Acatistier, Colectie de Acatiste si Paraclise. pdf.https://drive.google.com/file/d/1uR00M98eAzZgjDirPCrxEDh2b8i-IMfR/view?usp=sharing  

4 comentarii:

 1. SE POATE DESCARCA ACEASTA CARTE DE AICI, DA-TI CLICK PE IMAGINE,
  SA VA FIE DE FOLOS...

  RăspundețiȘtergere
 2. CUPRINSUL acestui continut

  - Rugăciunile începatoare pentru orice acatist: 2
  -ACATISTUL DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS 5
  -ACATISTUL BUNEIVESTIRI A PREASFINTEI NĂSCĂTOARE
  DE DUMNEZEU ŞI PURUREA FECIOAREI MARIA 14
  - ACATISTUL MAICII DOMNULUI PANTANASSA
  VINDECĂTOAREA DE CANCER 21
  - ACATIST CĂTRE CUVIOASA NOASTRĂ MAICĂ XENIA DIN
  SANKT PETERSBURG CEA NEBUNĂ PENTRU HRISTOS 28
  -ACATISTUL CUVIOASEI MAICII NOASTRE PARASCHEVA 34
  - ACATISTUL SFINłILOR PĂRINłI IOACHIM ŞI ANA 42
  - Acatistul SfinŃilor Mucenici BRÂNCOVENI Constantin Vodă cu cei
  patru fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi cu sfetnicul Ianache 48
  -Acatistul SfinŃilor Mucenici de la NiculiŃel: Zotic, Atal, Kamasie şi Filip 56
  -ACATISTUL SFÂNTULUI ARHANGHEL RAFAIL 63
  - ACATISTUL SFINłILOR TREI IERARHI VASILE, GRIGORIE ŞI IOAN 40
  - ACATISTUL SFINTILOR MUCENICI ADRIAN Şl NATALIA 79
  - ACATISTUL SFINTEI TREIMI 85
  - ACATISTUL SFINTEI MUCENIłE FILOFTEEA 95
  - ACATISTUL SFÂNTULUI MUCENIC TRIFON 101
  - ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH IGNATIE BRIANCEANINOV 110
  - ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH SPIRIDON 116
  - ACATISTUL CUVIOSULUI DANIIL SIHASTRUL 124
  - ACATISTUL SFÂNTULUI APOSTOL Şl EVANGHELIST IOAN 131
  - ACATISTUL SFÂNTULUI ALEXIE 138
  - ACATISTUL SFINTEI CUVIOAE MUCENIłE TOMAIDA 144
  - ACATISTUL PREASFÂNTULUI ŞI DE VIAłĂ FĂCĂTORULUI DUH 152
  - ACATIST DE MULłUMIRE 158
  - ACATISTUL SFINłIILOR 40 MUCENICI 164
  - ACATISTUL SFÂNTULUI SFINłITULUI MUCENIC CIPRIAN
  Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita
  fecioară Iustina 171
  -ACATISTUL SFÂNTULUI IOAN DE KRONSTADT 179

  409

  - ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH CALINIC DE LA CERNICA 187
  - ACATISTUL SFÂNTULUI FANURIE 196
  - ACATISTUL SFÂNTULUI CUVIOSULUI PĂRINTELE NOSTRU
  SERAFIM ROSE DIN PLATINA 203
  -ACATISTUL ÎNGERULUI PĂZITOR 209
  - ACATISTUL SFÂNTULUI MARELUI MUCENIC GHEORGHE
  PURTĂTORUL DE BIRUINłĂ 218
  - ACATISTUL CUVIOSULUI PĂRINTELUI NOSTRU STELIAN 225
  -ACATISTUL DE POCĂINłĂ PENTRU PRUNCI AVORTAłI 232
  -ACATISTUL SFÂNTULUI APOSTOL ANDREI, CEL ÎNTÂI
  CHEMAT 239
  - ACATISTUL SFÂNTULUI ÎNTÂIULUI MUCENIC ŞI ARHIDIACON
  ŞTEFAN 246
  - ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC HARALAMBIE 251
  - ACATISTUL SFÂNTULUI NECTARIE TAUMATURGUL 260
  - ACATISTUL SFÂNTULUI SERAFIM DE SAROV MARE
  FĂCĂTOR DE MINUNI 267
  -ACATISTUL SFÂNTULUI PROOROC ILIE 274
  - ACATISTUL SFINTEI PREACUVIOASE NOASTRE MAICI
  MARIA EGIPTEANCA 282
  - ACATISTUL SFÂNTULUI ŞI DE DUMNEZEU PURTĂTORULUI
  PĂRINTE PAISIE VELICIKOVSKI 289
  - ACATIST PENTRU CEI ADORMIłI 295
  - IMN ACATIST LA RUGUL APRINS AL NĂSCĂTOAREI DE
  DUMNEZEU 302
  - ACATISTUL PREACUVIOSULUI PĂRINTE SILUAN ATHONITUL 315
  - ACATISTUL SFÂNTULUI MARCU MĂRTURISITORUL EPISCOPUL
  EFESULUI 323
  - ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC PANTELIMON 329
  - ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH MUCENIC TEODOSIE DE LA
  MĂNĂSTIREA BRAZI 336
  -ACATISTUL SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL ŞI
  ÎNAINTEMERGĂTORUL DOMNULUI 344
  -ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC MINA 351
  - ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH NICOLAE ARHIEPISCOPUL
  MIRELOR LICHIEI 359
  -ACATISTUL SFINłILOR MAI-MARILOR VOIEVOZI MIHAIL ŞI
  GAVRIIL 366
  -ACATISTUL SFINTEI ÎNVIERI A DOMNULUI 373
  -ACATISTUL SFINTEI MARII MUCENIłE ECATERINA 378
  - ACATISTUL PREASFINTEI NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU
  "POTIRUL NESECAT" 386

  410

  PARACLISELE PREASFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU
  -PARACLISUL PREASFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU 393
  -AL DOILEA PARACLIS CĂTRE PREASFÂNTA
  NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU 401

  RăspundețiȘtergere
 3. Când deschideți fisierul in dreapta sus, sunt trei puncte click pe ele si găsiți opțiunea descarcă,

  RăspundețiȘtergere
 4. Pe telefonul meu î-mi dă direct lângă cele trei puncte simbolul de a putea fi descărcat.

  RăspundețiȘtergere