Acum pentru popor ar trebui tipărită cartea
"Mântuirea păcătoşilor". Cred că nici un milion de
exemplare n-ar fi suficiente.
- Este scrisă de un călugăr atonit, grec, Agapie
Criteanul, în secolul XVIII.
- La dânşii s-a dus mai întâi Sfântul Apostol Pavel.
Acolo a deşertat întâi primele daruri. Din filieră
macedoneană noi suntem creştinaţi. Nu erau greci la
Tesalonic acum două mii de ani. Erau macedoneni.
Părinţilor, grecii au născut cultura omenească şi
arta. Roma ne-a dat numai agricultura şi dreptul. Şi
toate celelalte ştiinţe, de la medicină, la arta picturală,
ţin de greci.
- Romanii au născut justiţia şi persecuţiile
creştinilor.
- Grecii n-au avut persecuţii. Ei au fost un popor
filosofic, fiindcă ei au acceptat religia Dumnezeului
necunoscut. "O fi ceva şi cu ăsta! Ia să-i lăsăm în
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
109
pace!" şi i-au spus Sfântului Pavel: Las ă, că te
ascultăm data viitoare!
Socrate a spus unui ucenic înainte de moarte: "Ştiu
că nu ştiu nimic". A venit pe urmă Plotin şi a spus:
"Dar nici asta n-o ştiu". A mers cu negaţia până la
capăt.
- Noi, ca neam, ca români, de la cine am luat mai
mult: de la romani sau de la greci?
- Sinteza românească este la Atena! Mă refer la
comportament. Românii nu sunt totuşi aşa de
sangvini ca grecii. Credinţa în Hristos am primit-o de
la Sfinţii Apostoli Andrei şi Pavel şi de la ucenicii lor;
iar cultura veche am luat-o de la greci şi Bizanţ.
- Nu confundăm Bizanţul cu Grecia.
- Noi suntem principalii moştenitori ai Bizanţului,
cum spune Iorga: Bysance apres Bysance.
Bulgarii şi sârbii au altă amprentă. Ei, ca şi ruşii,
sunt slavi şi au ceva semisălbatic în ei. Sunt mai cruzi,
mai violenţi. Noi însă, când am apărut în istorie, eram
oameni cuminţi. Aveam casele noastre, făceam
mămăligile noastre.
- Carpaţii noştri erau ca o catedrală!
- Carpaţii noştri, vitele noastre, ne refugiam în
pădure.
- Românii au fost dintotdeauna un popor mai astral!
Le plăceau înălţimile, singurătatea. De aici şi vocaţia
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
110
monahală la noi nu este întâmplătoare.
- Aveam chiar cultul acesta al înălţimilor şi al
unicităţii lui Dumnezeu. Mare lucru ca un popor să
ajungă la conştiinţa monoteismului!
- Necunoscând încă pe Hristos!
- Nici nu auziseră de mozaici. Când au auzit de
Hristos, atunci au şi crezut în El... Părinţilor, am avut
un foarte bun profesor de istorie universală, pe Tudor
Popescu. Şi lucrurile astea le-am făcut cu mare
amănunţime.
- În Istorie Bisericească îl întrecea pe Iorga.
- Nu numai că îl întrecea, dar când era o problemă
de istorie a Bizanţului, Iorga venea şi îl lua la braţ pe
Tudor Popescu şi mergeau la Academie: "Mai vino şi
tu şi vorbeşte", zicea el. Iorga făcea asta şi Iorga era
uriaşul uriaşilor!
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
111
DE VORBĂ CU UN GRUP DE PREOŢI
- Binecuvântaţi, Părinte Dumitru! Hristos a înviat!
A venit primăvara!
- Eu sunt mâncat de frig.
- Da. Prin atâtea mine şi atâtea închisori unde v-au
îngropat ateii!
- Ce frumos am trăit, părinte! Dacă aş trăi a doua
oară viaţa, tot pe acolo aş vrea să trec! Părinte, am fost
mai mult decât un călugăr! Păi, acolo, pe sub
pământ şi în mine, ce vrei? Dar, interesant. Dacă ai
întreba un călugăr: "Ai vrea să trăieşti în puşcărie până
la moarte?". "Vai, Doamne fereşte!", ar zice el.
- Au fost buni călugării în puşcărie?
- Modeşti şi foarte buni! Era şi un părinte de la
Schitul Rarău, foarte bun. Însă nimeni n-a zis c-a fost
fericit în puşcărie! Nici Nichifor Crainic n-a zis vorba
asta! Sfinţii martiri nu erau fericiţi când îi mâncau leii?
Aceia n-au fost oameni, părinte?
- Da, bine, au fost sfinţi! Aseară am terminat de citit
viaţa Sfântului Andrei, din ultima zi a lui noiembrie.
- Păi el n-a trăit în Dobrogea noastră? Este o
peşteră în Dobrogea, peştera Sfântul Andrei, în comuna
Ion Corvin.
- Să ştii că a stat câţiva ani de zile acolo. Făcea
ucenici mai întâi, înainte de a pleca. Pe urmă mergeau
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
112
mai departe. Şi la ruşi a fost. Numai că atunci nu erau
ruşi. Erau sciţii.
- Da, sciţii mari şi sciţii mici.
- La noi erau cei mici, iar în sudul Rusiei erau cei
mari. Ei sunt europeni.
- Ce frumos este sfârşitul Sfântului Apostol Andrei,
părinte Dumitre!
Este scris în Vieţile Sfinţilor, tradusă după
Metafrast. Era un judecător, Eghiat, în Peloponez, la
Patras. Şi s-a supărat Eghiat pe dânsul pentru că a
făcut pe ascuns creştină pe soţia lui, Maximila, şi pe un
cumnat de-al lui, Stratonic, l-a făcut episcop. Iar Eghiat
nu ştia nimic. Şi s-a dus la împărat, la Roma; iar când
s-a întors, i-au şoptit ai lui: "Uite, soţia ta s-a făcut
creştină!".
A refuzat toate legăturile familiale. Pentru aceea
ostaşii lui Eghiat l-au spânzurat, condamnându-l la
moarte, prin răstignire pe cruce. "Tot te lauzi tu cu
crucea! Pe cruce ai să mori!". L-au legat pe cruce, dar
nu i-au bătut cuie. L-au legat cu funii.
La un moment dat s-a revoltat poporul. Sfântul
Andrei a făcut la atâta lume bine! Vindeca bolnavii. Şi
s-a pornit mulţimea asupra lui Eghiat. "Aici te
omoram! Dă-ni-l pe Andrei, părintele nostru!"
Ighemonul a fost prins de frică. Şi s-a dus cu ai lui
să-i dezlege. "Nu cumva să mă dezlegi", a zis Sfântul
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
113
Andrei. "Dar iată că mă omoară poporul!" a zis Eghiat.
Şi s-a rugat lui Dumnezeu Sfântul Apostol Andrei:
"Doamne, Iisuse Hristoase, Ţi-am slujit cu credinţă, cel
dintâi chemat la apostolic! Nu lăsa să mă dezlege
aceştia. Vreau să mor pe Cruce! Vreau să mor pe
Crucea pe care ai murit Tu! Ia-mă în clipa asta, ca să
nu mor dezlegat de pe Cruce"!
În clipa aceea i s-a arătat Hristos şi i-a luat sufletul!
- Părinţilor, atunci era altă lume! Aceia erau sfinţi
mari!
- Îngeri în trup!
- Apostolii au mâncat din acelaşi blid cu
Mântuitorul!
- I-a ascultat Dumnezeu rugăciunea Sfântului
Apostol Andrei! "Doamne, primeşte-mi duhul meu aici
cât sunt pe Cruce! Vreau să mor pe Cruce, că
tare mult am iubit Crucea în viaţă!" Exact ca în
puşcărie! Aţi zis o vorbă mare părinte, Dumitru: "Ce
viaţă frumoasă am trăit în puşcărie!"
- Eroică!
- Dar numai să ai bucurie în suferinţa asta, care-i
peste puterile umane, peste normal...
- Foarte frumos am trăit, părinţilor, în puşcărie!
Regret că am ieşit din închisoare! Tot timpul îmi pare
rău. Aş fi vrut să mor acolo!... O să aveţi în curând
răspunsurile mele. Numai să vă placă. Filosofii n-o să
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
114
le citească. Numai aceştia care trăiesc, ţăranii!
- Vedeţi cum s-a legat ideea cu Sfântul Apostol
Andrei şi cu ce aţi spus Sfinţia Voastră?
- Am scris aici şi am făcut distincţie între martirajul
rus şi lipsa de martiri de la noi. Şi noi am fost chinuiţi,
dar nu au fost împuşcaţi decât 12 preoţi. La
noi au fost împuşcaţi numai cei care au făcut parte
dintr-o organizaţie de munte. Părinte, nu conta că te-a
împuşcat. Conta, de ce te împuşcă! Care-i
motivul? Că, dacă ai murit, ajungi la Dumnezeu!
Unul a furat ceva; altul a făcut o crimă... Dar, dacă
mori pentru Hristos, atunci eşti grâu curat!
- Eu cred că Dumnezeu ţine cu noi! Nu ne va lăsa!
- Acum eu aştept moartea. Toţi părinţii noştri mari
doreau să ajungă la această sărbătoare a despărţirii de
trup, la acest praznic! Doreau eliberarea!
Parcă nu mă simt bine c-am întârziat.
- Întârzierea nu-i a noastră, ci a Duhului Sfânt.
Amână Duhul Sfânt ceasul morţii.
- Dacă vrea Dumnezeu, mă ia şi mâine; dacă nu...
- Dacă poporul se foloseşte, vă mai lasă aici. Mai
ţine Dumnezeu cu noi! încă avem un popor foarte bun.
- Poporul nu-i numai bun. Este foarte bun! Mai bun
decât mine! Uite fata asta necăjită! Foarte bună
creştină! I-a murit bărbatul. Astea-s tainele lui
Dumnezeu. Este mai bună decât mine. Are inima
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
115
curată. Asta-i, inima curată.
Părinţilor, eu am fost în ţara unde se culege tămâie,
în Siria, în anul 1934. Am fost cu profesorii mei. Am
umblat două luni pe acolo.
Mi-amintesc de un părinte ardelean ce spunea
ucenicilor: "Măi unde ţi-e gândul? Ce macini în mintea
ta?". Totul este ce cugetă mintea! Asta-i mântuirea
noastră!
- Noi nu spunem gândul, ci inima. Când mintea se
uneşte cu inima atunci ne simţim uniţi cu Hristos.
- Numai dacă o simte. Eu când mă rog, după
miezul nopţii, mai simt că este cineva cu mine!...
- Vă sărutăm mâinile amândouă, Părinte Dumitru,
că aţi acceptat să ne daţi câteva sfaturi. Acesta a fost un
moment providenţial. Unii au mai încercat să vă ceară
cuvânt de folos, dar n-aţi acceptat.
- Nu voiam să fiu printre sfinţi! Ce însemnam eu?
- Este bine să rămână măcar ceva din trăirea
bătrânilor pentru un tineret lipsit de povăţuitori
duhovniceşti.
- Sunteţi încă tânăr, aveţi timp să vă formaţi
ucenici. Vedeţi ce suflete lăsaţi în urmă! Când nu ai
alţii mai buni, te mulţumeşti şi cu cei pe care ţi-i dă
Dumnezeu. N-ai văzut că ucenicii părinţilor din Pateric
făceau greşeli? Ucenicul Sfântului Antonie avea ispite;
dar îl tolera. Fraţii Sfântului Pimen se băteau. Sfântul
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
116
Pimen nu zicea nimic fraţilor săi. Le vorbea cu icoana
vieţii lui. S-au bătut şi s-au umplut de sânge. El nu le
zicea nimic; îi aştepta să crească. Nu-i de mirare deloc.
Părintele Cleopa s-a dus pe
Sinai cu cojocul şi la adus înapoi. Trebuia să-i lase
acolo! Nu găsea altul? Dar îşi iubea cojocul. Ucenicii
tăi trebuie să simtă că-i iubeşti; trebuie să vadă cum te
rogi tu, cum te nevoieşti, cum posteşti. Nu numai să-i
spovedeşti. Să te rogi şi să fii aproape de ei.
- Avem tineri buni la mănăstiri. Sunt nevinovaţi la
suflet, încă n-au intrat în ispite. Vorbesc ca aşezare
firească deocamdată.
- Părinte, eu am scris asta. Eram într-o zi de
sărbătoare la Sihăstria, în ultima strană, ca să nu mă
împingă lumea în faţă. Călugării cei bătrâni stau tot pe
acolo, însă biserica este mică şi oamenii te împing până
ajungi la Altar şi te tulbură din gândurile tale.
V-am povestit de cei doi călugări bătrâni care se
rugau noaptea cu faţa la pământ. De trei ori i-am văzut
rugându-se şi pe capetele lor se vedea o flacără albă de
lumină! Şi am scris şi aici să se ştie.
Dacă am văzut, am scris. Da. Era lumina Duhului
Sfânt. Eu vreau să termin ce m-aţi rugat că nu se ştiu
zilele omului. Poate mai fac ceva între timp, până mă
cheamă Hristos!
- Ne pare rău că v-am împovărat, dar scopul este
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
117
bun.
- Eu am trăit altfel, părinţilor!
- Anii de suferinţă, v-au călit, v-au învăţat să vă
rugaţi, v-au apropiat mai mult de Hristos.
- Părinte, pare curios, dar anii de închisoare au fost
cei mai fericiţi ani din viaţa mea!
- Tocmai asta este antinomia. Toată lumea fuge de
suferinţă şi alţii găsesc în ea alinare. Găsesc pe Hristos!
Firescul lui este în suferinţă. Aceşti creştini
sunt foarte rari, dar toţi avem nevoie de rugăciunea şi
experienţa lor.
- Când am plecat de la Aiud, la 21 august, 1964, nea
dus un miliţian până la gară. Ne-a scos bilete şi ne-a
spus: "La revedere, părinţilor!". Eram doi preoţi şi trei
mireni. Noi eram ultimii care ieşeam. M-am uitat în
urmă la poarta puşcăriei şi am început a plânge! Aş fi
voit să mor acolo!
- Părinte Dumitru, ne-aţi dat o idee interesantă:
martirajul rus şi lipsa de martiri la români. Care-i
motivul? Suntem fricoşi sau alta-i vocaţia noastră, a
românilor?
- Am scris asta. Acolo a fost revoluţie. Aici suntem
sub influenţa marilor puteri.
- Este bine că la ei, în timpul revoluţiei ateiste şi
călugării şi episcopii au pus mâna pe arme? Este voie?
Noi n-am apucat asta în istorie!
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
118
- Un singur război este permis: de apărare. Un preot
a tras cu puşca de pe fereastră şi a omorât un hoţ. Apoi
n-a mai putut sluji, nu l-au caterisit, dar i-au interzis
preoţia.
- La Pateric scrie că dacă veneau hoţii, îi ajuta şi
părintele la furat.
- Ruşii nu pot gândi prea mult. Ei lucrează
sentimental. Merg până în pânzele albe. Sunt
extremişti. Şi noi copiii eram uimiţi de câtă credinţă
avea mama.
- Totuşi nu cred că noi suntem aşa de sentimentali
ca ei.
- După ce am ieşit de la Aiud, m-am închinat la
moaştele Cuvioasei Parascheva de la Iaşi, apoi m-am
dus la casa părintească din Hârlău. De aici peste puţin
timp, m-am dus în audienţă la Mitropolitul Moldovei,
Iustin Moisescu, colegul meu de studii, şi i-am cerut
trei lucruri: ori să-mi dea o parohie, că eram în putere;
ori să mă dea cântăreţ la o biserică, ori să-mi aprobe
intrarea într-o mănăstire.
La început nu mi-a aprobat nici una din cererile
mele. Pe urmă m-a numit preot în satul Ghindăoanii de
jos, din judeţul Neamţ. Acolo am făcut misiune
frumoasă. Oamenii sunt foarte credincioşi şi eu le
slujeam ziua şi noaptea. Făceam Utrenia la miezul
nopţii şi Sfânta Liturghie în fiecare zi. Veneau
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
119
oameni din toate părţile.
Asta i-a supărat pe securişti. De aceea, în
octombrie, 1970, m-au judecat la Protoieria Tg. Neamţ,
m-au pensionat obligatoriu şi m-au trimis cu domiciliul
forţat aici la Hârlău. Aici am fost păzit de un ofiţer de
securitate până la 22 decembrie, 1989. Deci aproape 50
de ani am fost lipsit de libertate. Dar eu dau slavă lui
Dumnezeu pentru toate!
Acestea sunt părerile mele foarte controlate. N-am
scris ca pentru doctori în teologie. S-au publicat cărţi în
care sunt scrise răspunsurile unor oameni. Acum aveţi
răspunsurile unui om care a trăit altfel.
- Aţi trăit din interior, nu din afară!
- Aşa am trăit şi am simţit eu. Sunt lucruri
extraordinare. Eu spun că am o mare admiraţie pentru
Sihăstria. După ce am ieşit de la Aiud am făcut trei
cereri pentru a intra în mănăstire. Mi s-a răspuns
negativ. M-a chemat mitropolitul Iustin Moisescu, care
mi-a fost coleg de bancă şi mi-a zis: "Nu putem să-ţi
aprobăm intrarea în mănăstire!" Securitatea de aici numi
dădea voie.
Măi, oameni buni, se temeau de mine că nu le-am
făcut nici o concesie în puşcărie.
Părinte, ai fost la procesul meu de la Tg. Neamţ. Tot
atunci a fost dat un decret, că nu se mai arestează
oameni de la 60 de ani în sus. Eu am căzut exact cu
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
120
vreo două zile peste 60 de ani.
- Ştiţi, printre altele, ce aţi răspuns atunci?
- Ştiu. Eraţi în spatele meu.
- Eram aşezaţi de ei. Iar cei care au vorbit erau puşi
pe listă dinainte.
- Când aţi intrat în sală, m-au aşezat pe mine în
băncile acelea şi am auzit pe colonelul de securitate
cine şi ce trebuie să vorbească şi eu ascultam că era uşa
deschisă la ei.
- Eu mă gândeam: uite cum se reeditează procesul
lui Hristos, procesul unor preoţi care îşi fac datoria!
Cum se repetă istoria! De la mănăstiri n-a vorbit
nimeni. Ne-au chemat pe unii din noi ca să ne
înfricoşeze: "Veţi vedea ce veţi ajunge, dacă nu vă veţi
îndrepta! Sunteţi trecuţi ca mistici agitatori".
Maicile au fost numai de ornament, ca să bage frica
în ele. Mi-a plăcut cum aţi răspuns! Printre altele reţin
mai bine o idee: "Eu, dacă vreţi, mă duc
pe jos la Aiud. Ştiu toate camerele, nu mă tem, mă. duc
singur. Nu-i nevoie să mergeţi cu mine! însă o să
vedeţi dumneavoastră unde o să ajungeţi cu tineretul
acesta, aşa cum îi creşteţi acum! Veţi vedea unde o să
ajungeţi cu dânşii!".
A fost ca o previziune. V-aţi înroşit puţin la faţă,
dar aveaţi vocea potolită şi deloc nu v-aţi enervat. Eraţi
înaintea mea şi nu v-am putut privi la faţă, dar
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
121
mă rugam pentru sfinţia voastră să vă scoată din
mâinile lor. Pentru două ore am trăit teroarea şi
imaginea Aiudului! Eram foarte conştient că nu puteai
spune nimic în faţa celor de la securitate. Dar ei pentru
ce vă acuzau?
- Întâi mă acuzau că-i aştept pe americani. Al
doilea, că de ce ţin biserica deschisă zi şi noapte şi de
ce vine atâta lume la mine? Eu le-am răspuns: "Am
ascultat capetele de acuzaţie pe care mi le aduceţi, şi
iată răspunsul meu: Eu ştiu Aiudul pe de rost, mă duc
pe jos înapoi. Nu-i nevoie să mergeţi cu mine. Dacă
vreţi mă duc acum!"...
Ei să pice jos. "Uite, măi, ăsta are curaj!". Ei
apelează la frică, la intimidare. Când văd că nu ţine
aceasta, sunt demoralizaţi. Sunt aproape 25 de ani de
atunci. Era în toamna anului 1970.
M-a durut tare cum s-a purtat mitropolitul cu mine!
Un alt temperament. Eram mai bun decât el la carte.
Mie nu mi-a fost greu să învăţ. Părinţilor, ca
student n-am ieşit din Biblioteca Academiei patru ani
de zile, decât la Institut. Aveai masa ta rezervată. Ai
cerut zece cărţi? Acolo rămâneau pe masa ta.
- Tot de la Biblioteca Academiei am scos şi eu date
pentru licenţa în teologie.
- Părinte, Patericul Românesc este lucrarea matale
cea mai importantă. N-am avut un Pateric Românesc.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
122
Ştiam numai de Patericul egiptean.
- Care erau raporturile sfinţiei voastre cu securiştii
care v-au păzit la casa părintească douăzeci de ani!
- Am scris ceva, nu prea amănunţit. Mă băteau
uneori la poartă şi în casă, dar eu nu mă temeam.
Trebuie iertaţi! Hristos ne va judeca pe toţi. Am mai
spus că nu simţeam durerile. La Jilava au fost uimiţi.
Ne băteau organizat, pe o scară specială de tortură şi eu
n-am simţit deloc durere. Ceilalţi din celulă
strigau toţi la mine şi ziceau:
- Strigă, părinte, că te lasă mai repede!
- Dar nu mă doare! Eram tot vânăt, dar nu mă durea
deloc. Le-am spus: "Cum să strig, dacă nu mă doare!”
- Dar nu vezi că eşti umflat tot şi vânăt?
Ne băteau cu ciomege pe toţi la rând, ca barbarii.
Pare curios, părinţilor, dar n-am strănutat 22 de ani!
Am fost tot timpul activ.
- Aţi fost optimist, curajos şi cu îndrăzneală către
Dumnezeu.
- La a treia bătaie am simţit pe cineva, ca o mână
nevăzută pe umăr. Era un înger, îngerul meu de pază pe
care l-am primit la Botez. Da. Bătăi, păduchi, râie,
munci supraomeneşti, dar eu eram fericit cu ajutorul
Mântuitorului Hristos.
- Şi în atâtea necazuri n-aţi fost bolnav deloc. V-a
întărit harul lui Dumnezeu şi sfânta rugăciune!
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
123
- Am ieşit cu fruntea sus. Mă rugam permanent lui
Dumnezeu şi îi iubeam pe toţi!
- V-a acoperit Dumnezeu!
- Când am ajuns la Iaşi, ne-am dus la Mitropolie la
şase dimineaţa şi am citit un acatist. Eu am spus
primele icoase, în genunchi la racla Cuvioasei
Parascheva. Însă ţăranul Tudor Popescu strălucea. Măi
omule, el strălucea, nu eu!
Eram de toţi cinci: Profesorul Simionescu, noi doi
preoţi, un ceferist foarte bun şi Tudor Popescu. Am
citit toţi acatistul în genunchi. Ce-i de mirare, nu era
nimeni în biserică atunci, în dimineaţa zilei de 24
august, 1964. Am dat slavă lui Dumnezeu pentru toate!
Părinţilor, am plecat fericiţi acasă! Mecanicul de
tren s-a uitat la mine cu oarecare ruşine că aveam vreo
33 de petice la pantaloni şi haine murdare. "De unde
vii?", m-a întrebat. "Vin din rai! - i-am răspuns. Nu
vezi că strălucesc?" Eram aşa de fericit!
Măi omule, nu pricepi că acolo am fost puri? Ne
rugam şi răbdam cu nădejde în Dumnezeu!
- N-aveaţi pe conştiinţă nimic!
- Toţi eram curaţi în puşcărie. Dacă aş fi murit
acolo, ce fericit aş fi fost!
- Dar câtă lume s-a folosit de sfaturile şi de
misiunea pastorală pe care aţi făcut-o la parohie şi
acasă după ce v-aţi liberat!
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
124
- Eu am fost la Sihăstria şi înainte de război, când
eram copil. Ce sfântă era Mănăstirea Sihăstria atunci!
Stareţ era Părintele Ioanichie Moroi. Dar de ce nu l-aţi
propus pentru canonizare? Ce aşteptaţi? Au trecut 50
de ani!
- Mai sunt câţiva care încă n-au fost canonizaţi,
printre care şi Cuviosul Vasile de la Poiana Mărului,
mitropoliţii Dosoftei şi Iosif Naniescu şi alţii. Sfântul
Sinod aşteaptă un moment potrivit.
- Da, aşteaptă un moment. Vecinii noştri zic: "Noi
am canonizat numai câţiva sfinţi, iar voi faceţi câte
douăzeci odată?" Dar noi n-am făcut atâtea canonizări
câte au făcut ei! Ruşii au dat mii de martiri! Ce vrei? Iau
întrebat dacă merg cu dânşii sau nu. Ei au spus că
rămân cu Hristos, şi i-au împuşcat! Dar în Siberia câţi
or fi ucis?
- Va să zică, aşa aţi zis, că veniţi din rai!
- Eu chiar veneam din rai! Tare-mi părea rău că ies
şi din gară priveam spre închisoarea din Aiud, şi cu
lacrimi ziceam: "Măi, ce frumos a fost!"
- Acolo te rogi din inimă, fără să vrei!
- Mă rog şi aici. La ora 12 noaptea, când se culcă
toţi, eu rămân abia atunci singur cu Dumnezeu. Cât
sunt de necesare slujbele de noapte! Atunci te simţi
sfânt! Parcă cei doi călugări bătrâni, care stăteau cu
faţa la pământ, încât strălucea ca o flacără de foc
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
125
deasupra capetelor lor, nu se rugau tot la miezul nopţii?
Sfinţi! La fel strălucea aceeaşi lumină şi deasupra
capului acelei femei, de pe Valea Bistriţei, pe care a
văzut-o Părintele Cleopa rugându-se în biserică. Era
lumina Duhului Sfânt. Apoi lumina s-a făcut tot mai
mică şi când femeia s-a ridicat de la rugăciune, a
dispărut şi lumina.
Eu eram în fundul bisericii, dar Părintele Cleopa nu
mă vedea, că era în Altar. Era întuneric şi ploua afară
urât, iar eu stăteam în genunchi şi mă rugam. Părintele
Cleopa, când a văzut lumina a tresărit. A început să
plângă: "Uite, sunt şi mireni care se roagă chiar mai
bine decât călugării sau se roagă tot aşa de profund ca
şi călugării!".
Eu sunt martor al acestor trei rugători din inimă -
doi călugări bătrâni şi o ţărancă. Aşa este; căci am
văzut lumina aceea dumnezeiască în trei rânduri
deasupra capului lor.
- Părinte, mie mi-aţi spus, după ce v-a fost rău, că
aţi avut o vedenie, aici în uşă. Era o femeie îmbrăcată
în alb, atât de frumoasă! Stătea în uşă la ora două
noaptea.
- Nu o frumuseţe, ci un chip dumnezeiesc. Cineva
care radia lumină de sus. A întins mâna spre mine.
Cred că era Maica Domnului! A stat în uşă, m-a privit
blând şi m-a binecuvântat cu mâna întinsă!...
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
126
- Da. Lucrează Dumnezeu, părinte, cum ştie El! Noi
sperăm că mai staţi cu noi!
- Eu oricând m-aş duce! Mă gândeam, poate a venit
moartea. Dar fiinţa aceea cerească zâmbea aşa frumos
şi a întins mâna spre mine!
- Acum se construiesc multe biserici şi mănăstiri în
ţară. Vă întrebăm, mai este timpul bisericilor noi
acum?
- Da. Este timp pentru biserici noi! Ne gândim la
timpul pe care-i rânduieşte Dumnezeu nouă, tuturor.
Oricum, Dumnezeu este biruitor aici! Nu-s creştini toţi
100%, dar 60-70% sunt ţăranii, mai ales femeile, copiii
şi bătrânii. Avem un popor foarte bun!
Am scris despre aceasta. Biserica rusească a fost
salvată de mănăstiri; iar Biserica românească este
salvată de mănăstiri şi de femeile credincioase!
Biserica conducătoare n-a fost însă la înălţime! Şi
cine venea la mănăstire? Bărbaţii se cam temeau să
vină la biserică. Dar femeile făceau toate slujbele:
"Botezul, Spovedania, Cununia, parastasele"; toate
slujbele, ca înainte. Cei de sus scriau pastorale, ziceau
să trăiască cutare, nu ştiu cine...
- Da. Toată tradiţia sfântă au păstrat-o femeile. Tot
ele ne-au dat şi copii la mănăstiri şi la seminarii.
- Dumneavoastră, călugării, dintr-o dată aveţi un
picior în Rai!
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
127
- Trebuie să tragem şi celălalt picior în Rai, prin
nevoinţa şi smerenie!
- Trebuie şi osteneală! Noi suntem mântuiţi prin har
şi harul a venit prin Iisus Hristos pentru a şterge
păcatul strămoşesc; dar trebuie să punem şi noi umărul.
Nu toţi călugării îşi dau seama de asta!
- Cum se poate mântui preotul?
- Principalele fapte ale preotului sunt: rugăciunea,
slujba la biserică, milostenia şi predica. Aici intră şi
scrisul. Asta este fapta preotului misionar. Fapta bună a
călugărului este rugăciunea; iar principala faptă bună a
părintelui Ioanichie este scrisul. Un altul are darul de a
izgoni diavoli. Părintele Ioanichie are fapta asta care nu
se va lua de la dânsul. Scrii
frumos exact cum vorbeşti şi asta merge la inima
omului. Ce? Este puţin asta?
- Eu o iau totuşi ca o rugăciune!
- Noi ce facem aici este rugăciune! Rugăciunea nu
este doar când rosteşti Tatăl nostru. Unde sunt doi sau
trei adunaţi în numele Meu, sunt şi Eu între ei. Noi
discutăm probleme religioase. Alţii se adună pentru
lucruri rele; acolo este diavolul în mijlocul lor. Cu noi
însă este Dumnezeu! Ce, nu-L simţi?
Pe mine când m-a făcut preot Mitropolitul Tit
Simedrea, la Cernăuţi şi când mi-a pus mâinile pe cap
în Sfântul Altar, mi-a zis: "In clipa aceasta să ceri de la
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
128
Dumnezeu o harismă. Darul de a vorbi frumos, de a
predica, de a scrie, darul de-a vindeca bolnavii...
"Sunt la un moment crucial din viaţa mea. Dă-mi,
Doamne să slujesc frumos cu credinţă şi cu lacrimi, ca
să câştig cât mai multe suflete".
-Acesta este şi rostul preotului. Cere şi li se va da.
Nu spune aşa Mântuitorul?
Prima faptă a unui preot este predica: Mergând,
învăţaţi toate neamurile...
- Ca să faci ucenici la mănăstire, trebuie ca ei să
vadă cum vă rugaţi. Pe vremuri şcoala de călugărie se
făcea la chilie. Ucenicul era dat pe lângă un bătrân şi
învăţa de la el toate.
- Noi sperăm că suntem între ei, ne rugăm
împreună, mâncăm împreună, ne sfătuim, îi spovedim
săptămânal, facem cât putem, că ne asaltează şi lumea.
- Este foarte bună şcoala. Să facă toţi seminar şi
facultate, cei mai buni dintre ei. Dar călugăria se învaţă
unul de la altul, cei tineri de la cei mai bătrâni. Aşa
făcea şi Sfântul Antonie. Ucenicul se uita ce face el.
Eu vă pomenesc la rugăciune. Spre deosebire de
dumneavoastră, am timp, N-avem idee cât de aproape
este Dumnezeu de noi la miezul nopţii! Vine să vadă ce
faci: te rogi, ori sforăi!
- Ce voiaţi să spuneţi în legătură cu protestanţii şi
catolicii?
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
129
- Cred că s-a făcut o greşeală, că am intrat în
mişcarea ecumenică. Ne-am lăsat tutelaţi de
protestanţi, care-s mai numeroşi. "Fiindcă nu putem săi
câştigăm pe catolici - zic ei -, îi luăm pe ortodocşi, căs
proşti".
Noi suntem rădăcina Bisericii, părinţilor! Nu Roma
este centrul creştinismului, ci Ierusalimul!
Acolo a trăit Hristos, acolo a pătimit şi a înviat. Ceam
scris sunt răspunsuri cu totul originale, dar sunt
creştineşti.
Eu am fost în prizonierat, legat şi de protestanţi şi
de catolici. În Rusia n-aveau preot. Noi eram 23 preoţi
români ortodocşi, circa 1200 preoţi catolici şi circa
1000 de pastori protestanţi. Noi ortodocşii am făcut
faţă. Cel mai bun prieten al meu era un preot catolic,
doctor în teologie şi filosofic, profesor la Viena. Mai
târziu a ajuns cardinal la Bonn.
- Ce zicea neamţul?
- Neamţul plângea şi spunea: "N-am ştiut ce cult
frumos are Biserica Ortodoxă!"
La Paşti eu şi cu cei 22 preoţi români am împărtăşit,
cu un litru de vin şi o căldare de apă 10000 de
prizonieri ortodocşi, toţi ofiţeri!
- Unde? În lagărul de la Oranki?
- Da. Şi toţi erau ca un cor. Asistau la strana dreaptă
catolicii, la strana stângă, protestanţii, iar noi ortodocşii
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
130
slujeam. Ceilalţi preoţi s-au temut. Ce ne împiedica?
Aveam vin, aveam pâine făcută la brutărie. Vin îmi
aducea un evreu politruc, colegul meu de şcoală din
Hârlău. El îmi aducea cel mai bun vin din Europa, vin
de Tokay, care-i tata Cotnarului.
-Acesta este ecumenism! Evreul aduce pâine şi vin,
preoţii ortodocşi fac Liturghie, protestanţii şi catolicii
ascultă, iar cei zece mii de ofiţeri se împărtăşesc! Ce
frumos! Iată model de ecumenism!
- Douăzeci şi trei de preoţi ortodocşi liturghisesc pe
o estradă în aer liber la Oranki ca să vadă toată lumea!
- Dar veşminte aveaţi?
- Le-am făcut epitrahile din foi de cort, acolo la
croitoria nemţească din Oranki. Am avut fericirea că
un preot a salvat un epitrafir de pe front, că noi nu mai
aveam nici unul. El ţinea să-i ducă acasă, la biserică.
Era în inventar! Parcă mai conta acum! Şi l-a adus în
ţară înapoi. Eu l-am luat, l-am pus pe piept şi cu el am
sfinţit celelalte epitrafire, cu agheasmă făcută din
aducere aminte. Doar n-aveam cărţi. Ziceam formula.
Apoi am găsit la un ungur un liturghier greco-catolic,
care-i ca şi al nostru. L-am tradus în româneşte şi am
avut liturghier. Aveam şi antimis.
- Era ca în epoca primară, ca pe timpul Apostolilor!
- Absolut, părinte! La început ruşii ne persecutau.
Pe urmă venea şi comandantul rus şi asista la slujbă
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
131
împreună cu toţi ruşii.
Mi-aduc aminte la Paştile din 1948, colonelul ne-a
făcut la toţi câte un cozonăcel şi câte un ou roş, ce nu
văzuseră ruşii de 30-40 de ani. La fiecare ne-a dat
comandantul câte un ou roş. El avea bune amintiri din
război, când fusese la Piatra Neamţ, cu nemţii şi
rămăsese fără un picior. Vorbea puţin româneşte, că
stătuse în spitalele noastre. S-a îmbunătăţit, părinte.
Atunci la Paşti, pe platoul acela de la Oranki, s-a
nimerit să fie şi o lună plină, frumoasă, caldă. La
începutul lui mai a fost Pastile. Am făcut lampadare
pentru noaptea de înviere. Un inginer român le-a
instalat frumos. Le improvizase un motor la un curs de
apă. Nemţii erau foarte disciplinaţi. Noi eram şi
inventivi şi opozanţi. Noi am fost primii care am făcut
grevă de vreo două ori şi am reuşit.
- Mă bucur şi de felul cum aţi pus problema când
era să vă omoare: "Eu sunt cetăţean român!". Dar de ce
v-au condamnat la moarte ruşii, în anul 1949?
- Pentru că mi-au găsit manuscrisul scris de mine la
Oranki, în puşcărie, pe coajă de mesteacăn, intitulat
"Hotarul cu cetăţi". Acolo eu vorbesc că Basarabia este
pământ românesc! De asta s-au supărat ruşii, şi am
fost condamnat la moarte, de un tribunal din Moscova.
Am procedat exact ca Sfântul Apostol Pavel: "Eu
sunt cetăţean român. Nu puteţi să mă condamnaţi la
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
132
moarte, fiind cetăţean străin!" Şi comandantul a spus:
"Da, domnule, te duci în ţară, să te judece ţara ta!".
Aşa am scăpat cu viaţă din lagărul de la Oranki şi am
ajuns în ţară. De la Moscova până la Focşani, unde era
un tribunal militar, m-au însoţit câţiva gardieni ruşi.
Apoi tribunalul militar din Bucureşti m-a judecat
din nou şi m-a condamnat la Aiud, unde am stat încă
16 ani. Altfel mă împuşcau. N-aveai când şi cum să te
aperi. Pe toţi îi executau imediat.
În lagăre mulţi prizonieri erau împuşcaţi la început.
Apoi Stalin a zis: "Din momentul acesta nu mai moare
nimeni în închisoare". Nemţii aveau şi ei prizonieri.
Era o reciprocitate în felul de a se purta cu prizonierii.
- Deci aţi fost prieten cu protestanţii şi catolicii.
- Da, am avut un bun prieten, îl chema doctorul
Costi, care a stat şi în România vreo cinci ani, la
Câmpina. Ungurii sunt mulţi calvini, mai ales în
Ardeal. Toţi aceştia zic că ei sunt mari şi tari, iar
ortodoxia este undeva la periferie, ceva din Evul
Mediu.
La noi tocmai asta-i mântuirea, că suntem plecaţi
exact de la Răsărit şi stăm pe temelie apostolică. Eu
spun aici în cărţi, că adevăratul centru al creştinismului
este Ierusalimul, nu Roma. Am avut multe discuţii în
închisori. Ei ziceau: "Petru, Petru!" Şi le-am spus:
"Petru a fost căpetenia apostolilor, pe care şi l-au
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
133
asumat catolicii, dar nu-i Hristos". Prin Hristos suntem
mântuiţi, nu prin Petru. "Este vicar", dar nu dă el
mântuirea. Legea a venit prin Moise, iar harul şi
mântuirea, prin Iisus Hristos. El în Ierusalim a predicat,
a fost răstignit, a murit şi a înviat. În Ierusalim, nu la
Roma!
DE VORBA CU UN GRUP DE
STUDENŢI
- În ultimul timp, se vorbeşte tot mai mult în lume
de un guvern mondial, de o Europă unită, de o monedă
unică, de secte satanice de tot felul şi de numărul 666,
care apare tot mai frecvent. Toate acestea sunt semne
înainte mergătoare venirii lui Antihrist? Cum trebuie să
ne raportăm noi faţă de lucrurile astea care se văd acum
şi pentru care nu putem face mai nimic?
-Fraţilor, despre sfârşitul lumii nu ştiu nici îngerii
din cer, nici Fiul lui Dumnezeu în ipostasul Lui de om,
cum citim în Sfânta Evanghelie.
- Dar se văd semnele sfârşitului lumii! Ce sunt
sectele acestea satanice, ura şi tulburarea din lume,
crimele, desfrâul şi războaiele?
- Nu este al vostru a şti vremile şi anii, când va fi
sfârşitul - zice Hristos. Eu îmi aduc aminte, din istorie
că pe la anul 1000, era o mare propagandă în Europa de
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
134
Apus, pentru că se împlineau o mie de ani de la
întruparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Şi cum
noi nu existam ca neam organizat, în Apus se zicea, că
la Crăciunul anului 1000 vine Mântuitorul pe faţa
pământului pentru judecata obştească. Cei mai mulţi
dintre oameni şi-au înstrăinat averile şi casele, iar cei
care au fost şmecheri, au cumpărat.
La Crăciun, oamenii de prin toate oraşele şi satele sau
îmbrăcat cu cămăşi albe şi s-au suit pe vârfurile
dealurilor şi munţilor, să fie în întâmpinarea
Mântuitorului; să fie cât mai prezenţi când vine
Domnul. Dar n-a venit. Mântuitorul avea alte treburi de
făcut şi n-a venit atunci pe pământ, la anul 1000.
Ia gândiţi-vă câte încurcături materiale au urmat şi
cât zbucium pe toată Europa de Apus până când
oamenii aceştia s-au liniştit.
A mai fost odată, când Miller al adventiştilor a
prevăzut sfârşitul lumii în America, pentru anul 1843 şi
n-a venit! Atunci, credincioşii lui din America s-au
îmbrăcat în cămăşi albe, s-au suit pe dealuri şi l-au
aşteptat pe Mântuitorul, să fie cât mai prezenţi la
venirea Lui.
Văzând că i-a amăgit şi că Hristos n-a venit, l-au
bătut bine pe şeful lor, Miller de l-au băgat în spital.
Făcând din nou un calcul, a zis: "Nu-i aşa. Am greşit
calculul!" Şi a anunţat o altă dată. Oamenii fiind din
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
135
natură, nu proşti, dar creduli, s-au îmbrăcat din nou în
cămăşi albe, s-au suit iar pe dealuri şi l-au aşteptat pe
Mântuitorul. Dar nici acum n-a venit. Pe urmă Miller a
venit şi a ţinut un discurs în care a spus: "Hristos a
venit în mod spiritual şi a întemeiat împărăţia Lui de o
mie de ani". Dar ce fel de împărăţie de o mie de ani,
când războaiele sunt fără sfârşit, permanente pe
pământ?
Da, sunt mari tulburări chiar în rândul popoarelor
mai civilizate decât noi. Însă, să ştiţi că sunt
douăsprezece semne premergătoare venirii Domnului.
Ultimele două sunt: creştinarea evreilor şi semnul
Fiului Omului, adică Crucea, care se va arăta un an şi
jumătate pe cer. Crucea! Ai văzut-o? Evreii sunt
creştinaţi? Ai auzit?
- Am auzit că s-a creştinat unul şi, după botez, i-a
apărut o cruce pe frunte!
- Unul, da. Ca şi părintele Nicolae Steinhardt. Dar
astea sunt cazuri rare, însă nu un popor întreg a trecut
la credinţa creştină. Deci, al II-lea semn este
creştinarea evreilor. Cine va trăi să vadă acest semn?
Primele semne sunt războaiele, ciumele, foametea,
cutremurele, semnele de tot felul. Doar a zis
Mântuitorul: Acestea sunt începutul durerilor, însă de
2000 de ani sunt războaie, cutremure, ciume, secte şi
greutăţi peste popoare, dar încă nu a venit sfârşitul.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
136
Cele trei Evanghelii sinoptice sunt de acord. Semnele
venirii Mântuitorului se găsesc la Evanghelia după
Matei capitolele 24 şi 25 şi la Luca, 21. Nu ne
conducem după altceva. Acolo sunt date clar semnele
venirii Mântuitorului.
Sfinţii Apostoli au întrebat: Doamne, când vor fi
toate acestea? Şi Mântuitorul a conchis: Nu este al
vostru a şti ani şi semnele. Dacă Mântuitorul spune să
nu căutăm acest răspuns, să-L ascultăm, pentru că nu
este dat să-i ştim. Aici, de fapt, mă conduc după
Evanghelie. Oricine ar spune: "Părinte, mâine este
sfârşitul lumii", să nu credem. Poate să fie sfârşitul
lumii în cataclism pe o parte a Europei. Mor oamenii
sub ape, sub dărâmături, dar sfârşitul lumii înseamnă
cele douăsprezece semne premergătoare. Nu s-a ivit
nici unul din acele mari semne, decât războaie,
răzmeriţe, foamete şi secte. Atât. Dar astea sunt de
2000 de ani. Nu-s un fenomen care-i numai acum.
Războaiele? Totdeauna au fost războaie, ca urmare a
păcatelor noastre. Dar sfârşitul lumii nu este acum. Însă
se apropie!
- Există vreo legătură între psihologie şi
duhovnicie?
- Psihologia încearcă să ia locul duhovnicului. Sunt
doctori care fac un fel de duhovnicie fără har. Nu-i
interesează dezlegarea. Nu oricine se poate face doctor
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
137
de aşa ceva. înlocuieşte pe preoţi, dar fără har. Nici nare
pretenţii să dea iertare. Psihologul intră în inima
omului cu întrebările.
- Şi în ce măsură îl poate ajuta, dacă nu are har?
- Nu-i poate ajuta decât ca un doctor, adică îi dă un
sfat medical. Prin spitale, armată şi şcoli vezi astfel de
doctori. Noi însă, spre deosebire de dânşii, lucrăm cu
harul Duhului Sfânt. Ei ne copie pe noi, preoţii,
întrebările pe care le pun ei clienţilor lor sunt aceleaşi
cu cele pe care le punem noi ca duhovnici, la
spovedanie ca lucrare paralelă, fără har, a doctorului
psiholog. Noi avem ceva care nu au ei. Avem harul
preoţiei prin care dăm iertarea păcatelor. Suntem
îndreptăţiţi prin har să dăm această iertare şi
prin cuvânt şi prin punerea mâinilor pe capul lor.
- Spuneţi-ne, am putea noi face ceva ca să oprim
procesul de secularizare a lumii azi? Pentru că am
văzut în ultimul timp că suntem cam secularizaţi cu
totul şi ne îndepărtăm de Dumnezeu!
- Este vorba întâi, dacă putem să schimbăm
slujitorii Bisericii. Ne trebuie slujitori devotaţi pentru
Hristos. Altfel mergem la secularizare şi atunci cine să
facă ceva cu poporul aceasta? Cine, părinte?
Totuşi, este bine deocamdată că Sfântul Sinod a
oprit politica preoţilor. Este o primă măsură. Aud că
sunt preoţi tineri, unii foarte buni. Aud. Aici la mine
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
138
sunt trei preoţi, model, părinte. Tineri, dar model.
Sigur, sunt tineri, nu ştiu prea multe, dar sunt foarte
morali şi curaţi. Cu aceştia se începe.
La noi cred că ar fi bine să se formeze un ordin
călugăresc misionar, un grup de preoţi călugări în
frunte cu un episcop care să se ocupe cu această
creştere morală a poporului român. Sau, dacă nu se
poate călugări, atunci preoţi buni cu vocaţie. Zece
preoţi celibi, cărora să li se dea condiţii optime de
activitate: tipografie, maşini, cărţi şi material misionar,
şi să umble prin sate şi oraşe. Satul încă nu-i complet
alterat. Satul are fericirea să mai aibă bătrâni şi bătrânii
încă se duc toţi la biserică şi-i sfătuiesc pe cei tineri.
Dar trebuie să avem şi o misiune internă la noi! Mai
ales acum când ne asaltează sectele. Aceasta este o
mare lipsă a noastră.
Dacă noi, românii, nu facem misiune ortodoxă
externă, că n-avem cu cine, dar misiune internă trebuie
să facem şi noi şi ruşii şi bulgarii şi toţi ortodocşii.
Realitatea este că cei 50 de ani de comunism au lăsat
urme puternice în rândul credincioşilor noştri. De la 50
de ani în jos toţi sunt alteraţi. Adică ceva, ceva le-a mai
rămas din educaţia asta materialistă, pe care trebuie să
o treacă.
Ei, aici trebuie lucrat în mod misionar. Nu aşa
numai cât lucrează preotul în parohie. Este foarte
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
139
plăcut când vezi vreun misionar din altă parte, să-i
vadă oamenii că-i străin şi că le spune ceva. Dar să fie
bun vorbitor şi credincios şi să vie cu foarte mult
material misionar, pe care să-i împartă, pe cât se poate,
gratuit. Să facă Biserica un efort mare şi cum strânge
bani la Duminica Ortodoxiei, să mai strângă într-o
Duminică pentru misiunea internă.
Toţi ortodocşii din Apus, începând de la Tisa şi
până la Oceanul Pacific, vor să întemeieze o Ortodoxie,
fără apartenenţă la o mitropolie sau episcopie. Toţi vor
să ţină de Biserica Autocefală şi să aparţină de
Constantinopol numai doctrinar. Atât! Asta este! Şi
preoţii pe care îi are în subordine Prea- sfinţitul
Serafim aşa fac!
Eu am făcut următorul lucru, părinţilor. Cum m-am
preoţit, încă cu trei preoţi am scos o foaie duminicală.
Se numea "Ziua Domnului". Am scos-o numai pentru
biserica unde, ca profesor, mă îmbisericeam şi făceam
slujba. Am publicat-o întâi în 2000 de exemplare. Avea
patru pagini: Evanghelia, explicarea Evangheliei şi pe a
patra pagină câteva pilde
creştine. Era o foaie populară. Costa 14 bani, cheltuieli
de tipografie şi hârtia. Venea omul şi lua foaia şi dădea
un leu. Când dădea un leu, plătea 7-8 bucăţi şi pentru
cei care n-aveau leul respectiv. Se acoperea totdeauna
fără să cerşesc banii de tipografie şi hârtie. Se
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
140
acoperea.
Aşa de bine a fost primită această foaie, încât cu o
săptămână înainte de război tipăream foaia până în
30.000 de exemplare.
- Cum să luptăm împotriva ispitei cunoaşterii, a
acumulării de cunoştinţe, fără să le punem în practică,
şi mai ales Spuneţi-ne cum să identificăm această
mândrie şi să luptăm împotriva ei?
- Mântuitorul spune: Cercetaţi Scripturile! Nu
spune, nu le cercetaţi. Ci aşa spune cuvânt cu cuvânt:
Cercetaţi Scripturile, că ele vorbesc despre Mine. Este,
fraţilor? Cercetarea nu este o ispită, deloc. Este o
necesitate pur umană. Prin cercetare progresează
omenirea. Prin rezultatele cercetării se progresează în
toate domeniile. Unul este psiholog, altul filosof, altul
tehnician, altul doctor şi toţi cercetează esenţa
lucrurilor, după profesiunea fiecăruia.
Nu-i păcat, părinte, să cercetezi! Nu-i păcat! N-ar
exista progres fără cercetare. N-ar exista. Şi noi nu
putem să ne îndobitocim. N-avem cum. Nu mai putem.
Noi mergem înainte, tot înainte, nu înapoi. De unde
ştiu eu că mata nu ai să născoceşti o frază numai. Sunt
unii filosofi care au rămas în istorie, în cultură pentru o
frază. Nu? "Evrika! Evrika!". Poftim.
Şi îndată te gândeşti: cine a spus "Evrika?". Nu?
Atât a spus, atât a rămas de la el.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
141
Socrate a spus: "Eu ştiu că nu ştiu nimic!". Modest.
Şi vine altul care spune: "Dar nici asta n-o ştiu". Şi a
rămas în istoria gândirii omeneşti. Vezi, îndoiala? "Ştiu
că nu ştiu nimic". Şi vine celălalt peste două secole şi
spune: "Dar nici asta n-o ştiu"! Dacă este adevărată,
vrea să spună.
Ia gândeşte-te la Kant: "Văd cerul înstelat şi legea
morală din om". Asta este esenţa kantianismului! Mă
minunez de cerul înstelat de deasupra mea şi de legea
conştiinţei din mine. Ce vrei? Pe urmă Kant le
argumentează, le creşte, le dezvoltă, dar asta este
esenţa unei filosofii.
- Dar filosofii aceştia nu prea au fost credincioşi.
- Da. însă Kant a fost! Eu vorbesc de Kant. O parte
au fost credincioşi. De exemplu, Ioan Petrovici de la
Iaşi era foarte credincios. La fel şi doctorul Paulescu de
la Bucureşti, care era să ia premiul Nobel, era foarte
credincios. La fel şi Iorga era foarte credincios. Se
închina foarte frumos.
- Iorga a fost francmason?
- N-a fost niciodată. El a fost luptător împotriva
francmasoneriei. I-am fost elev. Nu. Iorga a fost uriaş!
Un bun român! Apostolul neamului românesc. Nu erau
nebuni românii, să-i facă dintr-un bun profesor, apostol
al neamului românesc! Da! Avea cinci copii, toţi
botezaţi, toţi erau cununaţi în toată regula.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
142
Eu am fost în Bucureşti la templul francmason,
când s-a desfiinţat. Atunci conduceam studenţimea şi
am preluat materialele didactice de acolo. Eu am avut
un profesor bun la Teologia din Bucureşti, părintele
Ioan Mihălcescu, decanul facultăţii.
Manualele lui încă circulă şi azi. A ajuns mai târziu
mitropolit la Iaşi. El a intrat în rândul francmasonilor în
tinereţe. Ca student s-a dus să studieze această ocultă
sectă şi a fost simţit de ceilalţi că nu este sincer cu ei şi
l-au dat afară.
- Francmasoneria luptă împotriva Bisericii?
- Ei zic că nu! Pe masa lor se găseşte echerul,
compasul şi Biblia. Biblia! Toţi jură pe Biblie. Când
începeau şedinţele, francmasonii se ridicau toţi în
picioare şi unul din ei spunea "Tatăl nostru". Dar aveau
alte scopuri. Francmasoneria era asociaţia celor mai
bogaţi sau mai talentaţi sau mai înţelepţi oameni din
ţară, care se ajutau reciproc să parcurgă drumul până la
ministere, până la deputăţie şi senat, până la Academie.
Nu era om intelectual, începând cu Carol al II-lea,
care să nu facă parte din această asociaţie şi se
susţineau. Era o asociaţie ocultă, care, dacă dădea peste
un om ce credeau ei că va creşte, îl luau sub tutela lor
şi-i promovau până ajungea la capătul efortului. După
aceea făcea ceea ce-i comanda această asociaţie,
această francmasonerie. Nu-L înlocuiau pe Dumnezeu.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
143
De Iisus Hristos şi de Maica Domnului vorbeau foarte
frumos. Nu-L înlocuiau pe Dumnezeu. Dar ei
ajunseseră la convingerea că numai oamenii aceştia,
asociaţi în această societate, trebuie să ajungă la
conducerea unei ţări să guverneze şi că
trebuie promovaţi toţi acei buni din societate pe care-i
cresc ei.
La un moment dat era să fiu şi eu atras la
francmasonerie, cu un avocat şi cu un doctor. Era un
fel de şcoală premergătoare a francmasoneriei. Au vrut
să mă capteze şi pe mine pentru că făceam o activitate
bună şi înaltă, însă am refuzat şi au refuzat şi doctorul
şi avocatul respectiv. Nu! Trebuia să facem multă
ucenicie şi nu vedeam de ce să mă încurc acolo. Ştiam
ce-i francmasoneria. Eu nu puteam ajunge decât ori
preot ori profesor. Asta o puteam face şi fără
concursul lor, prin examene.
Am fost un băiat studios, fecior de ţăran. Când am
plecat la seminar, tata a pus în faţa mea aici pe prag -
că aveam cerdac frumos construit, cum se făceau
înainte casele cu cerdac -, a pus o sapă şi o carte şi a
spus: "Alege!" Şi am ales cartea, la 11 ani! Tata a
spus: "îţi dau toate posibilităţile să înveţi. Dacă alegeai
sapa, sigur îţi dădeam nişte pământ, când te însurai". Şi
am învăţat; am învăţat.
M-am dus la examen la seminarul din Iaşi,
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
144
"Veniamin Costache", în costum naţional frumos, cu
brâu tricolor, pe cap cu pălăriuţă, cu o pană de cucoş
sau de păun. Şi am reuşit şi acolo. M-am dus singur, la
11 ani. Nu m-a dus nimeni. Am reuşit şi am învăţat,
domnule. Trebuia să am tot timpul bursă, ca să nu fiu o
sarcină pentru tata.
Când am început seminarul, a mers tata ca să mă
conducă şi să plătească taxele. Eram bursier, dar tot
aveam o taxă. Când s-a apropiat de casier, care era un
preot, a spus: "Moş Ioane, băiatul matale are bursă.
Poftim din partea şcolii 500 de lei. în fiecare lună ai să
primeşti 500 lei! Restul primeşte băiatul pentru
întreţinere în şcoală". Adică bursa era aşa de mare,
încât mai revenea familiei o parte de bani. Tata în loc
să cheltuiască cu mine, el beneficia în fiecare lună de o
jumătate din bursa mea, încât a mers foarte bine. N-a
avut cheltuieli cu mine!
- Câţi ani aţi făcut seminarul?
- Opt ani. Atât se făcea. Am început în 1922 şi am
terminat în 1931. Atunci m-am dus la Bucureşti, pentru
că Facultatea de Teologie din Bucureşti dădea 3 burse
la primii trei cu examene de diplomă care erau mai
buni. Toţi trei ne-am dus de la Iaşi la Bucureşti. Adică
dintr-o dată am intrat la cămin şi la masă.
Când eram eu student, studenţii şi oamenii, în
general, mergeau toţi la biserică, în afară de o
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
145
minoritate care aparţinea socialiştilor şi comuniştilor;
şi elevii mergeau la biserică aduşi de
profesorii lor. Nu încăpeau toţi. Dar câte o grupă
mergea la câte o biserică. Poate nu erau aşa de activi
preoţii atunci, dar îşi făceau datoria. Şi ca să spun aşa,
creşterea morală a poporului român, între cele două
războaie mondiale, a beneficiat şi de un mare entuziasm
naţional.
Ajunsesem toţi românii să fim în aceleaşi graniţe şi
se mergea de la unirea statală la unirea sufletească. S-a
lucrat foarte mult. S-a lucrat foarte mult şi în Biserică
şi s-a făcut un mare progres duhovnicesc. A fost puţin
timp, 20 de ani, dar s-a făcut. S-a ajuns la un fel de
numitor comun.
Acum suntem prea aproape de revoluţie. Şi nu de
revoluţie, că revoluţia n-a fost aşa de crâncenă. Suntem
prea aproape de fostul regim totalitar şi încă urmele se
cunosc la toţi care au trecut prin şcoală şi prin viaţă sub
acest regim. Trebuie crescută o generaţie nouă şi în 10-
20 de ani ajungem unde am fost noi în anii 1930-1940.
Ajungem. Asta este tot. Biserica, în primul rând,
trebuie să fie antrenată în problema aceasta şi şcoala.
Şcoala încă nu este. Şcoala încă are atei! Şcoala încă
stă între Dumnezeu şi om, încă nu-i bine dirijată! Toţi
oamenii care sunt în învăţământ au trecut prin şcoala
comunistă!
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
146
- Cum vedeţi viitori Bisericii de mâine?
- În Biserica de mâine trebuie să ajungă nişte
arhierei pricepuţi şi cu duh creştin şi să fie numit un
episcop pentru tineret. Aşa era când eram eu student.
Era un episcop pentru armată, unul pentru tineret, unul
pentru ştiu eu ce alte instituţii care cu asta se ocupau.
Şi atunci, dacă ai pe cineva care te dirijează pe tine,
preot care te-ai înscris în această asociaţie ortodoxă,
faci treabă Şi slujeşti Biserica lui Hristos şi neamul tău.
îţi plăteşte salar, că trebuie şi să mănânci. Nu-i de
mirare. Este vrednic lucrătorul să mănânce întâi el din
laptele oilor, adică ciobanul; ţăranul să mănânce din
grâu. El I-a lucrat, el trebuie să mănânce întâi. Dar
scopul vieţii nu este să mănânci. Scopul vieţii este
să dai din tine umanitatea, să te jertfeşti pentru
Hristos şi pentru aproape.
Noi avem şi partea asta animalică: mâncăm, ne
împreunăm, facem copii, care-s lucruri foarte naturale
şi lăsate de Dumnezeu şi binecuvântate. Dar avem şi
spiritul acesta, raţiunea aceasta, Duhul Sfânt de la
Botez, care urcă pe om deasupra animalităţii. Şi cu cât
acest spirit domină carnea, cu atât este mai bine. Şi
mata ai să ajungi acolo! Ai să ajungi sigur şi de
întâmplările de acum ai să zâmbeşti, nu ai să râzi. Ai să
spui, cum am putut face eu o treabă ca asta?
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
147
ALTE SFATURI PASTORALE
- Părinte Dumitru, ca preoţi cum să spovedim cei
care vin la noi şi ce canon să le dăm?
- Pe noi ne-a lăsat Sfântul Vasile şi cu atitudine
personală în aceste pedagogice canoane pe care le dăm.
Că-s pedagogice. Eu şi mata, ca preoţi, când am pus
mâna pe cap şi am dat iertare la spovedanie, este iertat.
Atunci este iertat omul, când duhovnicul i-a spus că
este iertat în numele lui Hristos. Numai dacă nu se
căieşte, dacă nu vrea să părăsească păcatul şi dacă nu
primeşte canon, atunci nu-i putem dezlega de păcate şi
el nu este iertat. Canonul care-i dăm are rost
pedagogic, ca omul să-şi aducă aminte că a fost păcătos
şi pe viitor să se păzească de a mai păcătui.
- Credeţi că ar fi bine să citim molitfele Sfântului
Ioan Gură de Aur? Dar ale Sfântului Vasile cel Mare?
- Eu le citesc pe amândouă, cu post! Dacă nu te
ispiteşti în trup, sunt bune, foarte bune. Eu am făcut
greşeala că m-am hirotonit la 31 ani. Vezi cât de târziu
am intrat în preoţie? În prima zi când am fost hirotonit
preot, am citit molitfele Sfântului Vasile, într-o
biserică, la Cernăuţi, în Mitropolie. La toţi oamenii
care au rămas la urmă le-am citit molitfele Sfântului
Vasile. Era în prima zi a mea de preoţie!
- Şi aţi avut ispite mari pentru asta, că le citeaţi?
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
148
- N-am avut, că am intrat în război peste o
săptămână şi nu m-am mai întors acasă decât la 60 de
ani. N-am avut nici o ispită! Cel mai curat am fost când
am fost în război, în puşcărie şi în lagăr. Curat! Curat!
Mă spovedeam la preot, dar n-aveam împărtăşanie
până am făcut rost de împărtăşanie. Mă simţeam înger
în trup că slujeam lui Hristos! Sigur că era şi oleacă de
mândrie! Eram tânăr, nu-mi dădeam seama. Dar asta-i
adevărul! Vezi, Doamne, eram exagerat. N-aveam
ispite! Deloc! N-avea nimeni. Să fi fost un concurs
pentru ca unul să poată greşi cu vreo femeie, nu putea,
înţelegeţi? Atât de slabi eram; şi nemâncaţi şi chinuiţi
şi bătuţi şi urgisiţi! Vă pare curios, dar uite, asta-i
viaţa! Puşcăriaş care să facă păcate? N-are cum.
Este mai greu cu soţia ta, hrănit, dormit şi odihnit,
să posteşti. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune: "Să
postiţi atât cât puteţi!" Să nu depăşiţi limitele
posibilităţilor fizice... Da! Femeia n-are voie să-i
respingă pe bărbatul ei. Trebuie să-i accepte. Ce să
facem! Dar nici el să nu abuzeze. "Până la un timp",
spune Sfântul Apostol Pavel.
Eu vorbesc acum, fiindcă sunt deasupra nevoilor.
Un părinte tânăr nu ar putea spune lucrurile astea
pentru că el este ispitit. Ştiu că-i ispitit şi chiar dacă nu
mi-ar spune, ştiu că-i ispitit. Nici nu se poate altfel.
Sigur că femeia trebuie să fie frumoasă, că aşa a făcutPreot
Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
149
o Dumnezeu, pe Eva mai frumoasă decât pe Adam. Pe
Adam I-a făcut bărbat, ciolănos. Dar nu se poate altfel.
Perpetuarea vieţii pe pământ să se facă prin tine, prin
copii, care duc mai departe viaţa. Că dacă am intra toţi
la mănăstire, s-ar termina viaţa pe pământ într-o
generaţie! Ori Dumnezeu a zis: Creşteţi şi vă înmulţiţi
şi umpleţi pământul şi-i stăpâniţi! Chiar când suntem
prea mulţi tot trebuie să ne înmulţim.
- Până când?
- Până când se va arăta Sfânta Cruce pe cer.
Acesta-i ultimul semn, înainte de sfârşitul lumii -Sfânta
Cruce! întâi de toate trebuie să se boteze marea
majoritate a evreilor. Este al unsprezecelea semn.
Spune Istoria Bisericii Universale că atunci când sau
împlinit 1000 de ani de la Hristos, mai toţi cei din
Apus erau creştini dar nu ştiu ce fel de creştini, când
ţineau de Apus, când de Răsărit. Atunci cei mai mulţi
au vândut averile la şmecheri, s-au îmbrăcat în cămăşi
albe şi în noaptea de Crăciun s-au suit pe dealuri, pe
munţi şi au aşteptat pe Mântuitorul, cântând psalmi! Ei
credeau că atunci trebuia să fie Judecata de apoi. Dar
Hristos n-a venit! S-au înşelat oamenii. Pe urmă au
cerut averile înapoi, s-au împăcat, s-au sfădit, s-au
judecat pentru pământ.
Adventiştii au făcut acelaşi lucru. Miller le-a spus:
"În 1843, la data cutare apare Iisus Hristos pe pământ
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
150
să înfiinţeze împărăţia de o mie de ani". Dar şi ei s-au
înşelat, împărăţia asta de o mie de ani o au şi iehoviştii,
dar ei au apărut mai târziu decât adventiştii.
Noi trebuie să ne conducem după Mântuitorul.
După Mântuitorul, care a spus: Nu este al vostru a şti
anii şi vremile. Acestea le păstrează Tatăl ceresc, în
atotştiinţa Lui! El spune că şi Fiul, în umanitatea Lui,
nu le ştie!
Poate că ştia; nu pot să spun. Dar aşa a spus El, şi
eu trebuie să cred. Numai Bunul Dumnezeu ştie când
va veni sfârşitul lumii! Poate să treacă şi 5-6 milenii,
însă când vei auzi că evreii îşi construiesc templul, şi ai
să vezi mata, că eşti om tânăr, că încep iar tăierile de
capre roşii, de iepuri, de viţei, atunci este aproape! Da.
Ei au un partid al lor foarte aplecat spre a pune
mozaismul total în funcţie. Şi vor face şi templul. Nu-i
poate opri nimeni!
- Este semnul sfârşitului acesta?
- Nu! Semnul sfârşitului este când se vor creştina ei.
Toate popoarele întâi vor fi creştinate. Nu în totalitate.
Va fi dusă Evanghelia, învăţăturile Evangheliei, la
toate popoarele şi la evrei. Acum la Ierusalim sunt
două parohii de evrei creştinaţi. Şi în Bucureşti era prin
1940-1960 o parohie cu un preot evreu creştinat!
- Preotul tânăr poate să spovedească sau nu?
- Să urmeze porunca episcopului lui. însă este grea
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
151
situaţia lui. Doctore, vindecă-te pe tine singur mai
întâi! Cum poate un bolnav să vindece pe alt bolnav?
Apoi credincioşii nu prea se spovedesc la preoţii tineri,
ca să nu-i smintească.
- Tinerii care termină seminarul pot ajunge imediat
preoţi?
- Eu m-am făcut preot la 31 de ani. Pe vremea mea
se hirotonea diaconul la 25 de ani şi preotul de la 27 de
ani în sus. Era un ordin dat de Sfântul Sinod. Acum am
văzut călugări de 20-22 de ani hirotoniţi preoţi, însă
duhovnici să nu fie făcuţi până la 35-40 de ani. Harul
lucrează, părinte, şi prin preoţi de 20 sau de 22 de ani.
Dar Harului îi place să fluiere, adică să lucreze şi să
cânte prin fluiere perfecte. Aşa-i place. Sfinţenia este
foarte rară! Fluieră prin mine, prin sfinţia ta, prin
părintele Dionisie, prin orice preot hirotonit canonic, îi
pare rău lui Dumnezeu că nu are fluiere bune.
Am avut un preot bun, frate de suferinţă la Aiud şi
în Bărăgan, unde am fost cu domiciliu obligatoriu, întro
colonie de muncă. Era moţ, greco-catolic, din Munţii
Apuseni. Şi era împătimit de doinele şi cântecele de la
dânşii, din satele de moţi de la munte.
Odată a venit o ţigancă cu fluiere de vânzare la
colonia, unde erau şi deţinuţi de drept comun, care
stăteau în puşcărie. Şi şi-a cumpărat zece fluiere,
preotul Ion Marcu. A murit, Dumnezeu să-i ierte! Era
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
152
bun ca o pâine caldă. Eu, ortodox; el, greco-catolic.
Cântam amândoi la strană în biserica ortodoxă din
colonie. Nu predica. Se sfia, dar cânta, învăţase
răspunsurile noastre psaltice, că ei cântă altfel; nişte
doine de-acolo din Ardeal, în loc de "Doamne
miluieşte!". Şi le-a luat, le-a probat pe toate, îmi cânta
mie câte o doină în fiecare seară; stăteam amândoi în
aceeaşi locuinţă.
Eu eram ortodox şi el era greco-catolic, în
închinare era greoi. Făcea cu toată palma cruce şi avea
o palmă mare cât o lopată, încât îi stătea rău, dar dacă
aşa era el!
Eu pregăteam alimentele pentru făcut, el era meşter
şi le fierbea sau le frigea. Niciodată n-am trăit mai în
unison cu credinţa creştină decât cu acest preot Ion
Marcu. El era greco-catolic, dar nu făcea caz de grecocatolicia
lui.
- Ce păcate vi s-au părut cele mai grele în scaunul
de spovedanie?
- Mândriile, curviile, uciderile şi beţia, pentru mine
sunt cele mai grele. Auzi şi nu-ţi vine să crezi atâta
cădere.
- Ce făceaţi cu cei împietriţi şi răi, care veneau la
spovedanie? Cum procedaţi cu ei?
- Le dădeam canon, binecuvântare şi dezlegare iar
după canon îi împărtăşeam. După pocăinţă şi Sfânta
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
153
împărtăşanie se schimbau mult, căci Sfânta
împărtăşanie este cununa Tainelor.
Prin împărtăşanie omul devenea altul. Nu devenea
sfânt, dar altul, începea a judeca altfel. Adică lucrează
Duhul lui Dumnezeu puternic. Noi suntem numai
intermediari.
- Dacă cineva avea păcate grele, îl împărtăşeaţi?
- Nu. Nu-i împărtăşeam un timp, dacă avea păcate
grele, îi aplicam canoanele. Consideram oprelişte de la
data în care a făcut păcatul şi nu I-a mai comis. Dar
canonul, părinte, să fie clar, canonul are rost
pedagogic. Iertarea se produce atunci când îi pun
mâinile pe cap şi pronunţ formula de iertare. Canonul
nu are putere harică, ci numai una de aducere aminte
că-i pedepsit pentru anumite păcate şi să se gândească
să-şi schimbe viaţa. Alţii însă uită tot atunci.
- Daţi-mi un sfat. Ce să fac când se ceartă ucenicii şi
nu se împacă între ei?
- Bate-i!
- Cum?
- Cu toiagul vorbei. Ai putere asupra lor, părinte! Ai
putere! Te ascultă! Sunt oameni buni. Le faci un semn
cu mâna, dar nu te atingi de capul lor. îi dojeneşti. Nu-i
de mirare, părinte. Mata ai o creştere, ei au altă
creştere. Mata ai o poziţie socială, care-ţi impune
linişte; ei au altă poziţie. Se mai sfădeşte omul cu
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
154
femeia. El mai spune o vorbă proastă şi femeia îl mai
blestemă, îl mai dă la necuratul. Nu-i tot una! Alte
grade, altă viaţă! Şi, nu-i umili! Nu-i umili! Noi avem
ceva de care uzăm: sfatul. Numai dacă nu te ascultă pe
tine şi Biserica, atunci te desparţi de el şi-i trimiţi la alt
duhovnic.
- Părinte Dumitru, vreţi să ne spuneţi câteva
cuvinte despre rugăciune?
- Eu spun aşa, părinte: eu să nu spun nici un cuvânt
despre rugăciune, iar sfinţia voastră să faceţi rugăciune.
Nu trebuie judecată rugăciunea. O faci. Dacă ajungi
matale să faci rugăciunea cu participarea inimii, atunci
eşti pe drumul cel bun. Dacă-ţi faci canonul seara aşa,
ca o morişcă, inutil efortul! Ajungi să spui "Miluieştemă"
lui Dumnezeu şi nu ştii dacă l-ai spus. Mie mi s-a
întâmplat să termin "Tatăl nostru" şi am uitat că l-am
spus. Vine vrăjmaşul şi-ţi fură rugăciunea, ţi-o fură pur
şi simplu. Şi o iei de la capăt. Când ţi se întâmplă aşa, o
iei de la capăt.
- Credeţi că este bine să avem un program de
rugăciune sau să ne rugăm când credem şi cum putem
numai să participe inima?
- Călugării au program. Şi noi avem program: de
şapte ori în zi trebuie lăudat Dumnezeu. Nu-i aşa,
părinte? De şapte ori în zi. Dar nimeni nu te opreşte pe
mata, ducându-te împrejurul bisericii, să spui în gând
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
155
rugăciunea inimii. Nu te opreşte! Aceasta nu intră în
programul de rugăciune. Sau să spui ca Petru: Doamne,
ajută-mă! Nu-i oprit! Dimpotrivă, ajungi să te
obişnuieşti aşa.
Eu am ajuns să spun nişte rugăciuni, încet, cu gura.
Şi-mi dau seama că nu este ora când trebuie să fac
rugăciune, dar nu mă opresc, o zic până la urmă. Sau
îmi văd de alte treburi, că mai am şi alte treburi.
Acum, dacă mata ai fi un călugăr care să faci numai
canonul, ai avea timp mult de rugăciune. Dar aşa eşti
ocupat cu oamenii care vin acolo. Foarte greu.
Oboseşti, când vii seara aproape că nu eşti în stare să-ţi
faci canonul.
- Când vă rugaţi în mod obişnuit?
- Eu mă rog între 12 şi unu noaptea. Numai după
aceea mă culc. între 12 şi unu noaptea, nu se aude
nimic, nici ţipenie. Nimic. Aici este Dumnezeu şi aici
sunt eu. Mata eşti în chilie, eşti cu icoana şi cu Dumnezeu.
Părintele, la fel. Atunci? Nu ştiu cum să vă
spun, că doar sunteţi mai buni decât mine, că sunteţi pe
drum mai aproape de mântuire decât sunt eu. Când mă
rog, simt că Dumnezeu mă ascultă. Simt o mână. Simt
că în inima mea a pătruns Dumnezeu, sau măcar
îngerul acela de lumină. Simt prezenţa lui Dumnezeu.
O simt că mă bate pe umăr, când îi place. Când nu,
parcă mă mustră. Asta-i conştiinţa! Asta-i conştiinţa!
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
156
- Aţi mai spus că şi în puşcărie şi în prizonierat aţi
simţit tot timpul pe umăr degetul lui Dumnezeu. Prin
asta înţelegeţi îngerul lui Dumnezeu?
- Îngerul, da. Mă apăsa pe umăr.
- Aţi simţit fizic sau duhovniceşte?
- Fizic. Apoi duhovniceşte poţi simţi prezenţa lui
Dumnezeu tot timpul. Tot timpul. Nu există clipă în
care Dumnezeu să te părăsească, în genere prin înger.
Ştii de ce? Pentru că Dumnezeu, când stăm noi
acum de vorbă, mai are de făcut nişte pământuri, nişte
stele ceva! El este veşnic creator. El S-a odihnit după
ce a făcut pământul şi frumuseţea pământului. Dar a
avut alte corpuri cereşti şi alte galaxii pe care trebuia să
le întocmească. Sigur, El a spus. Dar, totuşi,
deocamdată are plan mental.
Uite cum trebuie să arate galaxia aceasta de zece
miliarde de stele. Face un bolid enorm şi pe urmă-l
sparge şi dă naştere la o altă galaxie, îl sparge. Apoi
bucăţelele acelea se învârt, se învârt şi se rotunjesc, se
rotunjesc în milioane de ani. Asta-i galaxia. Unele au
condiţii de viaţă ca pe Pământ, altele n-au condiţii de
viaţă. Rămân însă mereu nişte bolovani mari care se
învârt pe sus.
- Şi credeţi că se mai naşte viaţă şi pe alte corpuri
cereşti?
- În galaxia noastră sunt cea. 60000 de stele care
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
157
sunt apte de a primi oameni, în galaxia noastră, asta pe
care-o vedem noi seara, sunt cea. 60000 de stele şi
pământuri care sunt bune. Numai că-ţi trebuie atâta
timp, că mori până ajungi acolo. Noi ne gândim
să ne ducem pe planeta Marte. O s-o populăm, întâi
o să meargă oamenii cu nişte bolizi din ăştia mari şi o
să semene troscoţel, care rezistă la Polul Nord, sau
ierburi cum este la Polul Nord la noi. Când Dumnezeu
va vrea s-o populăm, o populăm. E şi cea mai aproape,
are şi atmosferă, are apă. Dacă va fi nevoie! Dacă n-o
fi nevoie...
- Dar credeţi că Dumnezeu a mai făcut oameni şi pe
alte planete?
- Nu, n-am spus că a făcut oameni! Deocamdată,
părinte, noi, cât am putut să luăm contact cu alte stele,
n-am dat de fiinţe raţionale. Cel puţin în sistemul
nostru solar. Este numai un satelit al lui Saturn, dacă nu
mă înşel, care are exact atmosfera de pe Pământ. Poate
fi locuit, îţi trebuie trei ani ca să ajungi acolo.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
158
DE VORBĂ CU CÂŢIVA INTELECTUALI
- Spuneţi-ne şi nouă ceva despre lagărul de la
Mănăstirea Oranki şi despre călugării care au fost
martirizaţi de comunişti acolo!
- Oranki era mănăstirea nobililor ruşi, în centrul
Rusiei, aproape de Volga, în anul 1918 comuniştii au
desfiinţat-o . şi au făcut acolo lagăr de călugări,
închizând în ea peste 11000 de călugări din toate
mănăstirile Rusiei. Erau printre ei şi preoţi călugări şi
preoţi de mir, şi aveau în frunte un episcop.
În anul 1918 a venit de la Moscova o delegaţie
militară comunistă şi i-a întrebat:
- "Mergeţi cu noi, sau nu? Aveţi 24 de ore timp de
gândire!" Iar episcopul le-a zis:
- Este prea mult până mâine! Vă dăm răspunsul în
10 minute!" Atunci episcopul s-a întors spre călugări şi
i-a întrebat: "Fraţilor, acum aveţi ocazia să vă faceţi
mucenici pentru Hristos! Vreţi să vă uniţi cu
comuniştii? Sau vreţi să vă daţi viaţa pentru Hristos şi
să vă număraţi în ceata sfinţilor mucenici? Să nu vă
temeţi! Hristos este cu noi! Hristos ne cheamă la El!"
Atunci au strigat toţi într-un glas: "Vrem să murim
pentru Hristos!"
Şi aşa au fost împuşcaţi toţi cu mitraliera în cap,
timp de o lună de zile, câte 300-500 în fiecare zi, fiind
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
159
îngropaţi într-o văgăună mare din curtea mănăstirii.
Unii săpau şanţul, apoi erau împuşcaţi, iar alţii îi
acopereau cu pământ şi săpau mai departe şanţul; apoi
şi ei, la rândul lor, erau împuşcaţi, până i-au îngropat
pe toţi. Iar pe episcop l-au împuşcat la urmă şi l-au
îngropat, aşezat pe un mic scăunel, între călugării ucişi.
A fost un adevărat masacru în masă al călugărilor
ruşi sub comunişti, unic în Istoria Bisericii contemporane,
despre care nu se vorbeşte nimic şi nu s-a scris
nimic până acum. Eu sunt singurul preot ortodox care
mai sunt în viaţă, martor ocular la descoperirea
moaştelor acestor sfinţi martiri de la Oranki, unde am
stat în lagăr ca preot militar între anii 1942-1948. Am
scris şi o carte despre acest fenomen, aflată sub tipar la
Bucureşti, care se cheamă "Oranki".
În lagăr la Oranki erau vreo 14000 de prizonieri de
război de la Stalingrad, români, nemţi şi alte naţii
europene, şi ne trebuiau closete.
Atunci comandantul a pus nişte soldaţi să sape o
groapă mare în spatele bisericii, deasupra unei văgăuni.
Săpând acolo s-a dat de osemintele acestor călugări
împuşcaţi.
Atunci câţiva soldaţi români au venit la mine şi miau
spus:
- Părinte, Bejan, am găsit un şanţ plin cu trupuri de
călugări, împuşcaţi în cap, căzuţi unul peste altul,
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
160
îmbrăcaţi în haine negre călugăreşti! Ce să facem?
- Săpaţi în continuare cu atenţie şi vedeţi ce mai
găsiţi! După un timp iar au venit la mine.
- Părinte Bejan, am găsit un preot bătrân
neputred, aşezat pe un scăunel între ceilalţi călugări. Se
cunoaşte bine cum a fost împuşcat în cap; are la gât un
lanţ cu cruce şi o icoană de metal cu chipul maicii
Domnului!
- Fraţilor - le-am spus -, mergeţi la comandantul
lagărului şi-i raportaţi. Aici este o mare minune. Toţi
călugării aceştia, în frunte cu episcopul neputred sunt
sfinţi, sunt mucenici ucişi de comunişti prin anul 1918-
1920. Nu mai facem closet aici!
Pe un scaun mic şedea aşezat un arhiereu, ori poate
stareţ de mănăstire, sau episcop. După ce l-am
cunoscut? Avea engolpion pe piept şi o cruce alături de
engolpion, cum poartă episcopii.
Crucea aceea i-au furat-o cei care săpau la closet.
Au tăiat-o bucăţi şi au împărţit-o. Engolpionul l-am
salvat eu, dar I-a luat comandantul lagărului. L-am
chemat eu acolo. Iar el a zis: "Dar acesta ce se
chinuieşte pe scaun? Scoateţi-l de aici şi îngropaţi-l
undeva, ca oamenii!" Şi m-a delegat pe mine să fac
acest lucru.
Am vorbit la atelierul lagărului şi s-a făcut un scaun
puternic de stejar. L-am aşezat şi l-am legat aici pe
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
161
piept în cruciş, ca să stea drept. M-am dus, l-am stropit
cu aghiasmă de la cap până la picioare, stropind şi toate
celelalte schelete care erau acolo. Apoi am
înmormântat din nou arhiereşte pe acei episcop, lângă
o fântână din incinta Mănăstirii Oranki, pe acel scaun.
Acela este un sfânt în toată puterea cuvântului.
În fântâna aceea izbucneşte uneori apa în sus, după
vrednicia celui care ia apă de acolo. Vara, la 6 august,
vin la această fântână preoţi bătrâni foşti prin puşcării,
unii infirmi, care au scăpat cu viaţă din puşcăriile
Siberiei şi fac Sfânta Liturghie acolo; apoi se reîntorc
la casele lor. Am asistat şi noi, cei din lagăr la Sfânta
Liturghie.
Cu porunca comandantului de lagăr i-am făcut o
carcasă puternică din lemn de stejar, ca să nu fie turtit
şi a rămas închis în acea carcasă de stejar. Dar am
văzut la el o minune. Era împuşcat în cap. Când l-am
scos dintre ceilalţi călugări trupul lui neputred s-a
întins ca şi cum atunci ar fi murit.
Aceasta am povestit-o la doi tineri intelectuali ruşi,
unul de origine română, şi lucrul acesta i-a impresionat
pe amândoi. Pe urmă aceşti cercetători s-au dus acolo
la Oranki să constate dacă cei 11000 de călugări martiri
se află în acel loc. Dar n-au putut, pentru că la Oranki,
unde am fost noi prizonieri, s-a făcut o puşcărie de
femei şi nu le-a dat voie să se apropie. Au încercat să
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
162
capete aprobare pentru deshumarea lor, dar asta este o
treabă mare, grea, ca să deshumezi 11000 de schelete şi
să le înmormântezi creştineşte; nu este lucrare de doi
oameni. Asta-i lucrarea unui sat întreg şi mai mult.
Gândiţi-vă 11000 de trupuri de călugări f ornează o
armată întreagă! Aceasta-i oastea împăratului ceresc!
Sfinţi ai lui Hristos! Noi, când i-am descoperit, i-am
acoperit cu pământ din nou. N-am mai făcut closet
acolo. Am făcut în altă parte. A rămas aşa în mila lui
Dumnezeu şi în ştiinţa Lui. S-au dus cei doi studenţi,
au făcut o săpătură şi au constatat exact ce-am spus eu
şi ei au căpătat încredere. Au găsit osemintele, nu l-au
găsit pe arhiereu, că n-au săpat în dreptul lui, cum leam
dat eu schiţa acelei văiugi în care erau răsturnaţi
unul peste altul călugării şi preoţii împuşcaţi. Nu l-au
găsit pe episcop pentru că au săpat numai 2 metri, cu
voia autorităţilor. Au astupat la loc după ce au găsit
schelete unul peste altul. Au căpătat mare încredere şi
au venit din nou la mine să confirme spusele mele. La
dânşii nu-i atâta libertate religioasă ca la noi, este mai
puţină, încă spiritul comunist este foarte puternic şi
atunci au amânat treaba aceasta sine die.
- În ce an aţi găsit moaştele?
- I-am descoperit în 1942, toamna, dar au fost
executaţi în 1918. Atunci la preoţii şi călugării din
Rusia li s-a pus întrebarea de către comunişti: 'Mergeţi
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
163
cu noi sau nu?". Toţi aceştia au răspuns:
Nu! Rămânem cu Hristos!". Atunci au fost
împuşcaţi acolo la faţa locului, cum v-am spus mai sus.
- Osemintele acestea înseamnă că sunt moaşte de
oameni sfinţi!
- Sigur că da! Martiri adevăraţi, ca în timpul
persecuţiilor romane. Unsprezece mii de martiri toţi.
Numai călugări şi preoţi, în frunte cu acel episcop
sfânt. Nici un om din sat. Din secolele MII n-au mai
fost ucişi aşa de mulţi martiri ca sub comunişti.
Era obiceiul la Mănăstirea Oranki unde ne aflam în
lagăr că, în fiecare an, pe 6 august, la "Schimbarea
Domnului la Faţă", se adunau preoţi ruşi veterani,
bătrâni şi unii infirmi, care fuseseră închişi prin
Siberia, şi făceau o Sfântă Liturghie la acea fântână, la
care asistam şi noi. Erau unii preoţi cu viaţă sfântă.
Lângă această fântână am îngropat moaştele acelui
episcop sfânt, pe care l-am găsit întreg între cei 11000
de călugări mucenici, îmi pare rău că i-am uitat
numele.
- Au dat voie autorităţile celor doi tineri să ia din
osemintele martirilor de Oranki?
- Nu, nimic! Doar atât, să constate că sunt.
Autorităţile se făceau că nu ştiu nimic. Ce-i interesa?
Eu i-am trimis la un martor ocular de acolo, nu ştiu
dacă mai trăieşte, căci în 1918 reuşise să scape un
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
164
călugăr rasofor de la Oranki, care devenise morar într-o
pădure în taiga, acolo pe o apă. Avea moară şi toţi
oamenii se duceau şi-şi măcinau ovăzul acolo; porumb
doar nu era, nici mei. II chema părintele Teodot. Cu el
am intrat în legătură prin 1944-1945, şi datele despre
această ucidere în masă el mi le-a furnizat, după ce noi
am constatat existenţa acestor oseminte. El singur a
reuşit să scape de acolo, singur! Cum a reuşit, nu ştiu.
Era din partea locului. S-o fi ascuns pe undeva.
- Cum l-aţi întâlnit pe acest călugăr Teodot?
- Într-o iarnă grea ne-a scos să tăiem lemne de foc
într-o pădure mare la nord de lagăr. Ne păzeau
ceasovoii ruşi, gardieni civili înarmaţi. Cum mergeam
eu singur prin pădure, am dat de o casă mică pe valea
unui pârâu. Am bătut la poartă. A ieşit un rus bătrân cu
barbă şi m-a întrebat cine sunt şi ce doresc.
I-am spus că sunt prizonier la Oranki şi că sunt
preot ortodox român. De treizeci de ani nu mai văzuse
preot ortodox. Era în mijlocul pădurii. El trăia foarte
bine creştinismul acolo la moară. Eram un străin pentru
el, însă a căpătat încredere în mine. S-a convins că sunt
preot ortodox. Era simplu călugăr; nu putea face nimic
ca preot. Ştia toată rânduiala. Avea o carte de pe care-şi
făcea canonul, seara după ce termina lucrul.
Era foarte credincios. Nu prea cred să mai trăiască.
Cădea în genunchi totdeauna când mergeam eu acolo
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
165
şi-mi spunea şi mie: "Stai în genunchi!". Când stăteam
în genunchi, ne închinam amândoi. El spunea ce ştia,
ce-şi mai aducea aminte; eu eram mai bine dotat ca el.
Am reuşit noi să punem mâna pe un ceaslov de la un
rus.
Avea un fel de magazie cu de toate, unde era moara.
Era o moară de apă cu două pietre care măcinau, prin
căderea apei.
Prima dată când ne-am întâlnit, m-a întrebat:
- Eşti preot ortodox? şi a început a plânge.
- Da, i-am răspuns.
- Atunci să-ţi spun şi eu o taină: Sunt călugăr din
Mănăstirea Oranki. Mă cheamă Teodot şi în 1918, când
eram tânăr, am fugit noaptea, ca să nu mă ucidă. Miam
făcut apoi o căsuţă şi o moară de apă în această
pădure. N-am mai întâlnit un preot ortodox de când am
plecat de la Oranki!
Eu i-am spus cum am descoperit acel şanţ cu
călugări împuşcaţi şi apoi l-am întrebat:
- Ce s-a întâmplat acolo în mănăstire, căci am găsit
un şanţ mare plin cu călugări?
El, plângând, mi-a spus:
- Comuniştii atei, când au intrat la putere, au prins
11000 de călugări şi preoţi din toate mânăstirile şi i-au
închis acolo, printre care eram şi eu. Au venit nişte
militari călări şi ne-au întrebat: "Vreţi să mergeţi cu
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
166
noi?" Iar episcopul şi cu toţi călugării au răspuns: "Nu
mergem cu voi, că sunteţi atei! Vrem să murim pentru
Hristos!".
Eu am reuşit să scap. Şi aşa i-au pus să sape un şanţ
mare şi lung de sute de metri şi i-au împuşcat într-o
lună pe toţi, iar la urmă pe episcop. Ei singuri îşi săpau
şanţul şi singuri îl astupau. Dar erau plini de credinţă în
Hristos şi trăiau numai în post şi rugăciune până i-au
ucis ateii.
- Când v-au arestat pentru prima dată şi care au fost
motivele?
- Acolo n-am fost ca arestat. Acolo am fost ca
prizonier de război între anii 1942-1948. Am stat destul
de mult în lagărul de la Oranki şi pe mine m-au
pasionat lucrurile astea, cum v-ar fi pasionat şi pe
dumneavoastră.
- Spovedeaţi şi botezaţi, acolo în lagăr?
- Nu era voie nici să te închini, însă am ajuns până
la urmă să botez nişte ruşi şi nişte copii. Cu mare pază,
cu mare frică, dar am ajuns.
- Şi cum îi botezaţi?
- Prin turnare. Erau maturi. Unde să-i bagi? Le
turnam apă pe cap! Preoţii noştri "în Ardeal, sub
influenţa catolicilor, fac botezul prin turnare, toarnă
agheasmă pe capul copilului, chiar a copiilor, nu numai
a maturilor, şi-i botează. Dar ştiţi că prin Asia Mică,
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
167
uneori foarte rar, se botezau cu nisip, îl bagi în nisip,
căci orice pietricică conţine un bob de apă. Orice
stâncă are apă. Şi cu nisip se face botezul din lipsă de
apă.
- Dar cred că nu le mai făceaţi Mirungerea şi toate
celelalte. Rămâneau doar cu formula Botezului prin
turnare!
- Le spuneam: "Când se clarifică viaţa creştină în
ţara voastră, mergeţi la un preot care va apare între voi
acolo, şi spuneţi-i că sunteţi botezaţi, dar că nu sunteţi
miruiţi!" De unde mir? Mă mulţumeam să-i botez şi
era perfect de valabil Botezul. Deocamdată,
Mântuitorul, pe mine şi pe sfinţia ta, ne-a trimis la
predicare şi la botez.
Nu ştim dacă totodată a apărut şi taina Mirungerii
sau mai târziu, pe la 12-14 ani. Dar noi o aplicăm
imediat şi nu este altceva decât înscrierea creştinilor în
oastea Domnului.
Eu am avut ocazia de la începutul războiului să
botez mulţi ruşi,- de la Nistru până în Siberia. Ne cerea
episcopul armatei, Partenie Ciopron, să-i înregistrăm
pe cei botezaţi. Absurd! Trebuia să faci cancelarie. Era
absurd! Veneau oamenii: "Părinte, uite, noi nu suntem
botezaţi! Uite, avem apă!" Era cald, vara. "Hai până la
râu şi ne botează", şi-i botezam şi-i miruiam. Atunci
aveam şi Sfântul Mir cu mine.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
168
Odată am botezat într-o singură zi, într-un sat, 300
de inşi. Crezi că-i uşor să-i bagi pe toţi în apă, să-i
botezi după rânduiala? I-am băgat în apă, i-am
scufundat, că aveam loc, şi i-am scos aşa ca la Iordan.
Buni, foarte bucuroşi oamenii! Iar soldaţii noştri toţi,
cu ofiţerii, s-au tocmit naşi pentru Botez.
Crezi că a fost o operă uşoară? în faţă băteau
tunurile şi eu făceam misionarism, că ştiam bine
ruseşte încă înainte de a mă duce la război şi în
prizonierat. Am lucrat în Basarabia la Consiliul Social
timp de 5 ani, câte 3 luni de zile. Pur şi simplu am
făcut limba rusă cu un învăţător şi un preot. O ştiam,
dar nu perfect. O limbă rusă imperfectă, dar mă
înţelegeam cu oamenii.
- Pe Regele Mihai unde l-aţi cunoscut?
- În ţară l-am întâlnit. Eram elev în Bucureşti, în
clasa marelui voievod Mihai, şi după aceea în război. A
venit regele în Crimeea, cu Antonescu şi ne-au decorat
acolo la Sevastopol pe cei care meritam să ne
decoreze. Regele Mihai mi-a pus pe piept "Coroana
României" cu panglică de cavaler; Antonescu mi-a dat
altceva, nu mai ţin minte că aşa de multe medalii am
primit încât nu-mi mai amintesc.
Eu mă duceam în fiecare zi în linia I-a. Era foarte
riscant! Mă duceam prin tranşee şi le duceam anaforă
la soldaţi. Ba într-o bună dimineaţă, înaintea unui atac,
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
169
ostaşii mâncau în compania respectivă. Compania avea
200 de soldaţi şi 40 de ofiţeri. Mâncau. Am aşteptat şi
i-am împărtăşit după mâncare, cu împărtăşanie
adevărată. Plecau la război! Au murit jumătate din ei în
acea dimineaţă!
- De unde aveaţi Sfânta împărtăşanie?
- Eram foarte bine organizaţi. Episcopia militară ne
dăduse la toţi un altar portativ, un altar de campanie. Şi
ce căutam? Căutam o pâine, că nu aveam prescuri!
Apoi căutam un pahar cu vin. îmi pregăteam pentru
multă vreme Sfintele Taine, aşa cum se fac la noi la
Sfintele Paşti. Aveam cutiuţe întregi cu Sfinte pentru
mare nevoie.
Odată la un Paşti, într-o zi am împărtăşit un regiment
întreg în Basarabia, într-un sat răzăşesc. Erau
3600 de oameni. Toţi, cu colonelul în frunte, până la
ultimul soldat. Am avut timp pentru toţi aceşti oameni.
- Îi spovedeaţi înainte de a-i împărtăşi pe toţi
ostaşii, sau îi dezlegaţi în comun?
- Îi spovedeam cu spovedanie de obşte, adică în
comun, pe toţi, căci stăteam pe front, ca orice soldat.
Eu le spuneam: "Acum ziceţi după mine!" Şi după ce
le citeam rugăciunea de spovedanie îi întrebam: "Aţi
furat?" Şi toţi răspundeau: "Am furat!"; "Aţi curvit?",
"Am curvit!"; "Aţi spus minciuni?", "Am spus minciuni!"
Şi-i întrebam în public toate păcatele mari, pe
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
170
care le aveam notate într-o hârtie la mine. Apoi le
făceam dezlegarea. O singură dezlegare mare.
Înainte de împărtăşanie îi dezlegam şi pe capetele
lor cu formula Sfintei Spovedanii. După aceea îi
împărtăşeam, împărtăşania a durat cam cinci ore. A
doua zi plecau în linia I-a pe front. Mureau care erau
îngăduiţi de Dumnezeu de murit, alţii cădeau răniţi,
care erau rânduiţi de sus să fie răniţi, iar unii scăpau
sănătoşi.
- Erau ortodocşi toţi ostaşii pe care-i spovedeaţi şi-i
împărtăşeaţi?
- Erau toţi români, erau soldaţii noştri. Toţi români.
Poate printre ei să fi fost şi vreun adventist sau de altă
credinţă; dar mergeau la spovedanie căci erau cu
moartea în faţă. N-am găsit nici unul care să zică: "Nu,
eu sunt adventist sau baptist şi nu mă spovedesc la
sfinţia ta!" N-am avut cazuri.
Un singur ofiţer a avut o reţinere, dar până la urmă
l-am convins să se spovedească; şi a doua zi a fost
rănit. Curvise cu o rusoaică în noaptea respectivă.
Mata nu i-ai fi dat voie! Nici eu, în timpuri normale,
nu i-aş fi dat voie să se împărtăşească. Dar a doua zi a
fost muribund, fiind grav rănit. N-a murit. A murit în
închisoare la Gherla mai târziu.
Adică am făcut nişte lucruri care nu sunt înscrise
nicăieri, sunt la latitudinea episcopului armatei şi a
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
171
noastră, a preoţilor militari. Te-a trimis să ai grijă
sufleteşte de 3-4 mii de ostaşi, trebuia să le porţi de
grijă. Mă duceam în linia I-a şi le duceam anaforă şi
aghiasmă. Asta o făceam sub formă de litie, că doar nu
făceam Liturghie în fiecare zi. Nu făceam decât
Duminica.
- Ce alte greutăţi aţi mai întâmpinat în perioada de
prizonierat?
- Nici o greutate! Eu am plutit! N-am strănutat, nam
fost răcit, n-am contactat nici o boală. Am trecut şi
prin închisori şi prin păduchi, prin frig, prin geruri, dar
am fost perfect sănătos; cu mintea limpede. Parcă
pluteam; parcă nu eram eu! A fost mila lui Dumnezeu
cu mine.
Simţeam degetul lui Dumnezeu pe umărul meu
drept. II simţeam că mă apăsa. Simţeam ca o greutate
foarte dulce, foarte mângâietoare. Şi am slujit prin
lagăre. La început cu pază la uşa lagărului. După aceea
ne-am luptat cu politrucele din lagăr şi am căpătat
aprobare de la Moscova să facem slujbă în lagăr. Şi
politrucul de la Oranki, care era evreu, de loc chiar din
Hârlău, ne aducea în lagăr prescuri şi vin de Tokay
pentru Liturghie.
Eu sunt acela care a reuşit să facă prima Liturghie
acolo în lagărele acelea cumplite. Şi după mine s-au
luat şi catolicii şi protestanţii şi toţi preoţii ortodocşi.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
172
Noi făceam slujba în sobor. Era foarte frumoasă. Un
profesor de muzică de la Bucureşti, Sima, a făcut un
cor bărbătesc de 100-150 de oameni. Vara făceam
Liturghie pe un platou, unde se făcea dimineaţa
adunarea generală, când ne numărau. Şi veneau toţi
soldaţii. Absolut! Nu era unul să spună: "Eu sunt
bolnav şi mă întind pe pat şi mă odihnesc", în jurul
nostru veneau toţi preoţii catolici şi protestanţi şi foarte
mulţi nemţi, spanioli, italieni, ce erau pe acolo. Veneau
şi-i vedeai cu lacrimile în ochi.
Liturghia noastră, părinte, este, nu numai sfântă, ci
şi frumoasă şi plină. Este mult mai frumoasă. Mi-a
spus o nemţoaică de aici din Hârlău, care-i catolică:
"Părinte, cu plăcere mă duc la dumneavoastră la
biserică, pentru că slujba este frumoasă. Se cântă, nu se
recită. Mă duc şi la biserica mea catolică, dar nu simt
nimic. Slujba ortodoxă este plină şi de bucurie şi de
cântări frumoase". Am reuşit s-o trec la ortodocşi.
Acum! Aici! Am şi împărtăşit-o zilele astea, că-i
bolnavă.
- Înainte de a fi prizonier, în 1942, cu ce v-aţi
ocupat?
- Este greu de explicat. Este foarte mult. Am fost
profesor. Este greu de explicat cum am ajuns la preoţie,
în 1940 eram la Hotin, în cetate, cu regimentul
respectiv şi eram sublocotenent de vânători. Şi a venit
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
173
un ordin de la regele Carol, nu de la guvern, care
spunea: "Toţi teologii sau seminariştii care vor să se
hirotonisească sunt liberi două luni. Vă duceţi acasă, vă
duceţi unde ştiţi, vă însuraţi, faceţi ce doriţi, veniţi cu
hârtiile la noi să ne arătaţi că v-aţi preoţit şi aţi scăpat
de război".
Printre aceştia eram şi eu. În 1940, cu puţin timp, cu
vreo 6 luni înainte de război, am venit la Bucureşti şi în
două ore m-am căsătorit civil şi religios. Se putea
atunci şi nu era nevoie decât de o procură. Am găsit o
colegă cu care m-am întâlnit pe stradă şi ea a spus:
"Hai să ne căsătorim". N-am cerut-o eu. Ne-am
căsătorit. N-a durat această căsătorie, că era făcută
pripit. Dar nu-mi venise mie în minte să mă fac preot
celibatar. Era mai bine. Am mai încurcat o femeie!
Bineînţeles că dacă am ajuns în puşcărie, a divorţat
şi s-a recăsătorit, încât nu a mai fost o problemă. Dar
nu trebuia să fac gestul acesta. Totdeauna l-am regretat.
Am venit la Cernăuţi, unde era mitropolit Tit Simedrea
care mi-era foarte bun prieten şi un mitropolit foarte
cult. Un muntean şi un bun creştin, care a ajuns
mitropolit la Cernăuţi. El m-a hirotonit preot aici.
Când m-am dus la regiment, în cetate la Hotin, cu
forme că sunt hirotonit, ştiind că-mi dă drumul acasă
şi-mi face formele, m-am prezentat la ofiţerul de stat
major şi i-am pus pe masă hârtiile de hirotonie şi de
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
174
căsătorie. S-a uitat zâmbitor la mine şi mi-a spus:
"Domnule sublocotenent, te duci la atelierul de -
croitorie şi spune-i şefului croitorilor să-ţi mai pună
două trese pe umăr". Ca sublocotenent aveam o tresă şi
mi-a mai pus două şi am devenit căpitan.
M-am întors înapoi la ofiţerul de stat major şi mi-a
spus: "Din momentul acesta eşti preotul nostru
militar". N-am scăpat! De atunci n-am mai fost liber
până în 1964! Asta este. Aşa a fost voia lui Dumnezeu!
- Aţi spus că aţi fost în prizonierat până la 1948, şi
pe urmă?
- Am venit în 1948 în ţară şi în loc să-mi dea
drumul acasă, m-au băgat în închisoarea militară. De
acolo am fugit acasă. Păi, unde să fug decât acasă? Dar
m-au găsit aici la Hârlău. Chiar aici. Şi m-au dus înapoi
acolo. Nu m-au pedepsit, decât că am făcut vreo 10 zile
de carceră. Şi am aşteptat să fiu judecat. Eu veneam din
Rusia, cu un dosar. Acolo a fost o propagandă prin
lagărele de ofiţeri, poate şi de soldaţi, ca să se înscrie în
diviziile de voluntari, să lupte alături de armata rusă
împotriva lui Antonescu, a regelui şi împotriva
nemţilor. Eu am fost printre cei care n-am acceptat,
pentru că depusesem un jurământ de credinţă regelui
Mihai.
Nu eram dezlegat de acest jurământ. Chiar am fost
luat şi dus prin lagărele de soldaţi să-i dezleg de
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
175
jurământul faţă de rege şi faţă de poporul român. N-am
acceptat!
- Dar ce jurământ era?
- S-a făcut un jurământ cu toţi funcţionarii publici,
când s-a suit regele pe tron! Când regele Carol a fost
alungat în Apus, fiul lui, Mihai, a acceptat să fie rege al
României în locul lui. Eu eram atunci în Bucureşti şi
am fost de faţă în momentul în care patriarhul Nicodim
i-a luat lui Mihai jurământul de rege în Catedrala
Patriarhiei. Era într-o dimineaţă de marţi,
În 6 septembrie, 1940. Să fi fost vreo 20 de oameni.
Era Antonescu, era regele, era Patriarhul şi vreo câţiva
miniştri şi ofiţeri superiori.
Era o formulare specială, că devine rege al
Românilor şi o să facă şi o să dreagă cutare şi cutare
lucru. Era un jurământ dat cu mâna pe Sfânta Evanghelie
şi pe Sfânta Cruce, în faţa Sfântului Altar şi a lui
Dumnezeu, că va sluji Ţara şi Biserica Ortodoxă cu
credinţă până la sfârşitul vieţii lui.
Apoi noi pe loc am depus jurământul de credinţă
faţă de rege, în frunte cu patriarhul. Era logic. Şi pe
urmă toţi miniştrii şi funcţionarii. Funcţionarii numai şi
toată armata au depus jurământul. Chiar pe crucea mea
a depus jurământul un regiment din Bucureşti. Am
depus jurământul şi eu, ca preot militar.
- Cu crucea pe care aţi găsit-o la pieptul episPreot
Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
176
copului ce-aţi făcut?
- Crucea au furat-o soldaţii. Era de aur şi au tăiat-o
în bucăţi şi au luat-o ei, cei care săpau closetul. Nu am
putut s-o scap. Era acolo o sălbăticie! Se mânca om pe
om. Nu puteam. N-am putut.
Atât am putut să-i fac episcopului, o carcasă de
stejar, să-i facem un scaun nou, că era putred celălalt şi
să-i aşez pe scaun, într-un mormânt nou, lângă fântâna
din curtea Mănăstirii Oranki, aşa cum se
înmormântează arhiereii. Acolo l-am acoperit cu
carcasa de stejar şi l-am învelit cu pământ.
DE VORBĂ CU CÂŢIVA STUDENŢI TEOLOGI
- Între ce ani aţi făcut facultatea de Teologie şi cea
de Istorie?
- Între 1931-1935 şi 1931-1936.
- Le-aţi făcut în paralel?
- În paralel. Se putea. La Teologie înainte vreme
puteai să faci încă o facultate.
- Între 1931 şi 1936 aţi terminat şi Istoria şi
Teologia. Ce profesori v-au impresionat mai mult?
- Iorga. El dădea în fiecare lună pe la Hârlău şi eu
mă duceam pe la el. Avea un preot în Hârlău cu care
era foarte bun prieten, îl chema Constantinescu. Iar
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
177
Iorga aprecia lucrul acesta. El stătea foarte mult pe la
Hârlău. Şi eu, fiindcă eram unul din elevii lui, mă
duceam adesea acolo şi asistam şi eu la discuţii.
Rareori mă băgăm în discuţii, că nu eram de
competenţa lor. Preotul era foarte cult. Era protopop de
Hârlău, oleacă de neam cu Iorga şi erau în foarte bune
relaţii cei doi.
La facultate, când venea la ora de istorie, Iorga
începea a povesti, încât nu mai ştiai când trece timpul.
Când se termina ora şi venea profesorul de la ora
următoare, el zicea: "Numai puţin mai staţi, că termin
imediat!". Se termina şi ora aceia şi venea şi următorul
profesor. Tot la fel proceda: "Mai am puţin şi termin!".
Aşa făcea cu toţi profesorii. Toţi asistau la ora lui, fiind
foarte impresionaţi. Era o plăcere să-i asculţi; nu te mai
saturai. Parcă vreai să nu se mai termine ora de istorie.
A fost o somitate!
- Şi la facultatea de Teologie ce profesori v-au
impresionat?
- Nichifor Crainic, cu care am făcut Istoria
literaturii religioase universale, într-un an l-am făcut pe
Dostoievski, iar în anii trei şi patru am făcut mistica
germană. L-am întâlnit la puşcărie la Aiud pe Nichifor
Crainic şi am stat în aceeaşi celulă cu el. Au fost şi
discuţii între noi, dar am şi bune amintiri!
- Între ce ani aţi stat la Aiud?
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
178
- Nu se poate spune un an, că am fost şi pe la
colonii. Nu se poate spune un an. Te trimitea la colonii
de muncă. La canal, la mină... Te muta la alte puşcării.
- Când l-aţi cunoscut pe Crainic?
- Păi, pe Crainic l-am avut profesor şi după aceea în
puşcărie l-am întâlnit. El a fost condamnat cu toţi
miniştrii şi generalii lui Antonescu, care făceau
puşcărie la Aiud. El fusese ministru într-un guvern sub
Antonescu. Pe toţi i-au băgat la puşcărie comuniştii.
Totuşi, a ieşit afară în '64, a ieşit afară şi a mai trăit
încă 2-3 ani de zile la Bucureşti, fiind înconjurat de
intelectualitatea românească. Se fereau scriitorii, dar
totuşi noaptea se duceau la dânsul acasă şi-i întrebau
multe. Cum să vă spun, părinţilor, era o minte
extraordinară, era un talent literar mare!
El a scos revista "Gândirea", el a redactat-o 20 de
ani de zile. "Gândirea" era cel mai mare şi cel mai bun
cenaclu literar din ţara românească. Iar revista era
absolut o revistă apuseană. Tot ce a fost bun în cultura
românească, în perioada interbelică, făcea parte din
acest cerc, "Gândirea". El i-a adunat în jurul lui pe cei
mai buni intelectuali. Este marele lui merit. Acum am
văzut că apare "Gândirea", dar nu mai este ce era
odată!
- Cum făceaţi cu spovedania când eraţi la Aiud?
- Foarte uşor. îi spovedeam în celula respectivă sau
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
179
la perete. Să ştii că dacă mă aşez cu gura la perete,
dincolo mă aude foarte bine, punând urechea.
Faceţi această experienţă!
- Şi cum, spovedeaţi prin perete?
- Întâi puneam eu urechea la perete şi le ascultam
spovedania păcatelor. Pe urmă puneau ei urechea şi le
dădeam sfaturi.
- Dezlegarea cum o făceaţi?
- Tot prin perete! Numai la cei din cameră făceam
spovedania normală cu punerea mâinilor pe cap. Doar
asta o ştiam pe de rost. Iar ca epitrahil foloseam un
prosop sau puneam mâinile pe ei în timpul
spovedaniei, că aşa am primit şi noi preoţii harul
Duhului Sfânt, prin punerea mâinilor pe cap.
- Aţi spovedit mulţi prin perete?
- Poate sute.
- Dar pe Nichifor Crainic l-aţi spovedit vreodată?
- Nu accepta să se spovedească la mine, care i-am
fost student! Am stat cu el în aceeaşi celulă. Am avut o
discuţie foarte frumoasă. El a spus aşa: "Eu am scris
poezie religioasă". S-a şi publicat. Părintele Stăniloae
acum, după moartea lui Crainic, a publicat vreo 10-20
din poeziile lui scrise. E tot ce s-a putut da mai bun în
materie de poezie religioasă. Crainic n-a fost un
puritan, un mistic.";. Uneori spunea: "Eu voi sta în faţa
lui Hristos cu poezia creştină, Unde sunt cei care nu
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
180
mai sunt" şi cu celelalte. Avea trei volume de poezii
religioase scrise la Aiud. Le ştiau pe de rost mulţi şi se
mângâiau cu ele.
- Spuneaţi că l-aţi spovedit odată pe Nichifor
Crainic!
- Ei, l-am spovedit! Este mai încurcată treaba. Uite
cum: l-am spovedit odată în sala de reeducare, unde
încercau să ne convertească voinţa. El a cerut. Nu era
mărturisit de mulţi ani, că stătuse prin puşcării.
Stăteam alături şi mi-a zis: "Părinte Dumitre,
spovedeşte-mă!" Cu ochii priveam la tribună, iar el
şi-a spus păcatele. Apoi l-am dezlegat acolo şi era
mulţumit sufleteşte.
Altădată am stat la o discuţie. Cine merge la Rai? El
sau eu? Eu posteam şi autorităţile dădeau mâncare de
dulce în Vinerea Mare. Dar eu nu mâncăm mâncarea
aceea şi i-o dădeam lui Nichifor Crainic. El zicea: "Dămi-
o mie, că eu o mănânc. Eu nu sunt ca tine, postitor
şi puritan". Şi i-o dădeam cu plăcere. Când îmi era
foame, mâncăm turtoiul. Tur-toiul era un fel de mălai
copt în cuptor, îl mâncăm şi-mi era destul.
Mie niciodată nu mi-a fost foame la puşcărie. Nu
mi-a fost foame nici în lagăr. Am plutit pe deasupra
acestor greutăţi din lagăr sau din puşcărie, cu ajutorul
lui Dumnezeu!
- Ce făceaţi cu posturile?
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
181
- Nu puteam. Mâncăm. Pe cât puteam, miercurea şi
vinerea mă feream. Miercurea şi vinerea dădeam la
ceilalţi. Eu am avut odată un gurmand la "zarea". Este
o secţie foarte grea din Aiud, unde erau închişi cei ce
nu voiau să facă nici un compromis. Am avut un
gurmand la zarea. Un învăţător, care nu se sătura
niciodată. Ii dădeam o jumătate din porţia mea şi eu mă
simţeam sătul. El mânca o porţie şi jumătate şi nu era
sătul. Eu mâncăm jumătate de porţie şi eram sătul. Ce
te miri? De ce te miri? Nu-i nimic de mirare. Era cine
să suplinească lipsurile astea!
- Vă ajuta darul Duhului Sfânt!
- Şi am ieşit din puşcărie perfect sănătos. Şi din
lagăr, din Rusia, am venit tot perfect sănătos. N-am
avut nici o boală.
- În ce oraşe aţi făcut puşcărie, după ce aţi venit din
Rusia?
- Întâi în Bucureşti, la închisoarea militară. După
proces, la Jilava; după Jilava, la Văcăreşti; de la
Văcăreşti, la Aiud; de la Aiud, la canal; de la canal, iar
la Jilava, apoi la mină la Cavnic, în Maramureş. Apoi
iar la Aiud, unde am terminat puşcăria în august 1964*.
* A se vedea volumul: Viforniţa cea mare, în curs de
apariţie.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
182
- Ce alte personalităţi aţi cunoscut în puşcărie?
- Pe Radu Gyr. Acesta-i cel mai mare baladist al
nostru. S-a publicat nu de mult un volum de balade de
Radu Gyr. Era un om pur. Acesta trebuie sanctificat la
un moment dat. El era în puşcărie încă din 1940, după
revenirea legionară. Nu este un condamnat al
comuniştilor. El a fost condamnat de regimul lui
Antonescu. Un om curat la suflet ca o fată mare, deşi
era căsătorit. Avea o soţie bună şi cuminte de la Piatra
Neamţ, care I-a aşteptat 22 de ani. El a făcut fără pauză
22 de ani la Aiud şi poate pe la închisoarea militară şi
Jilava un an. Alte personalităţi: Petrovici. Ion Petrovici,
profesor de filosofie la Universitatea din Iaşi şi
Bucureşti, şi mulţi alţii.
- Spuneţi-ne ceva despre locul natal.
- Sunt născut în oraşul Hârlău, judeţul Iaşi, din
părinţi ortodocşi răzeşi: Ioan şi Măria. Născut în 1909,
octombrie 26, de ziua Sfântului Mare Mucenic
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, la ora 3 d.a. Domiciliul:
oraşul Hârlău, strada Nicolae Iorga nr.43.
Eu cred că oricine mă întreabă pe mine lucrul ăsta,
eu tot aşa spun: stau aici de 2000 de ani! Sau poate mai
de mult! Am această conştiinţă că aparţin acestui loc şi
acestui neam. Aici l-am prins pe strămoşul meu, pe
bunicul meu şi pe tata! Aici! Uite! Numai că erau alte
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
183
case, care s-au dărâmat şi s-au tot înnoit. Fiecare rând
de oameni şi-a făcut câte o locuinţă nouă.
Locuinţa tatei a fost bombardată de ruşi, în 1944. A
stat cum a putut într-o cameră. Şi eu, când am venit de
la Aiud, am adunat bani, că nu aveam femeie, n-aveam
copii, n-aveam greutăţi, şi venitul tot l-am băgat în casa
asta. Casa asta nu m-a costat prea mult atunci, în 1970,
că-i din chirpici, cât este de mare. Erau materiale din
belşug şi ieftine. Aşa era atunci. Asta a fost în 1970,
când a fost gata.
În 1970, când am fost aruncat din postul de preot de
la Ghindăoani-Neamţ şi am fost trimis la Hârlău cu
domiciliu obligatoriu, am intrat în camera asta în care
stau şi acum. Asta am s-o explic mai târziu, cu procesul
pe care l-am avut la Târgu Neamţ, proces în care au
fost antrenaţi numai preoţii din Judeţul Neamţ, câte 3
delegaţi de fiecare episcopie, toţi preoţii din
protopopiatul Neamţ şi delegaţi de la celelalte
protopopii din judeţul Neamţ şi Roman.
- Cum am putea să-i atragem mai mult pe studenţi
spre Biserică şi spre Dumnezeu? Ce sfat aţi da tinerilor
studenţi de astăzi, ca să se poată apropia de Dumnezeu
mai mult?
- Eu nu văd o întoarcere a tineretului decât la Iisus
Hristos; o întoarcere religioasă creştină, totală. Este o
problemă foarte simplă: "ori cu Dumnezeu, ori cu
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
184
dracu". Nu se poate altfel! Această poruncă a pus-o
Iisus Hristos, nu noi! Nu este altă alternativă! Ce va da
omul în schimb pentru sufletul său?
Prin 1940, toţi erau creştini. Atunci! în afară de o
minoritate care ţinea de partidul comunist. Aceştia erau
izolaţi; nu însemnau nimic. Şi chiar frontal se afirma
creştinismul în lumea studenţească, în Bucureşti aveam
o biserică a studenţilor, fostă rusească. Şi acum este
dată Universităţii. Corul era format din studenţi şi
preoţi şi era o .frumoasă activitate religioasă
studenţească. Studenţii se duceau Duminica la biserică.
Iar elevii veneau în şiruri, cu profesorii de religie sau
cu un diriginte. Totdeauna.
- Cum pot fi atraşi tinerii de astăzi la Dumnezeu şi
cum îi putem izbăvi de practicile budiste, păgâne,
orientale?
- Îi mănâncă aceste influenţe străine, dar îi
mănâncă şi rockul. Asta-i mănâncă. Sunt dezbrăcaţi,
zburdă, se strâmbă, caută scene obscene. Ţi-i scârbă,
absolut! Parcă-s îndrăciţi, când joacă. Uitaţi-vă odată,
că-i dă şi la televiziune.
- Sunteţi de acord cu televizorul în casă, care fură
atâta timp liber, alungă sfânta rugăciune şi ucide
sufleteşte atâtea suflete, mai ales tineretul?
- Este adevărat că pentru cei slabi, televizorul are un
rol diabolic, că sminteşte pe mulţi şi-i împinge la
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
185
desfrâu şi la crimă. Apoi alungă frica de Dumnezeu şi
duhul rugăciunii din inimă şi din casă. Pentru aceasta
televizorul trebuie pus sub interdicţie. Dar se pun
probleme şi frumoase de instrucţie religioasă, cum este
"Lumină din lumină" şi "Credo". Sunt bune că se
discută lucrurile astea actuale.
Păcat că preoţii nu-s antrenaţi mai mult la lucrul
acesta. Preoţii de valoare din Bucureşti. Ori sunt
obosiţi, ori sunt prea ocupaţi, cum ar fi părintele
Galeriu. El este foarte bun, crede puternic, adesea îl
vezi, că îi dau lacrimile când vorbeşte şi face un curs
foarte frumos despre Domnul nostru Iisus Hristos la
Politehnică în Capitală. De ce n-ar face câte un preot
consilier de la Bucureşti cursuri despre Iisus Hristos la
fiecare facultate? Studenţii de la Politehnică, care devin
ingineri, se duc la lecţiile Părintelui Galeriu. De ce nu
s-ar duce şi ceilalţi? Nu toţi! Dar măcar de curiozitate
s-ar duce, să vadă cine a fost Iisus Hristos şi ce cere de
la noi. Altfel, ce facem pentru acest tineret care caută
pe Hristos? Vom da socoteală de toate!
- Ce alte personalităţi aţi cunoscut la Aiud?
- Da... Radu Gyr. Era un creştin desăvârşit. A intrat
în puşcărie cu fruntea sus şi a ieşit din puşcărie cu
fruntea sus. Moral.
- Deci, n-a murit în puşcărie?
- Nu, a murit acasă, acum câţiva ani de zile. La
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
186
Bucureşti. Am fost la înmormântarea lui. Şi la
înmormântarea lui Crainic am fost. Au fost mari
festivităţi când au murit aceşti doi mari scriitori. A fost
şi Părintele Stăniloae la puşcărie, dar n-am stat în
aceeaşi celulă.
Părintele Stăniloae a intrat în închisoare în 1958 cu
Tudor Popescu, profesor de Istoria Bisericii
Universale; cu părintele Benedict Ghiuş, care era
arhimandrit la Patriarhie şi cu încă vreo doi. Ei făceau
parte dintr-un fel de microasociaţie religioasă, numită
"Rugul aprins". I-au prins şi i-au dus pe toţi la
puşcărie.
Am făcut odată o distincţie care nu-mi aparţine:
există în orice profesie buni profesionişti, dar sunt şi
oameni de vocaţie. Oamenii de vocaţie sfinţesc locul
pe care-i ocupă în societate. Profesioniştii sunt foarte
necesari, iar alţii fac simplă profesiune. Un preot din
munţii Apuseni îmi spunea: "în definitiv şi preoţia este
o meserie". Gata! Ce să-i mai răspund? Era grecocatolic!
- Spuneţi-ne ceva despre episcopul Nicolae
Popovici.
- A fost episcop la Oradea. Dar a murit repede. Nu
ştiu când a murit. Eram în puşcărie. A fost foarte demn.
N-a cedat sub nici o formă. Din tot Sinodul nostru
numai episcopul Nicolae Popovici n-a cedat. El s-a
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
187
opus la scoaterea religiei din şcoli şi a icoanelor. A
fost depus din scaunul de episcop la Oradea şi l-au dat
de canon la Mănăstirea Cheia - Prahova. După mai
mulţi ani s-a retras în familie şi a murit acolo. Era din
judeţul Braşov. Era singurul episcop care a suferit
pentru Ortodoxie şi pentru Hristos de la comunişti.
- Ce părere aveţi de Părintele Constantin Galeriu'?
- Eu ştiu că Părintele Galeriu este foarte credincios.
Crede, în mod real crede. Nu se poate pune la îndoială
sub nici o formă. Ştiu că are o catedră despre Domnul
nostru Iisus Hristos, pe care o face onorabil la
Politehnică în Bucureşti şi este foarte înconjurat de
studenţi. Un bun profesor, care cred că putea să iasă la
pensie, dar se menţine încă la facultate. Probabil că nare
cine-l înlocui deocamdată. Eu am fost prieten cu
dânsul înainte de a ajunge la Bucureşti. Era preot la
Ploieşti şi făcea foarte bună treabă în popor. Foarte
bună. Era un bun misionar local, mai ales de cartier.
A atras multă lume la creştinism, mai ales din
dezaxaţii societăţii. Foarte bun. Se ocupa şi se ocupă cu
mare atenţie de oamenii aceştia.
A doua latură era că se ocupa de tineret, înainte de a
ajunge în Bucureşti, era veşnic ocupat şi înconjurat de
tinerii din Ploieşti şi din altă parte care-i căutau şi era
bun. Am o părere foarte bună şi acum de Părintele
Galeriu, în Bucureşti este un spital şi o asociaţie mare
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
188
pe care a înfiinţat-o. Se cheamă "Christiana". Este un
spital creştin! Acolo a murit Petre Ţuţea, care era
creştin desăvârşit şi acolo-s creştini şi doctori.
Dacă ar fi zece în ţară ca Părintele Galeriu, s-ar
putea face treabă foarte bună în Biserică.
- Părinte Dumitru, dar despre Părintele Cleopa ne
puteţi spune ceva?
- Părintele Cleopa este cel mai vestit călugăr din
România. I-a dat Dumnezeu un dar puternic. Din
cioban I-a făcut un mare duhovnic şi un mare
predicator şi cunoscător al vechilor eremiţi, pe care-i
cunoaşte şi în vorbe şi în atitudine şi în faptele lor. El a
făcut mult pentru Biserică şi sub comunişti şi acum.
Par a fi nişte glume predicile lui, pe care le ţine
zilnic la oamenii care vin acolo. Dar au mers,
părinţilor, au mers la inimă şi când era în putere,
predica frumos în biserică. Spunea lucruri pe înţelesul
poporului. Nu este un intelectual, nu, Nu are cum. Este
un om simplu, un autodidact. Dar care a fost dus să
vorbească şi la Bucureşti şi a vorbit frumos şi I-a
înţeles toată lumea. Şi la Patriarhie a vorbit şi eu am
asistat la câteva predici ale lui, care au mers la inimă şi
sporeau credinţa.
Pe părintele Cleopa, la un moment dat, câteva feţe
bisericeşti s-au gândit, cu vreo câţiva teologi, să-i
propună de patriarh. Şi eu am greşit când m-au întrebat
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
189
şi le-am spus: "Nu-i bun de patriarh! Este bun, întradevăr,
din punct de vedere duhovnicesc de patriarh.
Dar acolo trebuie un om care să cunoască şi teologie şi
politică. Acolo, patriarhul reprezintă Biserica în stat.
Părintele Cleopa nu are preocupări de natură politică,
nici nu citeşte ziarul să ştie cine-i prim ministru, sau
alte treburi, cu rosturile lor; nu-i introdus în problemele
acestea. Ori când cineva este şef de instituţie, cum este
Biserica, el trebuie să cunoască acestea foarte bine, nu
bine.
Ceea ce face el, se face numai la Sihăstria sau la
orice altă mănăstire. Te porţi călugăreşte, ca Sfântul
Ioan Botezătorul, cu curea şi sandale. Asta este
uniforma călugărească. Nu?
- Pe Părintele Paisie duhovnicul, l-aţi cunoscut? Ce
impresie v-a lăsat?
- Da. M-am şi spovedit de vreo câteva ori la el.
Părintele Paisie va trebui sanctificat! Un om bun, un
mare duhovnic al secolului nostru. M-am dus odată la
Sihăstria, mi-a spus careva de acolo, poate părintele
Ioanichie, care mi-e foarte drag, ca un copil al meu, şimi
spune: "Părintele Paisie s-a mutat la Sihla".
Mă duc eu la Sihla, că nu-i departe; vreo trei km. la
deal. Eram cu paracliserul de la biserică de la mine.
Totdeauna plecam la drum cu paracliserul de la
biserică şi îmbrăcat civil. Nu aveam voie să mă duc la
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
190
mănăstiri. Eram oprit de securitate. De aceea mă
duceam civil. Şi-i găsesc pe Părintele Paisie aranjând
nişte bolovani acolo, îşi făcuse o locuinţă sus.
Este o bisericuţă de lemn şi acolo sub stânca aceea
mare este şi o chilie. Şi nu ştiu ce căuta prin bolovanii
aceia cu un călugăr. Mişca bolovanii de ici până
dincolo.
Eu am stat, m-am uitat. Sigur că am dat bună ziua,
am cerut iertare. Mă întreabă: "Ce cauţi aici la noi?'.
"Părinte Paisie, am venit să văd un om cu viaţa
îmbunătăţită, un călugăr cu viaţă îmbunătăţită". Până
seara m-am întors la Sihăstria.
Părintele Cleopa nu-i gelos pe unul care face treabă
bună ca el. Nu. Nu suferă de această mândrie. El ar fi
bucuros dacă Sihăstria, la trecerea lui din viaţă, n-ar
rămâne pustie. Părintele Cleopa este foarte bun şi
părintele Ioanichie este bun şi părintele
Paisie a fost foarte bun, dar nu şi-au făcut ucenici
mai mulţi. N-au suferit! Au avut ucenici printre ei, care
le duceau mâncare de la bucătărie, sau le curăţau
hainele. Asta era ascultarea lor. Nu s-au ocupat mai de
aproape cu creşterea duhovnicească a ucenicilor, care
ar trebui să fie tot timpul lângă dânşii. Nu!
- Da. Credeţi că-i un dar special de la Dumnezeu ca
cineva să-şi crească ucenici?
- Da! Şi sfinţia ta să-ţi creşti ucenici. Mântuitorul a
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
191
avut ucenici: 12 apostoli şi 70 de ucenici. Apoi nişte
femei mironosiţe care le spălau rufele şi le făceau de
mâncare. Era, cum am spune, un nucleu puternic în
jurul Mântuitorului.
- Dar depinde de duhovnic asta? Sau depinde de
darul Duhului Sfânt, care-i aduce în jurul duhovnicului?
- Duhul Sfânt nu lucrează chiar direct. Tot prin .
cineva lucrează! Şi prin sfinţia ta! Eu să fiu la
Mitropolie sau la mănăstire, m-aş ocupa de unul sau de
altul. Trebuie să-i controlezi, să-i verifici, să-i
mărturiseşti, şi, dacă are atracţie spre monahism, să te
ocupi de el, chiar dacă n-ar intra în monahism, dar să te
ocupi duhovniceşte de el.
- Ce înseamnă să mă ocup de el?
- Educaţia! El a auzit de canoane. Dar a văzut
vreodată cum se aplică canoanele?
Eu şi cu mata le aplicăm canonul, că ştim; dar celor
pe care îi formăm ca ucenici nu le arătăm. Parcă-i un
fel de gelozie, să ştim numai noi doi. Eu n-am ucenici.
De mine se legaseră nişte fete care se spovedeau la
mine şi voiau să devină ucenice şi sigur că le-am
refuzat. Cum să umblu eu cu nişte femei după mine?
Asta şi-a permis-o numai Mântuitorul!
Chiar dacă te păstrai oricât de curat, dar lumea
putea să născocească lucruri destul de grele. Insă
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
192
ucenici, da. Ucenicii Părintelui Cleopa, ucenicii
Părintelui Paisie sau Ioanichie!
N-am spus? Ia-ţi un ucenic, doi, să te ajute în
publicare. Ia-ţi-i cu studii teologice sau măcar cu
seminar. Dă-le voie să citească manuscrise, să ştie
gramatica bine, să pună la loc punctele şi virgulele.
În general autorii sunt foarte orgolioşi şi
ranchiunoşi. Ajung la un fel de supracredinţă că sunt
cineva, că sunt suspuşi, că sunt dotaţi şi te dispreţuiesc
pe tine şi refuză orice sfat.
- Mare pericol pentru mântuire este mândria!
- Cel mai mare. Doar cu mândria începe
dezastrul!
- Cum putem lupta cu demonul mândriei? Am
observat că, de exemplu, cu cât se luptă cineva şi se
apropie mai mult de Dumnezeu, îl luptă cel mai mult
mândria şi slava deşartă. Părerea despre tine că eşti
cineva. Cum putem lupta împotriva gândurilor astea
diabolice de mândrie şi slavă deşartă?
- Numai cu rugăciunea inimii, cu post, cu metanii,
spovedanie deasă şi îngenuncheri. Asta-i cea mai mare
ispită. Şi îngerii au căzut din mândrie, în mândrie este
prezent satana cel mare. Un om poate să aibă în spatele
lui - eu, sfinţiile voastre -, un drac sau o sută sau o mie
sau un legheon. Dar dacă vede că unui om începe a-i
plăcea de sine şi se crede mai sus decât vecinii şi se
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
193
compară cu vecinii, atunci vine satana şi-i împinge din
spate! Şarpele cel mare!
- Spuneţi-mi cum să deprindem rugăciunea inimii?
- Şi eu o fac, noaptea, când sunt singur! N-o aplici
deloc, ci o spui mereu, cu smerită cugetare. Da. Dar să
fii atent cu mintea. Să fie gura egală cu inima! Nu poţi
repeta rugăciunea aceasta dacă n-ai apartenenţa inimii.
Rugăciunea atunci este valabilă când şi sufletul tău este
o rugăciune, nu numai buzele. Abia atunci are putere la
Dumnezeu.
- Dar până atunci?
- Până atunci începi cu forma! Cu rugăciunea citită,
întotdeauna cu forma. Şi la un moment dat vine direct
Dumnezeu şi schimbă inima! Vine! Vine Dumnezeu!
Poate nu direct, dar printr-un înger. Mata ai un înger pe
umărul drept. Şi îngerul nu stă degeaba. Are un rost! El
duce bătălia cu satana şi te protejează şi te conduce.
Cazi şi-ţi pare rău că ai căzut. După aceea ai o
mângâiere, când vezi că ai putut să te ridici din cădere.
Eu simt aşa o mare bucurie! Am bruscat ieri o
bătrână, bolnavă de nervi, dar tare mi-a părut rău! Pe
urmă mi-au dat lacrimile. Şi dacă mi-au dat lacrimile,
am simţit că Dumnezeu m-a iertat. Dar am bruscat-o!
Femeia a făcut opt copii, toţi bolnavi. Şi a venit să-i fac
o rugăciune pentru fata ei, care se află la închisoare la
Iaşi. "Spune-mi, părinte, ce să fac?" Este foarte greu!
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
194
Eu totuşi, îi fac o rugăciune. Dar ea n-are conştiinţa
păcatului...
- Ce să facem cu tinerii teologi, care vor să devină
preoţi, dar au păcate opritoare de preoţie?
- Eu la aceştia le spun: "Binecuvântare pentru
casator ie „îţi dau. Dar pentru ca să fii preot, nu pot săţi
dau eu dezlegare, pentru că nu dau voie canoanele
Bisericii", îi trimit la episcopul lor să se mărturisească.
Şi cum hotărăşte el. Nu te poţi amesteca. Este de
responsabilitatea episcopului.
- Mă întreba odată cineva la spovedanie, cum poate
şti care este voia lui Dumnezeu cu el? Este vorba de un
băiat. Dacă să meargă la mănăstire sau nu. N-are
căderi, dar pentru că nu-i cunosc, mi-e foarte greu sămi
dau seama dacă are chemare j pentru căsătorie sau
pentru viaţa monahală. Cum să j procedăm în acest
caz?
- Nu-i nimic! Roagă-te mai mult lui Dumnezeu,
aşteaptă şi mai vii! Vom mai sta de vorbă şi Dumnezeu
va hotărî sau îţi va da un semn.
- Ce facem, Părinte Dumitru, că vin oamenii la noi
cu multe păcate şi nu ştim cum să-i îndreptăm?
- Adică iadul trebuie lărgit oleacă. Că stau cam
înghesuiţi oamenii acolo! Da! Eu însă sunt bucuros că
vă văd. Şi am tânjit o viaţă întreagă şi n-am fost
vrednic să intru în călugărie! Am greşit! Când am ieşit
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
195
din puşcărie am făcut cerere la Mitropolie să mă
primească în călugărie sau să-mi dea o parohie cât de
mică, sau să-mi aprobe să fiu cântăreţ la o biserică Ei
au spus: "Este de competenţa Sfântului Sinod
Aşteptaţi!". Am făcut de trei ori cerere. Mi-ai răspuns:
"Nu! Nu! Nu!" Gata! Nu m-au primit. De a nu m-au
primit? Nu ştiu. Fără motivare. Dar cred c; era bine
dacă intram în călugărie atunci! Mult mai bine!
Dumneavoastră sunteţi pe drumul cel bun. Sunteţi cu
un picior în Rai!
- Dar când aţi ieşit din închisoare?
- În august, 1964. Sunt aproape 30 de ani de atunci.
Puteam să-mi îmbunătăţesc viaţa! Aşa, am trăit aiurea!
Am trăit...
- Din 1964 aţi fost preot paroh aici în Hârlău?
- Nu, niciodată! Nici nu am slujit. Aveau ordin să
nu mă primească preoţii de aici. Fostul mitropolit,
Iustin, a primit ordin, de faţă cu mine, să nu mă
primească în Altar, că eu stricam bunele relaţii între
Biserică şi stat. M-au judecat şi m-au scos afară după
aceea, tot pe tema aceasta că-i aştept pe americani şi
stric bunele relaţii statornicite între România şi Rusia.
Astea-s motivele. Negru pe alb. Sigur.
M-au scos din motive politice şi de acolo, din
parohia Ghindăoani, unde am slujit ca preot între anii
1965-1970, m-au pensionat şi m-au trimis cu domiciliu
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
196
obligatoriu la Hârlău. Cu greu mi-au dat voie să
primesc oameni aici acasă, că un maior de securitate
stătea în permanenţă la uşă de parcă îmi făcea de pază.
Dar mulţumesc lui Dumnezeu, oamenii nu s-au uitat la
asta, treceau peste el. Şi au venit tot timpul.
- Dar când v-a luat la închisoare eraţi preot?
- Preot. Este o viaţă, părinţilor, mai deosebită a mea.
N-aş putea spune că m-au luat. N-aş putea spune. Este
o viaţă foarte încurcată, dar nădăjduiesc să o descurc.
Că m-am hirotonisit la 31 de ani, în 1940, şi am făcut
războiul ca preot militar şi am fost la garnizoana Iaşi,
cu regimentul 13 Dorobanţi şi cu Divizia am făcut
războiul din Răsărit şi am fost avansat la gradul de
maior. Acum sunt avansat la gradul de colonel plin, la
pensie.
Aşa este din punct de vedere militar. Războiul a
avut o motivaţie. Motivaţia stă în aceea că Mântuitorul
a spus: Nimeni nu dăruieşte mai multă dragoste, decât
acela care-şi sacrifică viaţa pentru aproapele. Pentru
mine, la ora aceea, bucovinenii şi basarabenii erau
"omul căzut între tâlhari", care trebuia miluit şi dus la
casa aceea de oaspeţi, la bolniţă, la spital. Şi ştiu că
fraţii de peste Prut ne-au primit cu flori, plângând. Atât
ştiu. Eram eliberatori. Şi ruşii, că am mers până la
Stalingrad, tot ca eliberatori ne-au primit. N-am avut
nici un fel de dificultăţi. Nu-i vorba de mine ca preot.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
197
Ca preot eram chemat şi-i botezam pe cei
nebotezaţi. V-am spus şi repet acum ca să ştii şi mata,
numai într-o zi am botezat vreo 300 de ruşi. Aveam
obligaţia de la episcopul armatei să scriu în condică pe
toţi cei pe care-i botezam. Era un episcop cu grad de
general, episcop al armatei, Partenie Ciopron. Mai
târziu a ajuns episcop la Roman şi acolo a şi murit.
Eram obligaţi să ţinem aceste condici, să scriem pe cei
botezaţi.
De la un timp am renunţat. Erau prea mulţi. Trebuia
să ai un secretar, care să scrie pe cine l-ai botezat. Era
absurd! Oamenii nu cereau nici un fel de acte. Erau
buni şi bucuroşi că-i botezam fără să-i ungem cu
Sfântul şi Marele Mir. Am avut Mir la început, dar mia
ajuns la 300 de oameni. Numai într-o zi. V-am dat
acest exemplu. Cred că am ajuns de am botezat peste
100000 de ruşi. Am renunţat şi la scripte. Trebuia să
stau toată noaptea să scriu acolo numele acestor
oameni. N-avea nici un rost. L-ai botezat, îl laşi în
seama lui Dumnezeu. Aşa!
Cum am ajuns la puşcărie? întâi de toate am ajuns
prizonier în Rusia în iarna lui 1942 unde am stat şase
ani de zile. M-am simţit foarte bine în prizonierat. Nici
măcar n-am strănutat. N-am avut nici o boală.
Nimic. Am lucrat la pădure, la drumuri, la căi ferate
şi la mine de cărbuni în Siberia. Ce era de lucru pe
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
198
acolo. Mai mult la pădure. Şi între unsprezece ofiţeri
români am fost trimis eu în ţară, în 1948, într-un lagăr
de la Focşani şi am stat acolo vreo două - trei luni. Pe
urmă m-au dus la închisoarea militară din Bucureşti.
Astea sunt lucruri de amănunţime, dar poate este bine
să le ştie cineva.
Acolo am stat o iarnă întreagă la închisoarea
militară, aşteptând un proces. Am venit cu condamnare
din Rusia. Şi iată pricina.
În lagăr noi eram stăpâni, iar ruşii erau numai pe
dinafară stăpâni şi la numărătoare, dar restul noi
guvernam. Acolo m-am apucat de scris pe foi de
mesteacăn un fel de istorie a Basarabiei şi Bucovinei
de Nord, care a circulat. A circulat şi în lagăre şi în
puşcărie, dar au fost destui turnători. Unul sigur m-a
reclamat la ofiţerul politic care era evreu de la
Cernăuţi, Tezlovschi.
M-a chemat şi mi-a făcut proces pe tema aceasta, că
fiind sub guvernarea lor şi acolo în lagăr, mi-am permis
să spun că Basarabia este românească şi că noi aveam
drepturi asupra ei şi n-aveau ruşii. Şi m-au trimis la o
închisoare din Moscova, Liublianka se chema, unde am
stat vreun an de zile. M-au judecat şi m-au condamnat
la moarte.
Nu m-au executat, că eu am strigat că sunt cetăţean
român şi mă supun legilor româneşti. Au stat şi s-au
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
199
gândit judecătorii şi au aprobat lucrul acesta. Mi-au
încheiat dosarul, nu m-au rejudecat, dar m-au trimis cu
dosarul în România. Când au trimis ultimii prizonieri
în ţară, între ultimii unsprezece am venit şi eu în ţară.
La Focşani era lagăr rusesc. M-au predat cu toate
actele la tribunal, la închisoarea militară din Bucureşti.
După aceea am făcut puşcărie până în 1964.
- Şi din anul 1964 până acum?
- Am stat cinci ani jumătate preot în satul
Ghindăoani, lângă Bălţăteşti. Cinci ani jumătate şi nu
m-au putut suferi, că veneau oamenii valuri, valuri, din
toate satele. Eu pe vremea aceea, când nu era voie să
faci propagandă religioasă, ţineam biserica deschisă
permanent. Şi eu, nefiind familist, stăteam tot timpul la
biserică, stăteam într-o strană. Iarna făceam foc şi
stăteam la foc şi primeam pe cine venea. Şi veneau
oamenii. Se tăcuse un fel de vad acolo. Veneau tot felul
de oameni de la munte, de prin toate satele.
Asta, sigur, nu a plăcut securităţii. M-au judecat, am
avut un proces numai între preoţi la Protopopiatul Tg.
Neamţ şi cu delegaţi din judeţele Iaşi, Neamţ şi Bacău,
câte trei delegaţi din fiecare protopopiat. Preoţii au
cerut excluderea mea din preoţie. Au vorbit 16 preoţi.
Toţi, absolut toţi. au cerut excluderea mea, pe motivul
că eu am declarat cândva că îi aştept pe americani să
elibereze România şi pentru că ţineam biserica
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
200
deschisă. Să ai creştini tot timpul la biserică, colegilor
mei li s-a părut că este absurd!
Am avut bucuria că am avut în satul acela vreo doi
preoţi pensionari foarte buni. Cam fricoşi ei, dar nu
răspundeau şi i-am avut întotdeauna la slujbă ajutoare,
că venea prea multă lume. Să zicem aşa, cum este
mâine Sfânta Vineri, aveam cel puţin 1000 de credincioşi
din sat şi străini în biserică. Ceea ce pentru
vremea aceea era un dezastru pentru comunişti şi
pentru securitate.
M-a judecat securitatea împreună cu Biserica.
Amândouă, în mod egal! Şi au cerut excluderea mea
din parohie şi am fost exclus. Nu căzut de la preoţie, ci
exclus din serviciu ca preot. Apoi un colonel din
Ministerul de Interne, a venit aici la Hârlău şi mi-a dat
voie să primesc creştini. Au spus numai câţiva, dar pe
urmă creştinii au venit năvală, întâi au venit de prin
satele de la munte. Pe urmă au văzut că intră lumea la
mine, au îndrăznit şi au venit şi cei de aproape.
Aşa am terminat în 22 decembrie, 1989. Am terminat,
că eram cu domiciliu obligatoriu aici. Iar când
plecam la mănăstire la Sihăstria, plecam civil. Fugeam
pur şi simplu de aici. Dacă plecam la Mitropolie la Iaşi
pentru slujbă, că preoţii de aici nu mă primeau, tot civil
plecam, că nu puteam altfel. Da, eram destul de urmărit
totdeauna...
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
201
- La Mitropolie vă primeau?
- Mă închinam în mijlocul bisericii. Atât! Sigur că
nu, cum să mă primească tocmai acolo unde era Iustin
mitropolit? Mitropolitul Iustin primise ordin să nu mă
primească! Eram acuzat că stric bunele relaţii dintre
Biserică şi partid. Şi aşa este! Aşa era! Aveau dreptate.
Pentru asta m-au judecat, pentru asta m-au condamnat.
Ieşise atunci o lege că nu poate să bage pe nimeni la
puşcărie, care are 60 de ani. Şi eu tocmai împlinisem
60 de ani şi nu m-au băgat la puşcărie. M-au lăsat la
domiciliu. Asta-i viaţa mea foarte pe scurt.
Ce-am făcut? Am făcut, ce poţi să faci. M-am
închinat şi eu cum am putut în puşcărie. Cineva ne
aducea din când în când şi împărtăşanie, printr-un
miliţian. Mai împărtăşeam, mai spovedeam pe câte
cineva, dar puţine persoane, că era foarte strict la Aiud
cu problemele religioase. Iar în august, 1964, am ieşit
între ultimii cinci. Am venit de la Aiud direct la Iaşi şi
ne-am dus la racla Sfintei Parascheva, la 6 dimineaţa.
Am cerut de la un părinte călugăr acatistul Sfintei
Parascheva şi l-am citit ca mulţumire, că Dumnezeu
ne-a salvat cu viaţă din puşcărie, şi ne-a dat putere şi
răbdare.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
202
DE VORBĂ CU CÂŢIVA CREDINCIOŞI
- Ce ne puteţi spune despre părintele Daniil Tudor,
stareţul schitului Rarău?
- În lume se chema Sandu Tudor. El avea o revistă a
lui, numită "Credinţa". Am scris şi eu la revista lui
când eram student. Revista lui apărea în o sută de mii
de exemplare. Era destul de mult. Avea buni
gazetari. Apoi a fost închis la Aiud. Acolo a murit în
infirmerie, prin 1961.
- Unii spun că a murit neîmpărtăşit la Aiud. L-aţi
întrebat dacă vrea să se împărtăşească şi nu a vrut să
primească?
- Da. A spus că el mai are de trăit. Chiar dacă mai ai
de trăit, ce-ţi strică Sfânta împărtăşanie? "Dar de unde
ştiu eu că-i Sfânta împărtăşanie?" - zicea el. Era Sfânta
împărtăşanie. O primeam de la un miliţian. Greu, dar
aducea. Pe miliţieni nu-i controla.
- Unde slujeaţi? Afară?
- Nu. în lagăr slujeam afară. La Aiud, numai în
celulă. Sfânta împărtăşanie o puteam da numai la cei
din celulă cu mine. Erau Sfinte uscate, ca pentru cei
bolnavi. Eu am avut un buzunar întreg cu Sfânta
împărtăşanie. Miliţianul îmi aducea Sfânta împărtăşanie
împachetată frumos. O punea la piept. I-o dădea
un preot din oraş.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
203
- Îmi pare rău că nu s-a împărtăşit, săracul.
- Nu, nu s-a împărtăşit, a plecat aşa. Dar Dumnezeu
are milă de fiecare.
însă în domeniul religios, cu poeziile sale era în
fruntea celor care au producţie literară cu caracter
creştin. El a compus şi un frumos acatist al rugului
aprins. Fără discuţie erau bune. în tot ce a scris, a atins
probleme religioase creştine, dar a spus că nu I-a
răsplătit Biserica. Acum ce să facem? Nu ne răsplăteşte
Biserica, dar să ne învrednicim să ne răsplătească
Dumnezeu. Uneori spunea că este bun de episcop. Eu
dădeam din cap!
- Teologia aţi făcut-o numai la Bucureşti?
- Da. Am făcut-o la Bucureşti, secţia istorică. Exista
o secţie istorică unde era profesor Iorga. El venea la
Hârlău la o rudă de-a lui care era preot. Mai mult am
învăţat când venea aici, decât la şcoală. Am învăţat şi
la şcoală, dar aici mai cu temei. El era foarte tacticos,
îmi zicea: "Măi, Mitică, uite cum stătea problema
aceasta în Evul Mediu; uite ce înseamnă bătălia de la
Rovine sau de la Călugăreni". îmi spunea esenţialul,
pentru că restul ştiam eu de la examene, încât am
câştigat foarte mult venind în contact cu dânsul.
- Era şi credincios?
- Era. Nu era desfrânat. Era ortodox curat, avea
cinci copii buni, soţia o ardeleancă bună. Nu poate fi
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
204
acuzat de nici un păcat, părinţilor. Ţinea la Biserică şi
la neamul românesc!
- Cum putem dobândi mântuirea sufletului?
- Sunt două condiţii să ajungi în Rai: ori te faci
prost pentru Hristos, ori eşti înţelept. Nu prost în sensul
prostiei, ci al nevinovăţiei.
- Aşa deci: ori prost şi duhovnicesc, ori înţelept şi
sfânt.
- Eu scriu amintirile tuturor din prizonierat, pentru
că îi reprezint pe toţi; nu sunt numai eu. Eu vorbesc la
persoana întâi, dar vorbesc în numele a 10000 de
oameni care erau în lagăr. Cartea mea, care va apărea
în curând, reprezintă acea unitate de prăpădiţi.
Eu m-am simţit bine şi în Rusia şi în puşcăriile
româneşti. Am plutit, mă simţeam mai sus cu o palmă
de la pământ. Odată ne-au bătut în grup în celulă la
Jilava cu parii. Pe mine nu m-a durut deloc. Era
organizată bătaia. M-am învineţit şi eu ca ceilalţi, dar
nu m-a durut. Eu i-am pansat pe ceilalţi.
- V-a mângâiat Dumnezeu, părinte Dumitre!
- Părinţilor, adesea am simţit o palmă pe umărul
meu!
- Mâna lui Dumnezeu.
- Şi la Timişoara am simţit. Eu nu zic că este mâna
lui Dumnezeu; dar am şi eu un înger, cum ai şi sfinţia
ta şi părintele şi toţi cei botezaţi.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
205
- Acesta-i mare lucru, părinte, în marea suferinţă să
simţi mâna lui Dumnezeu cu tine. Să nu te simţi
părăsit.
- Am simţit-o, părinte, tot timpul.
în lagărul din Rusia, de la Oranki, eu am făcut,
părinţilor, al optulea "sinod ecumenic", cu catolicii şi
cu protestanţii. O vară întreagă a ţinut.
- Eraţi mulţi?
- Noi ortodocşii eram 25 de preoţi; catolicii 1200 de
preoţi, iar protestanţii 1000-1200. Te copleşeau.
Protestanţii erau de origine germană şi suedeză. Eu
eram purtător de cuvânt al ortodocşilor. Catolicii nu se
întâlneau cu protestanţii şi nu au vrut să ia parte la
"sinod". Mă interesa problema unirii creştinilor şi mai
ales unirea bisericilor.
Noi i-am reprezentat pe catolici la "sinod" şi luam
partea catolicilor. Catolicii nu admiteau discuţii după
ortodocşi. "Cu protestanţii este exclusă discuţia". Noi
stăteam de vorbă cu oricine, că doar nu obligi Biserica
ta; tu nu eşti reprezentantul Bisericii, decât că eşti preot
ortodox.
Nimeni nu-şi calcă învăţătura sa. Să ne cunoaştem.
Fiecare rămâne la confesiunea lui. Când am ajuns să
începem discuţiile - era vară, frumos - a venit Dr.
Ludwig şi a spus:
- Nu ne putem aduna cu dânşii.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
206
- Dar ce aveţi?
- Este un ordin să nu avem contact cu protestanţii.
- Şi ce să facem?
- Trebuie să cerem aprobare de la "Sfântul Părinte"!
- Cum să ceri, domnule, aprobare de aici din lagăr?
Discutăm doar noi cu voi. Pe urmă discutaţi voi cu ei,
că voi aveţi dreptul.
- Nu avem nici un drept.
- Dar nu văd cine vă interzice vouă aici în lagăr! O
mie de pastori protestanţi când îi pot eu aduna la Iaşi
sau Bucureşti? Dumnezeu ne-a pus aici faţă în faţă, pe
atâţia reprezentanţi ai confesiunilor creştine, cu scopul
de a ne cunoaşte. Şi dacă ne vom cunoaşte mai bine, sar
putea ca gândul cel bun al unirii noastre să nu mai
sperie pe nimeni. Această discuţie se află mai pe larg în
cartea numită Oranki, care o să apară cât de curând.
Se vorbea mult atunci prin gazetele ruseşti despre
apariţia unei internaţionale creştine, -un fel de
apropiere între toţi creştinii de diferite confesiuni. Şi
ruşii ne-au urmărit să vadă la ce rezultat am ajuns. Pe
urmă ne-au împrăştiat pe toţi prin lagăr, aproape de
3000 de preoţi. Când ne-au izolat, ne-au izolat ca să
scape de influenţa noastră. Şi în puşcărie la Aiud au
greşit, pentru că ne-au pus pe profesiuni. Era o secţie
unde erau numai preoţi. Pe urmă au văzut că aşa nu
este bine, pentru că noi discutam, răcneam unul la altul,
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
207
eram amestecaţi, de toate nuanţele până la baptişti,
iehovişti şi cu aceştia trebuia să duci o luptă foarte
susţinută că erau obraznici.
Când au văzut că discuţiile sunt în toi, ne-au
împrăştiat printre ceilalţi. Câştigau ceilalţi că eram
printre ei şi îi spovedeam. De împărtăşit nu puteam să-i
împărtăşim, dar de spovedit îi spovedeam. Era frumos
când ne-au pus pe categorii de câte zece în celulă. Nu
ne scotea nici la lucru, nici la aer. Şi atunci făceam
conferinţe.
- Vă lăsau să vorbiţi?
- Da, numai să nu răcneşti. Mai cântai, pe urmă te
opreau. Vorbeam din celulă în celulă prin alfabetul
Morse. Eu aveam bune legături cu miliţianul de la
Aiud, care până şi ziarul mi-l aducea. Acela nu a bătut
niciodată pe nimeni. Era om de omenie. Fusese dascăl
la o biserică. Aceluia îi păstrez o foarte bună amintire,
era foarte corect, în general miliţienii de puşcărie sunt
fiare, sunt aleşi anume. L-am întrebat: "De ce ai părăsit
slujba de dascăl?" "Aceştia mă plătesc mai bine!" Dar
nu a dat nici o palmă, nici nu a suduit.
- Au fost mai severi gardienii de la Oranki?
- Nu, ei erau afară de lagăr. Administraţia interioară
a lagărului o deţineau cei care erau mai mulţi în lagăr.
- Cine erau majoritari la Oranki?
- La Oranki noi românii am fost majoritari. Şi noi
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
208
am avut tot timpul conducerea lagărului. Românii se
purtau frumos cu toată lumea, au fost numai români
buni. Ruşii de la lagăr nu erau răi.
- Paza lagărului cum se făcea?
- Ca pază erau câteva rânduri de sârmă cu curent
electric. Eu cu un învăţător de la Râmnicu Sărat am
încercat să fugim. Am mers până la Volga, dar muream
de foame! Cum să vii tocmai din Ural până la Hârlău?
Am făcut şi isprava aceasta, într-o zi ne-au găsit.
Dormeam sub o căpiţă. Nu ne-au bătut, ne-au dus
înapoi la lagăr şi ne-au dat o lună de zile carceră.
Dădeau o dată pe zi mâncare, un ceai cu sare în el!
- Ceai cu sare?
- Nu era rău, fraţilor! Eu parcă mă jenez să vă spun,
nu-i de crezut.
- Dar totuşi mureau mulţi.
- Mureau, dar nu din cauza lipsei de hrană. Mureau
din cauza frigului, a păduchilor, a tifosului. Din cauza
inaniţiei au murit cei mai mulţi dintre străini. Dintre
ofiţeri au murit cam 60 %, din trupă, 90 %. Din
spanioli, dintr-o divizie au rămas 17! Dintr-o divizie de
italieni au rămas 170. Noi am fost cei mai rezistenţi,
pentru că noi, de la sublocotenenţi până la generali,
eram feciori de ţărani, învăţaţi cu gerul. Acasă mănânci
mămăligă cu ceapă. Noi am supravieţuit foarte frumos,
dar datorită şi credinţei în Dumnezeu. Toţi eram
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
209
ortodocşi.
Am ajuns să facem slujbă foarte frumoasă, vara, pe
un platou. Acolo am aranjat un fel de altar, înalt de l -
1,5 metri şi acolo făceam Liturghia.
- Şi vă lăsau ruşii?
- La început nu făceam slujbă, decât cu pază la uşa
bordeiului. La început nu era Liturghie, era un fel de
bolmojeală. Aghiasmă o ştiam pe de rost. Aceasta era
salvarea noastră: rugăciunea şi nădejdea în Dumnezeu.
La început ne cereau să le dăm predicile pe care le vom
ţine în scris. Noi, nimic! Până la urmă răcneam pe
platoul acela. Erau mii de oameni, care ascultau,
veneau şi nemţii toţi. Veneau toţi catolicii, toţi
protestanţii, plângeau că nu au văzut o Liturghie aşa de
frumoasă, ca la ortodocşi. Un profesor din Bucureşti a
făcut un cor bărbătesc de răsunau pădurile!
- Dar vin de unde aveaţi, Prea Cucernice? N-ai vin,
ce să faci?
- La început nu făceam liturghie. Mai târziu am
ajuns la un fel de tocmeală, într-un lagăr am întâlnit un
evreu de la Hârlău, fusesem colegi în şcoala primară.
Era securist la Oranki, dar s-a purtat frumos cu toată
lumea. M-au chemat acolo şi eu le-am spus:
"Domnilor, ducem lipsă de cutare". Ne-a mai
îmbunătăţit el, dar nu avea mare putere. I-am zis: Noi
am face Liturghie Duminica, dar nu avem vin. "Vă
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
210
aduc eu". Ne aducea în fiecare săptămână câte un litru
de vin de Tokay. Vin unguresc.
- Important este faptul că evreul aducea vin pentru
Liturghie la ortodocşi.
- A dat ordin la brutărie să ne facă prescuri, şi i-am
arătat cum să le facă. Ne-a dat voie la atelier şi ne-am
făcut potir, disc şi copie, din tablă şi lemn, ca în epoca
primară a catacombelor!
Sunt foarte interesante. Ştii ce mă gândeam eu,
atunci când le făceam, la atelier? Sfântul Ioan Gură de
Aur a spus: că a fost o vreme când vasele Bisericii erau
de lemn şi sufletele slujitorilor erau de argint. Acum
vasele Bisericii sunt de aur, iar sufletele noastre sunt de
lut!
Le-am adus în ţară în 1948, când m-am întors din
Rusia.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
211
LA SPOVEDANIE
- Părinte Dumitre, noi suntem o generaţie de mijloc,
60-65 de ani. Daţi-ne un sfat duhovnicesc. Ce să
facem? Iată, Părintele Cleopa se grăbeşte sa ne lase şi
toţi bătrânii noştri mari pleacă la Domnul, iar noi
rămânem lipsiţi de părinţi.
- Nu! Ai avut o mare fericire că ai trăit odată cu
Părintele Cleopa. A fost şi este un timp în care cel mai
îmbunătăţit în viaţa spirituală este Părintele Cleopa.
Părintele Paisie era mai modest, mai duhovnic.
Spovedea, împărtăşea, dădea sfaturi. Şi eu m-am
spovedit de doua ori la dânsul. Nici n-a ştiut că sunt
preot.
- Dormeaţi la arhondaricul Mănăstirii Sihastri i cu
paracliserul. Noi ne întrebam, oare nu este preot?
- Nu puteam să vin îmbrăcat. Securitatea nu-mi
dădea voie! O noapte întreagă am discutat eu Părintele
Cleopa, până la 10, a doua zi. Era de serviciu la
biserică şi nu s-a putut duce. Pe la ora 10, după ce s-a
terminat slujba, ne-am dus şi noi şi ne-am închinat. Dar
nu a ştiut cu cine a stat de vorbă.
- Nu v-a ghicit. Duhul lui nu v-a descoperit!
- Deloc.
- Nici nu i-aţi pus vreo problemă de preoţie, ca el să
vă cunoască?
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
212
- I-am spus numele şi a început să mă spovedească.
Şi nu a terminat să mă spovedească, decât a doua zi la
10, că şi uitase că sunt venit la spovedanie. A luat
patrafirul, s-a aşezat pe scaun şi eu m-am aşezat pe
patul lui şi am stat de vorbă.
- Discutaţi probleme duhovniceşti.
- Avea nişte ucenici care s-au culcat. Noi ne-am
văzut de treburi. Nu puteam termina discuţiile, aşa de
antrenante erau. Nici nu am căscat, deşi n-am dormit o
noapte întreagă. Aşa ne-a păzit Dumnezeu. Apoi am
mers împreună în biserică, după ce s-a terminat slujba.
- Cu Părintele Cleopa?
- Cu Părintele Cleopa. Ne-am închinat frumos, am
intrat şi în Altar. Ce să-i mai spun? Am sărutat Sfânta
Masă, ca orice preot.
- El nu a observat?
- Nu.
- Da. Părintele Cleopa nu-i atent la acestea.
- Pe urmă, când a aflat că sunt preot, s-a plâns la
Părintele Benedict Ghiuş că nu m-a cunoscut. Dacă
Dumnezeu a vrut să păstreze o taină ca aceasta...
- O taină a fost.
- Întrebaţi-l, că doar trăieşte şi acum. Nu m-a
cunoscut. Eu ştiam la cine mă duc! Eu ştiam. Şi i-am
pus nişte probleme destul de grave, pe care le
întâlneam eu în duhovnicia mea, la parohia
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
213
Ghindăoani - Neamţ, unde eram paroh...
- Ce vreau să vă întreb? Este vorba de bătrânii
noştri; de Părintele Paisie care a fost mare, el ne-a
crescut pe noi.
- Aş vrea să te gândeşti la sfinţirea lui.
- ...şi la Părintele Cleopa care se pregăteşte mereu
de plecare. Cum să umplem noi acest mare gol
duhovnicesc care va rămâne după plecarea acestor mari
părinţi?
- Niciodată nu se poate umple un gol ca al
Părinţilor.
- Aceştia doi nu au egal în toată ţara. Eu îţi dau un
exemplu. Pe Iorga nu-i poate înlocui nimeni! Pe
Părintele Stăniloae nu-i poate înlocui nimeni! Sunt
fenomene care apar la o sută de ani.
- Aşa este.
- Dau tot ce este mai bun din ei. Şi noi suntem
moştenitorii comorilor lăsate de ei.
- Aşa şi Părintele Cleopa, la noi.
- Eu am plâns, aici în pat, când a murit Părintele
Paisie. Acesta a fost un sfânt.
- El era mai înalt duhovniceşte decât Părintele
Cleopa. Avea lucrare interioară, vorbea puţin şi era
harismatic. Veneau oamenii de departe şi le spunea:
"Ce necaz ai avut pe drum?" Simţea oamenii cu duhul!
Sau la spovedanie, când cineva uita un păcat, Părintele
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
214
Paisie îi zicea: "Dar vezi că mai ai un păcat de spus!".
Şi după aceea spunea omul: "Da, părinte, am mai făcut
cutare". Cunoştea cu duhul viaţa omului.
- Avea şi răbdarea să-i cureţe de păcate.
- Extraordinară răbdare. Toţi botoşănenii care
veneau din zona aceea îl căutau. Această zonă a
Moldovei a dat oameni mari. Istorici, poeţi, muzicieni,
ierarhi, monahi, mame, pictori...
- Părinte, noi nu avem pe aici secte. Sunt numai
creştini ortodocşi. Creştini blânzi, buni. Şi preoţii sunt
buni, şi tinerii şi cei în vârstă. Au vocaţie de preoţi. Şi
poporul. Părinte, iertaţi-ne, dar este bun poporul!
- Da. Poporul este blând, afară de unele excepţii.
- Sunt moşteni de-ai lui Ştefan cel Mare. Tatăl meu
a păstrat actele de răzeşie, scrise pe pergament. Le-am
predat la Academia Română în păstrare.
- De la Ştefan cel Mare?
- De la Ştefan cel Mare. Da. Păi, cum altfel? Ştefan
cel Mare, pe care-i făcea răzeşi, le dădea un document
la mână, scris pe piele de viţel sau de oaie.
Tata l-a păstrat pe ultimul. Eu l-am depus la
Academie, că eu sunt ultimul din familia noastră.
- Şi este la Academie?
- La Academie. L-am predat cu acte în regulă.
- Eu nu am văzut cum arată un asemenea act.
- Este şi tradus. Acolo sunt mii de documente, de la
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
215
toţi voievozii Moldovei şi Munteniei. Sunt mii, părinte.
Sunt săli întregi cu asemenea documente.
- Un mic Bizanţ a fost aici, părinte! Moldova şi
Muntenia. Un fel de copie a marelui Bizanţ.
- Iorga a scris o carte: "Bizanţ după Bizanţ". Dacă o
scria numai pe aceasta şi rămânea în istorie. Noi am
moştenit Bizanţul...
CUVÂNT AL PĂRINTELUI DUMITRU,
CĂTRE PĂRINŢII DIN MĂNĂSTIREA
SIHĂSTRIA*
* Trimis la sfârşitul anului 1993
Părinte Cleopa şi Părinte Ioanichie, vă sărut mâna la
amândoi. Mâinile drepte. Mi-aţi fost totdeauna foarte
dragi şi foarte apropiaţi pentru că ştiţi ce vreţi de la
Dumnezeu. Să mă ierte Părintele Cleopa, aşa a fost în
conştiinţa mea, de când l-am văzut şi până astăzi când
fac această declaraţie, că este cel mai curat călugăr la
ora actuală din Ortodoxia românească. Poate pe la
Sfântul Munte să se găsească oameni superiori
călugărilor noştri. Iar Părintele Ioanichie, el încă II
caută pe Dumnezeu. Este supraocupat cu cărţi. Scrie!
Are darul de a scrie şi de a răspândi cuvântul lui
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
216
Dumnezeu, mai ales în partea practică a creştinismului
nostru. Să-i ajute Dumnezeu să-şi facă ucenici!
Dacă Părintele Cleopa şi Părintele Ioanichie n lasă
ucenici în urma lor, pustia se instalează l Sihăstria, şi-i
păcat! Atâta duh: Paisie, Cleopa Ioanichie şi a mai fost
stareţul lor, Părintele Ioanichi Moroi. Părintele
Ioanichie îi poartă numele.
Acolo a fost un duh bun încă de la înfiinţare; acestui
schit care a devenit mănăstire acum. Aş fi vru să mor
acolo, dar cred că Dumnezeu a hotărât să mor aici. Nus
supărat. Noi rămânem cu trup, Părintele Cleopa şi
Părintele Ioanichie, aici, până când... d trupul se dă firii
de Dumnezeu zidite. Până când? Poate o mie de ani,
poate mai puţin. Ne prefacem Răsar flori din noi; răsar
copaci, urzici şi spini!
Dacă sufletul nostru este bun la Dumnezeu, răsare
la căpătâiul nostru un prun sau un măr, sau un pom
roditor; dacă nu, urzici şi spini. Peste 1000 de ani
nimeni nu va şti de Cleopa şi de Ioanichie. Veţi fi în
Rai! Să vă uitaţi de acolo, fără binoclu, la călugării de
la Sihăstria; viitorii călugări. Să veniţi şi cu ajutorul lui
Dumnezeu să-i îndrumaţi. Este singura noastră obşte
călugărească care a găsit drumul direct la mântuire!
Poate. Poate să fie şi călugării de la Frăsinei! Poate
acolo să fie şi mai sporiţi, pentru că nu pătrund femei
în mănăstire...
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
217
Părinte Cleopa şi Părinte Ioanichie, să faceţi
călugări; dar mai târziu, pe la 30 de ani. Să treacă întâi
prin foc. îl iei de pe băncile şcolii şi-i faci preot la 18
ani? Sunt preoţi chiar aici; sunt foarte tineri, care nu
ştiu şi nici n-au auzit de canoane. Trebuie crescuţi ani
de zile la umbra unui duhovnic, şi încă un duhovnic
bun, care să fie bun, perfect şi cu cunoştinţe depline.
Sunt unii copii; sunt tineri. Nu ştiu că au intrat cu
un picior în Rai! Nu ştiu. Nici nu ştiu ce-i acela Rai!
Nu! N-au cum să ştie. Să li se spună! Copiii să se ducă
acasă câte 3-4 ani de zile, şi dacă vor avea chemare de
la Dumnezeu, atunci să vină. Nu-i obligatoriu să fie
multă lume în mănăstire. Iar mânăstirile să rămână, ca
totdeauna, locul în care mergem noi ceilalţi să ne
împărtăşim.
Vă sărut mâna, Părinte Cleopa şi Părinte Ioanichie,
şi când o să mor, o să mă duc la Dumnezeu şi am să
spun că faceţi treabă bună şi vă aştept în Rai! Dacă
suferinţele noastre pe pământ vor trage 51% în
cumpăna lui Dumnezeu şi păcatele noastre vor fi numai
49%, atunci intrăm în Rai! Adică Bunul Dumnezeu
apasă pe cumpăna aceea a faptelor bune şi rele, apasă
cu un deget şi zice: "Hai să fie! Intră în bunătatea
Mea!".
Asta o spun şi pentru mata, Părinte Cleopa şi
Părinte Ioanichie, care îmi sunteţi şi dragi şi superiori
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
218
ca formaţie şi ca duh. Nu putem intra la Dumnezeu,
decât cu dragoste! Aşa se spune în Sfânta Carte. Cu
bunătate, zic eu. Numai cu asta. Trebuie să fii bun nu
numai cu cel care îţi dă mâncare şi haine. Să fii bun cu
cel necăjit!
Eu am trimis la mănăstire la Sihăstria zilele astea
trei oameni bolnavi de epilepsie, foarte grav bolnavi,
foarte grav, toţi trei. Doi fraţi şi un om, tot din sat, de la
Şipote. Au să vină acolo. Să-i primiţi. Părinte Cleopa,
ştiu că nu faceţi slujbă, dar măcar să-i binecuvântaţi pe
creştet. Iar Părintele Ioanichie să-i primească la Sfântul
Maslu.
Eu vă sărut mâna şi vă mulţumesc şi vă zic: Să trăiţi
încă pe pământ pentru că sunteţi necesari. Amin.
RĂSPUNSUL PĂRINTELUI CLEOPA CĂTRE
PĂRINTELE DUMITRU
Iubite Părinte Dumitru, vă mulţumim în numele lui
Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, pentru cuvântul
duhovnicesc ce ni l-aţi trimis acum, la început de an
nou. începutul unui nou an de viaţă însemnează, pentru
noi toţi, şi începutul unei vieţi noi în Hristos. Rugaţi-vă
pentru noi, iubite Părinte Dumitru, să ne dea
Dumnezeu, în restul vieţii, mai multă râvnă pentru
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
219
rugăciune, pentru Biserică şi lacrimi de pocăinţă, ca să
ne putem mântui.
Rugaţi-vă pentru noi să fim umbriţi de Harul
Sfântului Duh, în această viaţă trecătoare, ca să putem
mângâia şi noi pe cei care vin pentru sfat şi rugăciune,
cu mângâierea pe care o primim de la Dumnezeu.
Rugaţi-vă pentru ţara noastră, România, să fie
ocrotită, prin mâna lui Dumnezeu, de toate primejdiile
şi ispitele ce ne împresoară din toate părţile.
Rugaţi-vă lui Dumnezeu şi Maicii Domnului pentru
preoţi şi ierarhi, pentru credincioşi şi mănăstiri, ca să
putem face voia Lui şi să dobândim mântuirea
sufletelor noastre, care sunt mai scumpe decât toată
lumea.
Rugaţi-vă pentru Biserica Ortodoxă să iasă biruitoare
din lupta aceasta cumplită cu satana, cu sectele,
cu ateismul şi să putem creşte fii duhovniceşti vrednici
pentru Biserica lui Hristos.
Vă ştiu de atâţia ani. V-am fost cu nevrednicie un
timp duhovnic şi vă preţuim mult pentru bărbăţia,
statornicia şi credinţa cu care va întărit Dumnezeu, ca
să ieşiţi biruitor din atâtea necazuri, bătăi şi închisori,
câte aţi suferit pentru Hristos. Că zice Domnul: Cel ce
va răbda până în sfârşit, acela se va mântui.
Sfinţia Voastră aţi împlinit cu prisosinţă acest
cuvânt al lui Hristos. De aceea puteţi zice, ca şi Sfântul
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
220
Ioan Gură de Aur: Slavă lui Dumnezeu pentru toate!
Mâine şi eu şi sfinţia voastră şi toţi oamenii vom
pleca din trup şi vom sta la judecată înaintea Dreptului
Judecător, Iisus Hristos.
Să ne rugăm unii pentru alţii ca să dobândim
împreună mila lui Dumnezeu, şi în această viaţă şi în
cea viitoare.
Şi dacă nu ne vom mai vedea aici în trup, pentru că
amândoi suntem bolnavi şi bătrâni, nădăjduim în Rai să
ne învrednicim a fi, ca împreună cu toţi sfinţii şi drepţii
să-L slăvim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt. Amin.
Iertaţi-mă, iubite părinte Dumitre, pe mine
păcătosul.
Arhimandrit Cleopa Ilie
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
221
CRUCEA DE LA ORANKI
Mănăstirea Oranki din Rusia a fost înfiinţată în
secolul al XVIII-lea, pe un afluent al Volgăi, fiind
destinată nobililor ruşi. A fost în funcţiune până la
revoluţia din 1918, când a fost închisă de atei şi
prefăcută în puşcărie.
În biserica propriu-zisă pereţii au fost daţi cu var şi
astfel sfinţii au dispărut sub var. A devenit puşcărie
pentru femei. Apoi lagăr de prizonieri de război, din
anul 1942; iar la ora actuală este din nou puşcărie
pentru femei. De pe cele cinci turle crucile au fost
aruncate la pământ, crescând în locul lor cinci plopi.
Două cruci lucrate în rădăcină de măr sălbatic le-am
adus eu în ţară - una am donat-o Mănăstirii Sihăstria,
iar a doua va sta pe pieptul meu, la moartea mea.
Chipul acestei cruci se poate reproduce de un
sculptor în lemn.
Sperăm ca Bunul Dumnezeu să-i ajute pe credincioşii
ruşi să refacă aici şi-n alte mănăstiri toată viaţa
monahală, care a strălucit în Rusia până în 1918, şi
lume de pe lume să vină la Oranki şi să se închine,
transfiguraţi, în faţa icoanei învierii Domnului nostru
Iisus Hristos de deasupra catapetezmei bisericii de
vară.
Această icoană este tot ce-a putut da spiritul rusesc
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
222
iconografiei pravoslavnice. Acolo Hristos n-a fost lovit
cu suliţa în inimă, ci i s-a tras un glonţ de plumb drept
în frunte, care se găseşte şi acum înfipt adânc. Şi-i bine
aşa, să rămână icoana lui Iisus Cel împuşcat şi ucis a
doua oară la Oranki, ca o mărturie vie a însălbăticirii
omului, pentru toţi cei care vor trăi în veacurile
viitoare.
Noi toţi, prizonierii ofiţeri români, ne-am închinat
suspinând înaintea icoanei învierii Domnului din
Sfânta Mănăstire Oranki. De câte ori vedeam icoana,
ne creştea sufletul şi ne lumina mintea. Totdeauna
eram ca în faţa unei minuni unice.
Eu am adus în ţară o copie după această icoană, în
timp ce eu eram la puşcărie nu ştiu cine şi-a însuşit-o
prin furt. Era icoana învierii lui Iisus Hristos
transfigurat, împuşcat în frunte, dar măreţ în zborul Lui
de întoarcere la Tatăl Ceresc.
Pierderea acestei icoane a însemnat mari amărăciuni
pentru mine, care am adus-o în ţară, şi jale adâncă
pentru cei care au cunoscut acolo această unică şi
splendidă şi cu totul originală icoană a învierii.
Nicăieri prin lume nu s-a putut realiza o mai desăvârşită
transfigurare în lumină a lui Iisus Hristos.
Pierderea acestei icoane nu poate fi compensată şi
făcută cunoscută de noi, pentru cei care vor citi
rândurile de mai sus.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
223
Nicăieri pe lume nu-i Iisus mai Iisus transfigurat,
ca-n icoana învierii de la Oranki.
în faţa acestei icoane au îngenuncheat toţi ţarii
Rusiei, începând cu Petru cel Mare; iar dintre români,
cel mare învăţat al timpurilor, Dimitrie Cantemir,
voievod, a îngenuncheat aici în faţa icoanei cu toată
familia sa şi cu toţi boierii şi ostaşii care l-au urmat pe
voievod în surghiunul rusesc.
Tot aici a trăit în incinta mănăstirii, într-o clădire
hexagonală supraetajată Măria Canternirovna - fiica
voievodului moldovean -, numită în cronicile ruseşti
"Măria Cantemirovna, împărăteasa neîncoronată a
tuturor ruşilor".
Tot aici îşi îndrepta paşii de pocăinţă marele scriitor
Lev Tolstoi, care într-o noapte de iarnă grea a murit
bătrân şi umilit într-o gară periferică în apropiere de
"Iasnaia Poliana".
De cele mai multe ori ţarii Rusiei veneau la Paşti să
sărbătorească Sfânta înviere la Oranki. Şi acum există
casa, destul de modestă, în care locuiau aici ţarii, în
faţa căreia se afla un izvor şi o fântână, "izbuc", din
care adesea am băut şi eu apă.
Era obiceiul să îngenunchez! în faţa fântânii şi, dacă
erai bun la Dumnezeu, apa se ridica din fundul
pământului, gâlgâind şuvoi până la gura ta. Dacă erai
om păcătos, izvorul rămânea în fundul pământului mut
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
224
şi surd.
Eu dau mărturie şi acum la bătrâneţe, pentru această
realitate. Aici la acest izbuc am făcut slujbă pentru
ploaie împreună cu un preot bătrân rus fără un ochi şi
fără o mână. Erau de faţă zeci de mii de ruşi
pravoslavnici.
De îndată ce am terminat rugăciunea, s-a pornit
imediat ploaie. Acest fenomen s-a petrecut tot atunci
când seceta a cuprins toată Rusia, de la Volga până la
Prut şi toată România până la Olt, în vara anului 1946.
Tot acolo, într-o văiugă din dosul Altarului am aflat
trupul neputrezit al unui mitropolit rus împuşcat în
frunte, pentru că n-a mers în pas cu ateismul. Căci dacă
în România se cunosc numele a circa 20 de preoţi
ortodocşi împuşcaţi, în spatele altarului de la Oranki,
într-o vale, grămădiţi unul peste altul, stau scheletele a
11000 de preoţi şi călugări care au răspuns NU la
chemarea guvernului ateu.
Toţi aceşti călugări sfinţi, ucişi pentru credinţa în
Hristos, sunt o parte din martirii pe care i-a dat Biserica
Rusă în acest secol zbuciumat...
Subsemnatul acestor rânduri dau mărturie despre
cele afirmate mai sus că aşa stau lucrurile la noi. Şi
acum la sfârşitul vieţii mele pământeşti dau mărturie
scrisă pentru cele afirmate mai sus şi semnez pentru
adeverire cu propria-mi mână.
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
225
Căci Bunul Dumnezeu m-a ajutat să intru în
puşcărie şi să ies din puşcărie cu fruntea sus şi
iluminat. Amin!
Preot Dimitrie Bejan — Hârlău
Preot Dimitrie Bejan, Bucuriile suferintei I
226
Bucuriile suferintei
Evocari din trecut I
de
Preot Dimitrie Bejan
***************************************
FOLOSITI TEXTUL DOAR DACA AVETI CERTITU-DINEA CA ESTE
CONFORM CU ORIGINALUL ROMANESC APARUT LA EDITURA
CARTEA MOLDOVEI, CHISINAU, 1995. PENTRU ACEASTA
PROCURATIVA LUCRAREA DOAR DE LA PERSOANE DE INCREDERE
CARE AU VERIFICAT INTEGRITATEA TEXTULUI, SAU
DESCARCATI-O DE PE SITEUL
http://www.angelfire.com/blues2/carti/
Rugati-va pentru cei ce au trudit la realizarea
acestei versiuni digitale.
**************
APOLOGETICUM
2003
**************

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu